Rolnictwo

Rolnictwo to jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabywają umiejętności wykonywania i opracowywania wyników eksperymentów badawczych, metodycznego prowadzenia badań rolniczych oraz przetwarzania danych przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych.

Na program studiów składają się zagadnienia z zakresu biologii i chemii, ekologii, ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją.

Specjalności oferowane na kierunku rolnictwo:

 • agrobiznes
 • agronomia
 • agroturystyka
 • architektura krajobrazu obszarów wiejskich
 • bioinżynieria rolnicza
 • doradztwo rolne
 • ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej
 • farmerstwo gospodarowanie powierzchnią ziemi
 • hodowla roślin i nasiennictwo
 • informatyka w rolnictwie
 • konsulting ekonomiczno-rolniczy
 • mechanizacja rolnictwa
 • nowoczesne systemy produkcji rolniczej
 • nowoczesne technologie w użytkowaniu mlecznym bydła
 • ochrona roślin
 • produkcja ogrodnicza
 • projektowanie terenów zielonych
 • przetwórstwo rolno - spożywcze
 • rolnictwo ekologiczne
 • towaroznawstwo produktów i surowców rolniczych

Absolwent kierunku rolnictwo może szukać pracy w usługach rolniczych, administracji rolnej, specjalistycznych gospodarstwach rolnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, ochronie środowiska, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, melioracji i mechanizacji rolnictwa, produkcji zwierzęcej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 17 rekordów.
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
18-402 Łomża , ul. Studencka 19
+48 (86) 216 94 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy