Inżynieria kwantowa

Inżynieria kwantowa to nowoczesny kierunek studiów dostępny obecnie jedynie we Wrocławiu. Studia trwają 3,5 roku i dają tytuł inżyniera. Planowane są także studia magisterskie na tym kierunku.

Studenci kształcą się w zakresie technologii kwantowych i przemysłu wysokich technologii. Inżynieria kwantowa powiązana jest z takimi dziedzinami jak: nanotechnologia, informatyka kwantowa, kryptografia kwantowa, biologia molekularna, itp.

W programie studiów Inżynierii kwantowej znalazły się m.in.: fizyka, metody matematyczne fizyki, algebra, analiza matematyczna, kryptografia kwantowa, podstawy fizyki ciała stałego, symetrie i fizyka półprzewodników, makroskopowe zjawiska kwantowe, fizyka kropek kwantowych, mechanika klasyczna i relatywistyczna, podstawy elektrodynamiki.

Zajęcia na tym kierunku to zarówno wykłady, jak i praktyka w laboratoriach. Ważnym elementem studiów są praktyki, które studenci będą odbywali w instytutach naukowo-badawczych w Polsce i na świecie m.in. w Singapurze.

Studia związane są z Narodowym Laboratorium Technologii Kwantowych (NLTK) wyposażonym w najwyższej klasy aparaturę badawczą, oraz z unikatowym w skali międzynarodowej Laboratorium Kryptografii Kwantowej. Dzięki temu studenci będą mieli doświadczenie w posługiwaniu się sprzętem światowej klasy.

Absolwenci Inżynierii kwantowej oprócz nowoczesnej wiedzy teoretycznej będą posiadali umiejętności posługiwania się przyrządami pomiarowymi: optoelektronicznymi, optycznymi, elektrycznymi i elektronicznymi. Będą potrafili zastosować high-tech w przemysłowych instalacjach fotowoltaicznych odnawialnej energii o silnie rosnącym obecnie znaczeniu na rynku ekologicznych źródeł energii oraz włączyć się w nurt kwantowej rewolucji technologicznej i informatycznej obecnie zachodzącej.

Wszyscy zainteresowani tematyką kwantową mogą zobaczyć wykład z konferencji: "Światy równoległe", gdzie podstawy mechaniki kwantowej przedstawiają Andrzej Dragan i Szymon Majewski.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria kwantowa

W których miastach można studiować Inżynieria kwantowa

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found