Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych).

Idealny kandydat na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego.

Przedmioty nauczania realizowane na Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej to:

 • fortepian, harmonia, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, chór/zespoły instrumentalne, dyrygentura/dyrygowanie, czytanie partytur, instrumentacja, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, zajęcia muzyczno-ruchowe, instrumenty szkolne, historia kultury, specjalistyczna literatura muzyczna, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, improwizacja fortepianowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • Muzyka komputerowa
 • Muzyka liturgiczna
 • Muzyka rozrywkowa
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
 • Zespoły instrumentalne
 • Edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym
 • Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
 • Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
 • edukacja muzyczna z językiem angielskim
 • edukacja muzyczna z technologią informacyjną
 • Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz przedmioty teoretycznomuzyczne
 • Muzykoterapia
 • Rytmika
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną
 • edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą
 • muzyka estradowa
 • pedagogika fortepianowa
 • Edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna
 • Edukacja muzyczna i muzyka estradowa
 • Nauczycielska z wiedzą o kulturze
 • Edukacja informatyczna specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako animator kultury muzycznej, organizator festiwali, konkursów i imprez muzycznych, nauczyciel zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, pedagog w placówce przedszkolnej, nauczyciel rytmiki, menedżer zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Total 18 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

W których miastach można studiować Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found