Architektura wnętrz

Architektura wnętrz to kierunek, który łączy wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu architektury z umiejętnościami pozwalającymi kompetentnie kształtować otoczenie człowieka. Idealny kandydat powinien posiadać uzdolnienia plastyczne, wyczucie stylu, wrażliwość na piękno, smak i dobry gust.

Na studia składają się zarówno przedmioty kształtujące wrażliwość artystyczną, jak i zagadnienia pozwalające swobodnie poruszać się w zagadnieniach technicznych. Podstawowe treści kształcenia przyszłych architektów wnętrz to:

  • rysunek, malarstwo i rzeźba, historia sztuki, geometria wykreślna, budownictwo, konstrukcje budowlane, ergonomia, oświetlenie, projektowanie architektoniczne, podstawy projektowania, podstawy projektowania architektury wnętrz, podstawy projektowania mebli, podstawy projektowania wystaw, media elektroniczne, prawo autorskie, liternictwo i podstawy typografii, kompozycja brył i płaszczyzn, materiałoznawstwo.

Warto zauważyć, ze praca architekta zwykle oznacza nienormowany czas pracy. Przyjmując zlecenie w trybie pilnym architekt pracuje nawet po kilkanaście godzin na dobę, co często wiąże się dodatkowo z wyjazdami w teren realizacji zlecenia. Ważną kompetencją architekta są wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne niezbędne do dobrego porozumiewania się z klientem i przekonywania go do własnych pomysłów i rozwiązań.

Specjalności oferowane na kierunku studiów Architektura wnętrz:

  • projektowanie wnętrz
  • projektowanie mebla
  • projektowanie wystaw

Absolwenci architektury są przygotowani do indywidualnej i zespołowej pracy projektowej. Mogą pracować na zlecenie klientów, którzy budują nowe budynki lub adaptują już istniejące i wyposażają pomieszczenia zgodnie z określonymi funkcjami. Mogą zajmować się projektowaniem ekspozycji wystawowych na targach, salonach wystawienniczych, witryn sklepowych oraz scenografią teatralną, filmową i telewizyjną. Inną opcją jest praca w roli wykładowcy w szkole plastycznej lub etat w urzędach administracji samorządowej, w pracowniach konserwatorskich i muzeach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 30 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
00-068 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 5
+48 (22) 826 62 51,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
53-608 Wrocław , ul. Robotnicza 70 B
+48 (71) 78 338 28, kom 602 583 369,
43-316 Bielsko-Biała , ul. Nadbrzeżna 12
+48 (33) 829 72 90,
60-697 Poznań , al. Marcinkowskiego 29
+48 (61) 855 25 21,
80-836 Gdańsk , ul. Targ Węglowy 6
+48 (58) 301 44 40,

Komentarze (0)

Brak komentarzy