Elektroradiologia

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej, wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

Bez diagnostyki obrazowej nie byłoby współczesnej medycyny.

Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR), audiometrii (pomiaru słuchu).

Pomaga w diagnozowaniu chorób serca, mózgu, płuc, leczeniu złamań i urazów.

W zawodzie tym nie ma podziału na oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pracują wyspecjalizowani elektroradiolodzy wykonujący badania radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych.

To studia licencjackie i magisterskie, czyli I i II stopnia.

Dla kogo studia na kierunku Elektroradiologia

Kandydaci na studia powinni interesować się medycyną: anatomią i fizjologią człowieka. Istotnym przedmiotem będzie fizyka, dobrze, aby nie sprawiał on wielu problemów.

Przyszła praca elektroradiologa wymaga uzdolnień technicznych, ale też zaanagażowania, komunikatywności, empatycznego podejścia do pacjenta, wrażliwości i opanowania.

Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia, spostrzegawczość, dokładność, precyzja, które pozwalają ocenić jakość i poprawność wykonanego zdjęcia, a także dostrzec wszelkie zmiany i odstępstwa, sugerujące stan chorobowy.

Konieczna będzie umiejętność pracy zespołowej z personelem medycznym, podejmowania szybkich decyzji.

Ze względu na rozwój wiedzy w każdej dziedzinie medycznej kandydat na studia powinien być osobą otwartą na nieustające dokształcanie, pogłębianie swojej wiedzy.

Elektroradiolog będzie stykał się z promieniowaniem, które - bez zachowania odpowiedniej ostrożności i zabezpieczeń - może być szkodliwe.

Program kształcenia studentów na kierunku Elektroradiologia

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na elektroradiologii to:

 • anatomia i fizjologia człowieka
 • fizyka
 • matematyka
 • aparatura w diagnostyce obrazowej
 • diagnostyka elektromedyczna
 • metodologia badań naukowych
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • rentgenodiagnostyka
 • podstawy psychologii
 • podstawy zdrowa publicznego
 • ochrona środowiska
 • prawo pracy.

Studenci odbywają praktyki w przychodniach, pracowniach radiologicznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Elektroradiologia

Jak na większość kierunków medycznych, rekrutacja na elektroradiologię odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze najczęściej z jednego lub dwóch przedmiotów spośród:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • matematyka.

Niekiedy uwzględniany jest język polski, język obcy oraz jeden lub dwa przedmioty z grupy wskazanej przez uczelnię.

Wybierając konkretną szkołę należy zawsze szczegółowo sprawdzać wymogi kwalifikacyjne.

Perspektywy pracy po kierunku Elektroradiologia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku elektroradiologia

Absolwentów kierunku elektroradiologa mogą znaleźć zatrudnienie w

 • zakładach radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników)
 • zakładach i pracowniach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii
 • inspekcjach ochrony radiologiczne
 • pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej.
 • firmach wytwarzających lub dystrybuujących sprzęt medyczny
 • instytucjach doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii.
Opinie o kierunku Elektroradiologia

Elektroradiologia to niezwykle prężnie rozwijająca się dziedzina medycyny, pozwalająca wykrywać coraz więcej schorzeń i nieprawidłowości.

Studia stanowią perspektywę dla osób, które dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą miały uprawnienia do oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu, tworzenia planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG, wykonywania badań obrazowych.

Szczegółowo o swoich studiach opowiada studentka elektroradiologii:

Jakie uczelnie oferują kierunek Elektroradiologia
Total 16 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Elektroradiologia

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23

Kalisz

Kalisz
Uczelnie: 1
Kierunki: 22

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (1)
 • Mila

  Elektroradiologia to niezwykle ciekawa i przydatna dziedzina. Obawiam się jednak o bezpieczeństwo pracy, niezależnie od stosowanej ochrony i zabezpieczeń.
  9/25/19