Ekonomia w Szczecinie

Ekonomiści to obserwatorzy i analitycy rzeczywistości gospodarczej. Będą podejmować efektywne decyzje w oparciu o interpretację zmian w obszarach społecznych, ekologicznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako doradcy ekonomiczni, stratedzy gospodarczy, menedżerowie, eksperci, analitycy, pracownicy naukowo-dydaktyczni. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy m.in. w korporacjach, instytucjach finansowych, agencjach zajmujących się consultingiem lub ratingiem, instytucjach administracji publicznej czy również w mediach - jako komentatorzy ekonomiczni.


Jak wyglądają studia na ekonomii?

Ekonomia na studiach licencjackich trwa 3 lata. Studenci mogą kontynuować kształcenie na tym samym lub pokrewnym kierunku.

Wybrane przedmioty, z którymi zmagają się studenci ekonomii: podstawy prawa, podstawy rachunkowości, podstawy zarządzania, makroekonomia, statystyka, badanie rynku, ekonomia zrównoważonego rozwoju, polityka społeczna, systemy wspomagania decyzji, analiza strategiczna, controlling, handel zagraniczny, metody ilościowe w ekonomii, sprawozdawczość finansowa, nauka o przedsiębiorstwie i inne.


Gdzie studiować ekonomię w Szczecinie?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek. Przyjrzyjmy się, jakie można wybrać specjalności i jaki jest koszt kształcenia. Poniższe opisy dotyczą studiów licencjackich.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, studia niestacjonarne, specjalności:

  • rachunkowość i finanse
  • logistyka – spedycja – transport
  • zarządzanie biznesem.

Studia kosztują 4550 zł rocznie.

Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, jednego przedmiotu spośród: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie oraz jednego przedmiotu z grupy: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy nowożytny: dowolny, wiedza o społeczeństwie.

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalności:

  • ekonomia menedżerska
  • analizy gospodarcze.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1500 zł.

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalności:

  • ekonomia międzynarodowa
  • ekonomia w biznesie
  • ekonomika transportu i handlu międzynarodowego
  • Business Economics (w języku angielskim).

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 1500 zł.

O tym, jak wyglądają studia ekonomiczne, czy trudno jest z zaliczeniami, jak wyglądały praktyki w trakcie studiów opowiada Maja, studentka III roku: