Bałkanistyka

Studia na kierunku Bałkanistyka mają profil filologiczno-kulturowy oraz historyczny. Program studiów obejmuje przedmioty prezentujące kulturę, literaturę, historię i realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów, lektoraty słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich: język bułgarski (na poziomie C1) i do wyboru chorwacki, grecki, serbski lub rumuński (na poziomie B1) oraz języka zachodnioeuropejskiego (poziom B2).
Jaka praca po kierunku Bałkanistyka?
Absolwenci kierunku „bałkanistyka” uzyskują możliwości zatrudnienia m. in. w biurach tłumaczeniowych, redakcjach gazet i czasopism, filiach bałkańskich firm w Polsce i polskich firmach na Bałkanach, w agencjach turystycznych, firmach z branży outsourcingu, w ośrodkach etnograficznych, instytucjach przemysłu kreatywnego, w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy