Elektroradiologia

Praca elektroradiologa polega na sprawowaniu kontroli i obsługi aparatury elektromedycznej, wykonywaniu określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej, wykonywaniu zdjęć rentgenowskich, wywoływaniu ich i przygotowaniu do oceny przez lekarza.

Elektroradiolog obsługuje aparaturę medyczną w zakresie: radiologii, radioterapii, elektrokardiografii (EKG), elektroencefalografii (EEG), tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (NMR), audiometrii (pomiaru słuchu).

W zawodzie tym nie ma podziału na oficjalne specjalizacje, chociaż w niektórych szpitalach pracują wyspecjalizowani elektroradiolodzy wykonujący badania radiologiczne w klinikach ortopedyczno-urazowych. Ponadto elektroradiolog często współpracuje z zespołem chirurgicznym na sali operacyjnej podczas zabiegów operacyjnych oraz uczestniczy w badaniach naczyniowych.

Niezbędną sprawnością w pracy technika elektroradiologa jest pełna ostrość widzenia. Elektroradiolog po wykonaniu zdjęcia, powinien ocenić jego jakość i ustalić czy jest ono poprawnie wykonane technicznie. Konieczna jest zdolność widzenia stereoskopowego, która umożliwia ocenę odległości oraz spostrzegawczość, przejawiająca się umiejętnością dostrzegania wszelkich szczegółów na zdjęciach rentgenowskich.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na elektroradiologii to:

  • anatomia i fizjologia człowieka, diagnostyka elektromedyczna, metodologia badań naukowych, diagnostyka elektromedyczna, radioterapia, rentgenodiagnostyka, podstawy psychologii, podstawy zdrowa publicznego, ochrona środowiska, prawo pracy.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku elektroradiologia

Absolwentów kierunku elektroradiologa mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach radiologii, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych (kierownik zespołu techników), zakładach i pracowniach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii lub audiologii, inspekcjach ochrony radiologicznej. Często pracują w pracowniach EKG, EEG, EMG, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej. Inna opcja to świadczenie usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej i radioterapii oraz praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 14 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
50-340 Wrocław , ul. Nowowiejska 69
+48 (71) 322 15 48, 786-83-28,

Komentarze (0)

Brak komentarzy