Kryminologia

Kryminologia to interdyscyplinarny kierunek studiów. Studenci kryminologii poznają teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości. Podczas studiów dowiadują się mi.in. jaka jest geneza zachowań przestępczych, z czego wynikają dewiacje, jak określić profil ofiary i sprawcy, w jaki sposób wyjaśnić indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości.

Poznają także metody pomiaru i analizy zjawisk przestępczości. Sporo uwagi w programie zajęć poświęca się instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz kompetencjom służb porządku publicznego. Słuchacze zdobywają wiedzę o tym, jak funkcjonuje policja, prokuratura, sądownictwo, służba więzienna, czy kurator.

Wśród przedmiotów nauczania na kryminologii znalazły się:

 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Metody badań w kryminologii
 • Bezpieczeństwo i porządek w politykach UE
 • Wymiar sprawiedliwości karnej
 • Zarządzanie ryzykiem w więzieniach, Resocjalizacja w społeczności lokalnej
 • Kryminologia ilościowa
 • Problematyka uzależnień – programy przeciwdziałania
 • Psychopatologia kryminalna
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Kryminologia stosowana
 • Etyka służb publicznych
 • Socjologia prawa
 • Metodologia badań społecznych
 • Historia przestępczości i kontroli przestępczości
 • Prawo represyjne. Zagadnienia procesu karnego
 • Wiktymologia

Studia na kierunku kryminologia to interesująca propozycja edukacyjna dla przyszłych policjantów, funkcjonariuszy więziennych, specjalistó zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka.

Wyposażają w wiedzę, która może się przydać każdemu człowiekowi. Kończąc studia na tym kierunku, absolwent kryminologii posiada wiedzę na temat zjawisk przestępczych i kryminalnych, wiedzę o prawie karnym, prawie policyjnym, służbach mundurowych, biologicznych i psychologicznych mechanizmach zachowań ludzkich, kryminologii, wiktymologii, metodach pomiaru i analizy zjawisk przestępczych.

Będzie potrafił oceniać działania instytucji w kontekście pogwałcenia praw człowieka oraz planować działania naprawcze. Bez problemu powinien poradzić sobie z rozpracowaniem indywidualnych zdarzeń i przypadków przestępczych, zrobić wywiad, zebrać niezbędne informacje, zweryfikować je, przeprowadzać rozmowy, czy przygotowania plan interwencyjny.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 12 items.

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Komentarze (0)

No comments found