Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu to nauka o kształtowaniu życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania naturalne, takie jak: rzeźba terenu, istniejąca roślinność, gleba, klimat, a także kultura regionu i miejscowe tradycje czy też potrzeby społeczne. Architektura krajobrazu łączy w sobie: architekturę, urbanistykę oraz planowanie przestrzenne.

Architektura krajobrazu zajmuje się krajobrazem miękkim (tereny zieleni, roślinność wysoka, roślinność niska we wszystkich odmianach), jak i krajobrazem twardym (nawierzchnie ulic, placów, schodów, elementy zagospodarowania przestrzennego, tablice informacyjne, barierki, itp.). Idealny kandydat posiada uzdolnienia plastycznie, dużą wyobraźnię oraz wiedzą przyrodniczą.

Przedmioty nauczania realizowane na architekturze:

  • rysunek, fotografia, szata roślinna, historia architektury i sztuki ogrodowej, grafika komputerowa, architektura urządzeń ogrodowych i rekreacyjnych, projektowanie krajobrazu, gleboznawstwo, ekologia, biologia roślin, pielęgnacja roślin i zakładanie trawników, podstawy architektury lądowej i wodnej, oświetlenie w krajobrazie, szata roślinna, materiałoznawstwo, budownictwo, historia architektury i sztuki ogrodowej, planowanie przestrzenne, konserwacji i rewaloryzacja, urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu, ochrona i rekultywacja krajobrazu.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • kształtowanie i ochronę krajobrazu
  • planowanie i projektowanie krajobrazu
  • sztukę ogrodu i krajobrazu
  • projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej
  • projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
  • architektura krajobrazu otwartego
  • architektura parków i ogrodów
  • kształtowanie terenów zieleni
  • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu

Absolwenci architektury krajobrazu pełnią funkcje pomocnicze w strukturach administracji samorządowej, wykonują czynności techniczne w zespołach projektowych (prace kreślarskie, wizualizacje komputerowe). Ponadto znajdują zatrudnienie przy: wykonywania prac projektowych w zakresie urządzania ogródków przydomowych, terenów zieleni w obszarach urbanistycznych i wiejskich, obsłudze technicznej w strukturach administracyjnych parków narodowych, budowie obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, kierowaniu robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu, zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 18 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Komentarze (0)

No comments found