Zarządzanie inżynierskie

Studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie obejmują zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, uzupełnione o wiedzą z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz zastosowania technik informacyjnych.

Studenci uczą się stosowania metod projektowych do rozwiązywania problemów z wykorzystywaniem nowoczesnych technik informacyjnych.


Oferowane specjalności:

 • zarządzanie procesami organizacji
 • informatyka w zarządzaniu.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie inżynierskie

Inżynierskie studia są propozycją dla osób o umysłach ścisłych, umiejętności logicznego myślenia, zmyśle technicznym.

Jednocześnie od przyszłego menedżera oczekuje się decyzyjności, umiejętności pracy w stresie, dobrej organizacji, komunikatywności, kreatywności.

Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie inżynierskie

Przykładowe przedmioty w programie nauczania:

 • logika pragmatyczna dla inżynierów
 • podstawy zarządzania
 • informatyka w zarządzaniu
 • elementy programowania
 • mikroekonomia
 • nauki o organizacji
 • podstawy marketingu
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie produkcją
 • podstawy statystyki
 • metody modelowania procesów
 • inżynieria produkcji
 • zarządzanie jakością produkcji
 • planowanie produktu
 • ergonomia techniczna
 • przedsiębiorczość.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie inżynierskie

Na tym kierunku punktowane będą:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • fizyka.
Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie inżynierskie

Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala na znalezienie zatrudnienia na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych i organizacjach niekomercyjnych.

Absolwent może pracować jako:

 • kierownik procesu
 • menedżer zarządzania jakością
 • analityk
 • projektant systemów zarządzania
 • kierownik systemu IT.
Opinie o kierunku Zarządzanie inżynierskie

Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie inżynierskie
Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie inżynierskie
W których miastach można studiować Zarządzanie inżynierskie

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219
Komentarze (0)
No comments found