Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza kształcą specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Uczą się efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami informatycznymi.

Na studiach analityka gospodarcza wykładane są następujące przedmioty:

  • analizy finansowe, analiza w bankowości, ekonomia, inwestycje kapitałowe, matematyka, metody statystyczne w planowanie, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, planowanie i modelowanie finansowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, strategie w zarządzaniu i marketingu, system podatkowy, wartość pieniądza w czasie, zarządzanie finansami.

Absolwenci analityki gospodarczej znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie analizy ilościowe są niezbędne do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wybierane zawody to; analityk finansowy, analityk gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia, absolwenci analityki gospodarczej są pożądanymi pracownikami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 7 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Komentarze (0)

No comments found