​Dietetyka w Lublinie

Jeśli interesujesz się zdrowym odżywianiem, wpływem diety na zdrowie, kondycję, wygląd, studia na dietetyce pozwolą poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Zdobędziesz wykształcenie łączące zagadnienia z dziedziny medycyny, biochemii, technologii żywności. Poznasz zasady komponowania diet dedykowanych pacjentom z konkretnymi schorzeniami, chorobami, będących w trakcie leczenia. Nauczysz się kontroli i oceny wartości produktów spożywczych.


Co po studiach na kierunku dietetyka?


Po ukończeniu dietetyki można pracować szpitalach, sanatoriach, poradniach dietetycznych, firmach produkujących żywność dietetyczną, specjalnego przeznaczenia. Dietetycy zatrudniani są w zakładach żywienia zbiorowego, stołówkach, restauracjach, placówkach sportowych, firmach cateringowych, instytucjach kontroli jakości żywności, placówkach propagujących zdrowe jedzenie i styl życia oraz edukujących w tym zakresie.


Jak wyglądają studia na dietetyce?


Dietetyka realizowana jest w formie studiów I i II stopnia. 3 lub 3,5-letnie kształcenie kończy się dyplomem licencjata. W Lublinie na obu wymienionych niżej publicznych uczelniach można kontynuować studia na tym samym kierunku na poziomie magisterskim, ewentualnie wybrać kierunek pokrewny.

Studenci w toku studiów odbywają praktyki przykładowo w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach czy szkołach.


Gdzie w Lublinie można studiować dietkę?


Dwie publiczne i jedna niepubliczna uczelnia oferują ten kierunek. Poznajcie proponowane specjalności, zasady rekrutacji, koszty kształcenia:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, język obcy, matematyka.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Rekrutacja w oparciu o wyniki maturalne z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka, informatyka, geografia.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, specjalności:

  • dietoterapia
  • żywienie zbiorowe
  • profilaktyka żywienia
  • żywienie w sporcie
  • psychodietetyka
  • dietetyka i planowanie żywienia.

Rok studiów kosztuje 4200 zł.

Studia na dietetyce obejmują wiele zajęć praktycznych. Kilka ciekawostek o tym, jak wyglądają studia opowiada Agata na blogu Dietetyczne Fanaberie: