​Dietetyka w Gdańsku

Zmienia się świadomość społeczeństwa w zakresie żywienia. Dbamy o to, co jemy. Troszczymy się o swoją kondycję, samopoczucie, figurę a tym samym zdrowie. Podejmowane są szerokie działania profilaktyczne związane z kwestią odżywiania. To powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu dietetyki.

Zawód dietetyka łączy w sobie poradnictwo żywieniowe oraz kompetencje terapeuty i technologa żywności. To oznacza, że dobry dietetyk musi lubić przygotowywać jedzenie, eksperymentować w kuchni, wyszukiwać nowe smaki i kompozycje, dbając jednocześnie o odpowiednie zbilansowanie składników w zależności od przeznaczenia konkretnej diety. Konieczna będzie wiedza z zakresu biologii, chemii. Jednocześnie praca nad zmianą przyzwyczajeń żywieniowych pacjenta będzie wymagała kompetencji psychologicznych: dużej empatii, wyrozumiałości i taktu.

Gdzie pracują dietetycy?

W placówkach służby zdrowia, poradniach, w których pacjenci uzyskują informacje i pomoc w zakresie odpowiedniego odżywiania w trakcie procesu leczenia chorób krążenia, onkologicznych, w problemach diabetologicznych. Dietetycy zajmują się przygotowaniem zdrowej, zbilansowanej diety w zakładach zbiorowego żywienia, stołówkach, firmach cateringowych, firmach zajmujących się cateringiem dietetycznym - tzw. „dieta pudełkowa”, domach opieki. O odpowiednią dietę muszą dbać sportowcy – profesjonalne placówki sportowe posiłkują się specjalistyczną wiedzą dietetyka w zakresie diety dostosowanej do odpowiedniej aktywności sportowej. Dietetycy pracują również w placówkach zajmujących się edukacją zdrowego żywienia, prowadzą własne gabinety.

Jak wyglądają studia na dietetyce?

Studia są dwustopniowe. Po ukończeniu 3-letnich studiów licencjackich można kontynuować kształcenie na tym samym kierunku na magisterskich studiach II stopnia. Taką możliwość w Gdańsku daje jedynie Gdański Uniwersytet Medyczny.

W programie studiów oprócz przedmiotów kształcenia ogólnego znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, psychologia ogólna, biochemia ogólna i żywności, chemia żywności, mikrobiologia ogólna i żywności, parazytologia, genetyka, kwalifikowana pierwsza pomoc, podstawy żywienia człowieka, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywieniowa oraz interakcja leków z żywnością, edukacja żywieniowa, prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, analiza i ocena jakości żywności, higiena, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo, organizacja pracy.

Gdzie w Gdańsku można rozpocząć studia na dietetyce?

Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów:

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

W programie studiów przewidzianych jest 15 tygodni praktyk zawodowych.

Semestr studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kosztuje 2200 zł.

Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, informatyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 3500 zł.

Rozważasz podjęcie studiów na dietetyce? Anka w krótkim filmie podsumowuje pierwszy rok na tym kierunku. Z pewnością jej relacja będzie przydatna, dowiesz się szczegółowo, jak wyglądają studia, czy jest trudno, co sprawia największe problemy.

Posłuchaj: