Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza kształcą specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Uczą się efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami informatycznymi.

Na studiach analityka gospodarcza wykładane są następujące przedmioty:

  • analizy finansowe, analiza w bankowości, ekonomia, inwestycje kapitałowe, matematyka, metody statystyczne w planowanie, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, planowanie i modelowanie finansowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, strategie w zarządzaniu i marketingu, system podatkowy, wartość pieniądza w czasie, zarządzanie finansami.

Absolwenci analityki gospodarczej znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie analizy ilościowe są niezbędne do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wybierane zawody to; analityk finansowy, analityk gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia, absolwenci analityki gospodarczej są pożądanymi pracownikami.

Jakie uczelnie oferują kierunek Analityka gospodarcza

Total 7 items.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Analityka gospodarcza

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found