Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej mają na celu wykształcenie absolwentów, posiadających umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym (pierwszego stopnia, na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych).

Idealny kandydat na studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada słuch muzyczny, ma zdolności do rozróżniania wysokości i barw dźwięków, co umożliwia świadome śledzenie przebiegu utworu muzycznego.

Przedmioty nauczania realizowane na Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej to:

 • fortepian, harmonia, historia muzyki, analiza dzieła muzycznego, kształcenie słuchu, literatura muzyczna, chór/zespoły instrumentalne, dyrygentura/dyrygowanie, czytanie partytur, instrumentacja, nauka akompaniamentu z czytaniem a vista, zajęcia muzyczno-ruchowe, instrumenty szkolne, historia kultury, specjalistyczna literatura muzyczna, interpretacja tekstu literackiego z dykcją, improwizacja fortepianowa, propedeutyka kompozycji i aranżacji, komunikacja społeczna i organizacja imprez, promocja i marketing dóbr kultury.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • Muzyka komputerowa
 • Muzyka liturgiczna
 • Muzyka rozrywkowa
 • Prowadzenie zespołów muzycznych
 • Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych
 • Zespoły instrumentalne
 • Edukacja muzyczna w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym
 • Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
 • Prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
 • Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
 • edukacja muzyczna z językiem angielskim
 • edukacja muzyczna z technologią informacyjną
 • Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz przedmioty teoretycznomuzyczne
 • Muzykoterapia
 • Rytmika
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną
 • edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo- wychowawczą
 • muzyka estradowa
 • pedagogika fortepianowa
 • Edukacja muzyczna i dyrygentura chóralna
 • Edukacja muzyczna i muzyka estradowa
 • Nauczycielska z wiedzą o kulturze
 • Edukacja informatyczna specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę jako animator kultury muzycznej, organizator festiwali, konkursów i imprez muzycznych, nauczyciel zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia, pedagog w placówce przedszkolnej, nauczyciel rytmiki, menedżer zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 19 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy