Filologia wschodniosłowiańska

Filologia wschodniosłowiańska to kierunek oferujący kilka różnorodnych specjalności.

Na studiach licencjackich do wyboru są:

 • filologia rosyjska (grupa bez znajomości języka rosyjskiego)
 • filologia rosyjska (grupa ze znajomością języka rosyjskiego)
 • filologia rosyjska z filologią angielską
 • filologia rosyjska z filologią ukraińską
 • filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
 • filologia ukraińska
 • filologia ukraińska z filologią angielską.

Kształcenie pozwala na zdobycie kompetencji językowych w zakresie wybranych języków, a także poznanie kultury, religii, literatury czy historii Rosji, Ukrainy, Niemiec oraz krajów anglojęzycznych.

W trakcie studiów duży nacisk kładziony jest na praktyczne umiejętności językowe.

Dla kogo studia na kierunku Filologia wschodniosłowiańska

Studia na filologii wschodniosłowiańskiej przewidziane są dla osób zafascynowanych kulturą naszych wschodnich sąsiadów, pragnących udoskonalić znajomość wybranego języka z tego regionu, poznać literaturę, historię.

Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim predyspozycji językowych, dużej komunikatywności, otwartości na inne kultury.

Program kształcenia studentów na kierunku Filologia wschodniosłowiańska

Program studiów obejmie następujące moduły:

 • języki kierunkowe: praktyczna nauka języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, a także niemieckiego,
 • językoznawstwo, np. fonetyka, morfologia oraz składnia, sytuacja językowa w Rosji, Ukrainie, na Wyspach Brytyjskich
 • literaturoznawstwo, np. historia literatury ukraińskiej, rosyjskiej i angielskiej, historia i literatura Irlandii,
 • kulturoznawstwo, np. historia i kultura ukraińskiego, rosyjskiego oraz angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

W ramach zajęć dodatkowych dostępne są m.in. przedmioty:

 • filozofia
 • psychologia
 • pedagogika
 • technologia informacyjna
 • warsztaty tłumaczeniowe
 • zajęcia fakultatywne (językoznawcze / literaturoznawcze).
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia wschodniosłowiańska

Kandydaci na filologię wschodniosłowiańską rekrutowani są na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka polskiego
 • języka obcego (na wybrane specjalności wymagany jest język angielski).
Perspektywy pracy po kierunku Filologia wschodniosłowiańska

Znajomość języków obcych wraz z dodatkowymi kompetencjami otwiera ścieżki kariery przykładowo w:

 • firmach współpracujących z krajami wschodnimi
 • szkolnictwie
 • turystyce
 • mediach
 • wydawnictwach
 • biurach tłumaczeń
 • dyplomacji
 • administracji.
Kierunki pokrewne do kierunku Filologia wschodniosłowiańska
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia wschodniosłowiańska
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Filologia wschodniosłowiańska

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found