Turkologia

Turkologia to nauka o językach, literaturze, kulturze, historii i dziejach ludów tureckich. Studia kończą się otrzymaniem tytułu magistra filologii w zakresie języka tureckiego.

Absolwent studiów orientalistycznych posiada bardzo dobrą czynną i bierną znajomość głównego języka oraz co najmniej jednego z języków lub dialektów pokrewnych. Wykazuje bardzo dobrą znajomość literatury dawnej i współczesnej. Studia przybliżają filozofię, religię, kulturę i sztukę, problemy życia codziennego, politykę i ekonomię Turcji.

Absolwent studiów orientalistycznych ze specjalnością turkologia może podjąć pracę zawodową jako tłumacz i specjalista w firmach mających kontakt z krajami Azji, może prowadzić działalność dyplomatyczną, lub też zająć się tłumaczeniem literatury.

Zatrudnienie może znaleźć wszędzie, gdzie wymagana jest znajomość języków orientalnych i specjalistyczna wiedza o kulturze i realiach życia codziennego narodów Orientu, np.: w biurach tłumaczeniowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, placówkach dyplomatycznych, firmach międzynarodowych i turystyce.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found