​Psychologia w Szczecinie

Psychologia jest nauką, która służy do lepszego rozumienia złożoności świata, relacji ludzkich, poznania ludzkiej psychiki, wspieraniu ludzi. Bazuje na dorobku własnym oraz nauk biologicznych, matematycznych oraz humanistycznych. O jej popularności i zapotrzebowaniu na specjalistów z zakresu psychologii świadczy duże zainteresowanie kierunkiem. Co roku o jeden indeks walczy wielu kandydatów.


Idealny kandydat na ten kierunek studiów


Z pewnością to osoba łatwo nawiązująca kontakt, budząca zaufanie, atmosferę otwartości, ciekawa ludzi i chętna do pracy z nimi. Od psychologa oczekuje się empatii, taktu i chyba przede wszystkim dyskrecji.


Jakie są studia na psychologii?


Psychologia to studia jednolite magisterskie. Oznacza to, że nie ma możliwości zdobycia dyplomu w krótszym procesie kształcenia. Decyzja o studiowaniu tego kierunku to konieczność zarezerwowania najbliższych 5 lat na zgłębianie psychologii.

Wybrane przedmioty w programie nauczania, które zaliczają studenci, to przykładowo: psychologia procesów poznawczych, psychologia twórczości, biomedyczne podstawy zachowań ludzkich, psychopatologia, psychologia różnic indywidualnych, mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem, psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej, arteterapia, psychologia pracy organizacji i zarządzania, psychologia międzykulturowa i wiele innych.

Studenci odbywają obowiązkowe praktyki.


Gdzie można pracować po psychologii?


Absolwenci psychologii są przygotowani do przeprowadzenia diagnozy i stosowania pomocy psychologicznej w poradniach, szpitalach, oddziałach neurologicznych, placówkach leczenia uzależnień, szkołach, przedszkolach, świetlicach, domach dziecka, domach opieki, placówkach resocjalizacyjnych.

Ogromna przestrzeń dla pracy psychologa to takie dziedziny, jak: doradztwo zawodowe, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, działy PR, a także służba zdrowia, sport, polityka. Możliwości wydają się nieograniczone - psycholog jest potrzebny wszędzie tam, gdzie pojawia się człowiek ze swoimi wyzwaniami, zmaganiami, deficytami.


Gdzie w Szczecinie studiować psychologię?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Przyjrzyjmy się, jakie proponują specjalności, jak wygląda rekrutacja oraz jaki jest koszt kształcenia:

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, specjalności:

  • psychologia kliniczna
  • psychologia edukacyjna.

Rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 5000 zł.

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Psychologii, specjalności:

  • psychologia społeczna
  • psychologia kliniczna.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka z astronomią, geografia, historia, matematyka.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4200 zł.

Psychologia w biznesie to kierunek bardziej menedżerski z mocno rozbudowanym profilem psychologicznym. Studia realizowane są na poziomie licencjackim, nie dają pełnego wykształcenia psychologicznego. Praca w zawodach stricte psychologicznych może wymagać uzupełnienia kwalifikacji. Uczelnia, która oferuje ten kierunek to:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie tylko studia niestacjonarne, specjalności:

  • psychologia marketingu i social media
  • psychologia mediacji i negocjacji
  • psychologia menadżera z elementami coachingu
  • psychologia pozytywna
  • psychologia rozwoju kompetencji w organizacji.

Rok studiów kosztuje 4450 zł.

Czy warto studiować psychologię?

Na takie pytanie najpewniej odpowiedź znają osoby, które zdobyły wykształcenie w tym zakresie i obecnie pracują lub nie w zawodzie.

Co na ten temat ma do powiedzenia autorka bloga?

Przeczytajcie: http://zostalampsychologiem.pl/2017/05/16/czy-warto-studiowac-psychologie/