Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa obejmuje zagadnienia w obszarze wysokich technologii, w tym kwantowej inżynierii światła i energii i kwantowych technologii informatycznych.

Studia wyposażają w wiedzę teoretyczną ale też pozwalają na zdobycie unikalnych umiejętności eksperymentalnych.

Absolwenci będą potrafili zastosować high-tech w przemysłowych instalacjach fotowoltaicznych odnawialnej energii, posługiwać się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi.

Studenci kształcą się w zakresie technologii kwantowych i przemysłu wysokich technologii. Inżynieria kwantowa powiązana jest z takimi dziedzinami jak: nanotechnologia, informatyka kwantowa, kryptografia kwantowa, biologia molekularna, itp.

Studia są dwustopniowe, realizowane na poziomie inżynierskim i magisterskim.

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria kwantowa

Kierunek inżynieria kwantowa wybierają kandydaci o umysłach wybitnie ścisłych.

Wiele abstrakcyjnie brzmiących dla laika przedmiotów studiów jest wyzwaniem dla osób o szczególnych zainteresowaniach.

To na pewno studia dla ludzi dociekliwych, o predyspozycjach naukowych, ciekawych tego, co niepoznane.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria kwantowa

W programie studiów na kierunku inżynieria kwantowa znajdują się m.in. takie przedmioty:

 • fizyka
 • wstęp do optyki
 • metody matematyczne fizyki
 • algebra matematyczna
 • techniki programowania
 • wstęp do informatyki kwantowej
 • kryptografia kwantowa
 • podstawy fizyki ciała stałego
 • symetrie i fizyka półprzewodników
 • fizyka kropek kwantowych
 • kwantowy efekt Halla
 • termodynamika i fizyka statyczna
 • mechanika kwantowa
 • ogniwa fotowoltaiczne
 • plazmonika nanostruktur metalicznych
 • wstęp do optyki kwantowej.

Ważnym elementem kształcenia są zajęcia praktyczne, realizowane w laboratoriach, a także praktyki studenckie odbywające się w uznanych ośrodkach badawczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria kwantowa

Rekrutacja na inżynierię kwantową odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z następujących przedmiotów:

 • matematyka
 • fizyka
 • język obcy
 • język polski

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria kwantowa

Absolwenci kierunku inżynieria kwantowa są specjalistami zatrudnianymi w:

 • firmach sektora high-tech
 • firmach wytwarzających instalacje woltaiczne
 • firmach doradczych z obszaru wysokich technologii
 • instytutach naukowo-badawczych
 • specjalistycznych laboratoriach.
Opinie o kierunku Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa to kierunek unikatowy.

Realizowany jest w jednej tylko uczelni, we Wrocławiu.

Zagadnienia inżynierii kwantowej brzmią obco i niezrozumiale?

Wszyscy zainteresowani tematyką kwantową mogą zobaczyć wykład z konferencji: "Światy równoległe", gdzie podstawy mechaniki kwantowej przedstawiają Andrzej Dragan i Szymon Majewski.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria kwantowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria kwantowa
W których miastach można studiować Inżynieria kwantowa

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 271
Komentarze (1)
 • Ada

  Inżynieria kwantowa to jakiś kosmos! Kropki kwantowe, plazmonika nanostruktur! O co chodzi???
  10/16/19