Rolnictwo

Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabywają umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Na program studiów składają się zagadnienia z zakresu biologii i chemii, ekologii, ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją.

Specjalności oferowane na kierunku rolnictwo:

 • agrobiznes
 • agronomia
 • agroturystyka
 • architektura krajobrazu obszarów wiejskich
 • bioinżynieria rolnicza
 • doradztwo rolne
 • ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej
 • farmerstwo gospodarowanie powierzchnią ziemi
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • informatyka w rolnictwie
 • konsulting ekonomiczno-rolniczy
 • mechanizacja rolnictwa
 • nowoczesne systemy produkcji rolniczej
 • nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza
 • projektowanie terenów zielonych
 • przetwórstwo rolno - spożywcze
 • rolnictwo ekologiczne
 • towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

Absolwent kierunku rolnictwo może szukać pracy w usługach rolniczych, administracji rolnej, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ochronie środowiska, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracji i mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Rolnictwo

Total 17 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Rolnictwo

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 492

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 200

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found