Bałkanistyka

Studia na kierunku Bałkanistyka mają profil filologiczno-kulturowy oraz historyczny. Program studiów obejmuje przedmioty prezentujące kulturę, literaturę, historię i realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów, lektoraty słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru chorwacki, grecki, serbski lub rumuński (na poziomie B1) oraz języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2).
Jaka praca po kierunku Bałkanistyka?
Absolwenci kierunku „bałkanistyka” uzyskują możliwości zatrudnienia m. in. w biurach tłumaczeniowych, redakcjach gazet i czasopism, filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich firmach na Bałkanach, w agencjach turystycznych, firmach z branży outsourcingu, w ośrodkach etnograficznych, instytucjach przemysłu kreatywnego, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.
Jakie uczelnie oferują kierunek Bałkanistyka
Total 2 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Bałkanistyka

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found