Lingwistyka dla biznesu

Studia na kierunku Lingwistyka dla Biznesu łączą tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.

W programie studiów na kierunku Lingwistyka dla biznesu przewidziano przedmioty dotyczące praktycznej nauki języka (angielskiego na poziomie B2+) oraz wybranego drugiego języka obcego, przedmioty dotyczące nauki języków fachowych (specjalistycznych np. finansów, logistyki, biznesu, prawa) oraz przedmioty językoznawcze np. nauka o komunikacji, pragmatyka językowa, komunikacja interkulturowa, podstawy lingwistyki stosowanej. Do tego dochodzi grupa przedmiotów z zakresu zarządzania i biznesu: np. podstawy zarządzania, wybrane aspekty prowadzenia biznesu, wprowadzenie do rachunkowości i finansów.

Perspektywy pracy po ukończeniu Lingwistyki dla biznesu

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pracownicy administracyjni w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowych, zróżnicowanych kulturowo.

Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich w Polsce lub krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (1)

  • lingwistyka dla biznesu - pytanie

    kto studiował to coś i jakie są z tego kierunku korzyści? jesteście zadowoleni? jak z pracą? konkretnie jakie firmy i zawody wchodzą w grę? czy nie wystarczy znać po prostu dobrze język angielski? plus wybrać jakiś kierunek studiów ekonomiczny?
    06.10.2014