Inżynieria bezpieczeństwa

Studenci inżynierii bezpieczeństwa przygotowują się do samodzielnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych w firmach z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, opracowywania i wdrażania systemów zarządzania jakością produkcji, środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Oceniają ryzyko zawodowe, organizują i prowadzą prace badawcze i rozwojowe, a w szczególności projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. Studenci kierunku posiadają kompleksowe przygotowanie z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz gruntowną wiedzę z obszaru zarządzania i ekonomii. Są zaznajomieni z metodyką badawczą oraz zarządzaniem zespołami ludzkimi.

Po ukończeniu studiów są uprawnieni do prowadzenia własnej firmy dydaktycznej w szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym w zakresie kształcenia w dziedzinie bhp.

Specjalności oferowane na inżynierii bezpieczeństwa:

 • inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem,
 • inżynieria bezpieczeństwa środowiska morskiego,
 • inżynieria bezpieczeństwa pracy,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • inżynieria ochrony i zarządzanie kryzysowe,
 • zagrożenia bezpieczeństwa obiektów i systemów technicznych,
 • bezpieczeństwo transportu drogowego,
 • ergonomika i bezpieczeństwo pracy,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
 • bezpieczeństwo maszyn,
 • urządzeń i systemów energetycznych,
 • inżynieria bezpieczeństwa środowiskowego i zawodowego

Perspektywy pracy po inżynierii bezpieczeństwa

Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych, administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, biurach projektowych i doradczych, placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą pracować jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 22 rekordy.
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,

Komentarze (0)

Brak komentarzy