Kierunek menedżerski

Studia drugiego stopnia na Kierunku menedżerskim wyposażają słuchaczy w wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty skutecznego wypełniania roli menedżera, zatrudnionego zarówno w przedsiębiorstwie, w organizacjach administracji publicznej, jak też prowadzącego własną działalność gospodarczą.

Studia na Kierunku menedżerskim oferują̨ najnowszą wiedzę oraz umiejętności i kładą istotny nacisk na prawne uwarunkowania działań menedżerów, na kształcenie praktycznych umiejętności w trakcie ćwiczeń, treningów, warsztatów, laboratoriów. Wymaga to zwrócenia uwagi na wykorzystanie zapisów obowiązującego prawa, śledzenia zachodzących w nim zmian oraz dorobku innych niż ekonomia, zarządzanie i finanse nauk społecznych, np. psychologii i socjologii.

Jaka praca po Kierunku menedżerskim?

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych lub na stanowiskach wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
Jakie uczelnie oferują kierunek Kierunek menedżerski
W których miastach można studiować Kierunek menedżerski

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604
Komentarze (0)
No comments found