Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza kształcą specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Uczą się efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami informatycznymi.

Na studiach analityka gospodarcza wykładane są następujące przedmioty:

  • analizy finansowe, analiza w bankowości, ekonomia, inwestycje kapitałowe, matematyka, metody statystyczne w planowanie, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, planowanie i modelowanie finansowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, strategie w zarządzaniu i marketingu, system podatkowy, wartość pieniądza w czasie, zarządzanie finansami.

Absolwenci analityki gospodarczej znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie analizy ilościowe są niezbędne do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wybierane zawody to; analityk finansowy, analityk gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia, absolwenci analityki gospodarczej są pożądanymi pracownikami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 7 rekordów.
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
53-345 Wrocław , ul. Komandorska 118/120
+48 (71) 36 80 982,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy