Central European and Balkan Studies

Central European and Balkan Studies łączą kształcenie filologiczne z z praktyczną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi w komunikacji literackiej, językowej i kulturowej, w przestrzeni biznesu i humanistycznie pojmowanej turystyce kulturowej. Obejmują moduł polonistyczny, slawistyczny i filologiczno-klasyczny.

Łączą one kompetencje w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z perspektywą ich wykorzystywania w tworzeniu wspólnot komunikacyjnych.

Innowacyjność kierunku polega na na połączeniu kompetencji i umiejętności z zakresu studiów środkowo-europejskich z bałkanistycznymi oraz nakierowaniu ich na praktyczny wymiar komunikacji literackiej i międzykulturowej niezbędnej do budowania wewnętrznego i zewnętrznego obiegu informacji w biznesie i przemyśle turystycznym.

Studia obejmują wiedzę o literaturze, języku i szeroko rozumianej kulturze (uwzględniając filozofię, sztukę, religię), zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu filologa w zakresie wiedzy i kompetencji ukierunkowanych na aspekt komunikacji językowej, literackiej i kulturowej.


Dla kogo studia na kierunku Central European and Balkan Studies

Central European and Balkan Studies to idealna propozycja dla tych wszystkich, którzy interesują się historią, kulturą i szeroko rozumianą problematyką krajów wspólnoty bałkańskiej.

Istotnym kryterium jest dobra znajomość języka angielskiego.

Program kształcenia studentów na kierunku Central European and Balkan Studies

Studia obejmują moduł polonistyczny, slawistyczny i filologiczno-klasyczny.

Uzupełniają je moduły przedmiotów z zakresu komunikacji międzykulturowej w turystyce i w biznesie, które pozwolą uzyskać dodatkowe kompetencje.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Central European and Balkan Studies

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku Central European and Balkan Studies

Absolwent kierunku może pracować przykładowo w:

  • instytucjach kulturalnych
  • muzeach
  • domach kultury
  • wydawnictwach
  • teatrach
  • mediach: radiu i telewizji
  • serwisach społecznościowych
  • portalach informacyjnych
  • sferze reklamy i marketingu
  • sektorze usług turystycznych: biurach podróży, liniach lotniczych, hotelach oraz ośrodkach informacji turystycznej.
Opinie o kierunku Central European and Balkan Studies

Studia realizowane są w języku angielskim.

Są odpłatne.

Kierunki pokrewne do kierunku Central European and Balkan Studies
Jakie uczelnie oferują kierunek Central European and Balkan Studies
Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,
W których miastach można studiować Central European and Balkan Studies

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (0)
No comments found