Architektura wnętrz

Architektura wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu architektury z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka. Idealny kandydat powinien posiadać uzdolnienia plastyczne, wyczucie stylu, wrażliwość na piękno, smak i dobry gust.

Na studia składają się zarówno przedmioty kształtujące wrażliwość artystyczną, jak i zagadnienia pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych. Podstawowe treści kształcenia przyszłych architektów wnętrz to:

  • rysunek, malarstwo i rzeźba, historia sztuki, geometria wykreślna, budownictwo, konstrukcje budowlane, ergonomia, oświetlenie, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania, podstawy projektowania architektury wnętrz, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, media elektroniczne, prawo autorskie, liternictwo i podstawy typografii, kompozycja brył i płaszczyzn, materiałoznawstwo.

Warto zauważyć, ze praca architekta zwykle oznacza nienormowany czas pracy. Przyjmując zlecenie w trybie pilnym architekt pracuje nawet po kilkanaście godzin na dobę, co często wiąże się dodatkowo z wyjazdami w teren realizacji zlecenia. Ważną kompetencją architekta są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne niezbędne do dobrego porozumiewania się z klientem i przekonywania go do własnych pomysłów i rozwiązań.

Specjalności oferowane na kierunku studiów Architektura wnętrz:

  • projektowanie wnętrz
  • projektowanie mebla
  • projektowanie wystaw

Absolwenci architektury są przygotowani do indywidualnej i zespołowej pracy projektowej. Mogą pracować na zlecenie klientów, którzy budują nowe budynki lub adaptują już istniejące i wyposażają pomieszczenia zgodnie z określonymi funkcjami. Mogą zajmować się projektowaniem ekspozycji wystawowych na targach, salonach wystawienniczych, witryn sklepowych oraz scenografią teatralną, filmową i telewizyjną. Inną opcją jest praca w roli wykładowcy w szkole plastycznej lub etat w urzędach administracji samorządowej, w pracowniach konserwatorskich i muzeach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 30 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found