Analityka gospodarcza

Studia na kierunku analityka gospodarcza kształcą specjalistów posługujących się zaawansowanymi metodami matematyczno-statystycznymi przy przygotowywaniu analiz, które stanowić mają podstawę do podejmowania ważnych decyzji gospodarczych.

Studenci zdobywają umiejętności w zakresie analitycznego podejścia do rozwiązywania problemów gospodarczych, z zastosowaniem nowoczesnych metod ilościowych i technik informatycznych. Uczą się efektywnego wykorzystywania wewnętrznych i zewnętrznych informacji rynkowych, monitorowania i optymalizowania procesów biznesowych na podstawie analizy danych, prognozowania zjawisk w sferze otoczenia przedsiębiorstwa oraz posługiwania się formalnymi metodami analiz ilościowych i technikami informatycznymi.

Na studiach analityka gospodarcza wykładane są następujące przedmioty:

  • analizy finansowe, analiza w bankowości, ekonomia, inwestycje kapitałowe, matematyka, metody statystyczne w planowanie, ocena efektywności projektów inwestycyjnych, planowanie i modelowanie finansowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość finansowa i zarządcza, sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie, strategie w zarządzaniu i marketingu, system podatkowy, wartość pieniądza w czasie, zarządzanie finansami.

Absolwenci analityki gospodarczej znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie analizy ilościowe są niezbędne do podejmowania decyzji ekonomicznych. Wybierane zawody to; analityk finansowy, analityk gospodarczy, specjalista przetwarzania danych statystycznych. Wszędzie tam, gdzie potrzebna jest umiejętność analitycznego myślenia, absolwenci analityki gospodarczej są pożądanymi pracownikami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found