Latynoamerykanistyka

Studia na kierunku latynoamerykanistyka oferują wiedzę odnoszącą się do różnorodnych zagadnień społecznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych związanych z problematyką latynoamerykańską.

Podczas studiów I stopnia studenci poznają m.in. historię Ameryki Łacińskiej, specyfikę dynamicznych przemian państw i społeczeństw latynoamerykańskich, zróżnicowanie etniczno-rasowe oraz religijne, problemy społeczne, systemy polityczne oraz kulturę latynoamerykańską. Dokonując wyboru kursów fakultatywnych studenci będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianej problematyki amerykańskiej, obejmującej zarówno Amerykę Łacińską i Karaiby, jak i Amerykę Północną.

Jednocześnie studenci kierunku latynoamerykanistyka uzyskają podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, uczestnicząc w takich zajęciach jak: socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie czy metody nauk społecznych.

Dla kogo studia na kierunku Latynoamerykanistyka

Studia są świetną propozycją dla pasjonatów regionu Ameryki Łacińskiej.

Osób pragnących z jednej strony dobrze poznać język hiszpański, jednocześnie zgłębić szerokie spektrum zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych tego regionu.

To kierunek dla kandydatów o predyspozycjach językowych, lubiących literaturę, otwartych na odmienne kultury, komunikatywnych.

Program kształcenia studentów na kierunku Latynoamerykanistyka

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do latynoamerykanistyki
 • elementy nauki o państwie i prawie
 • społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
 • dzieje Ameryki Łacińskiej
 • migracje w Ameryce Łacińskiej
 • Ameryka Łacińska w XX wieku
 • literatura latynoamerykańska
 • zróżnicowanie religijne społeczeństw latynoamerykańskich
 • problemy społeczne w Ameryce Łacińskiej
 • systemy polityczne państw Ameryki Łacińskiej
 • myśl polityczna w Ameryce Łacińskiej
 • etnopolityka w Ameryce Łacińskiej
 • ewolucja tożsamości politycznej i kulturowej Ameryk w ujęciu porównawczym.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Latynoamerykanistyka

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych z:

 • języka obcego (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański, francuski)
 • przedmiotu wybranego spośród:
  • język polski
  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wos.
Perspektywy pracy po kierunku Latynoamerykanistyka

Absolwenci latynoamerykanistyki posiadają kompetencje do pracy w:

 • mediach
 • ośrodkach kultury
 • agencjach reklamy
 • instytucjach publicznych
 • dyplomacji
 • turystyce
 • wydawnictwach.
Opinie o kierunku Latynoamerykanistyka

Studenci mają możliwość uczestniczenia w:

 • wykładach gościnnych naukowców i dydaktyków z różnych stron świata (w tym amerykańskich i latynoamerykańskich)
 • konferencjach i seminariach naukowych podejmujących interdyscyplinarne badania nad zagadnieniami latynoamerykańskimi (Krakowskie Konferencje Latynoamerykanistyczne)
 • wymianach studenckich objętych programem Erasmus+, wymianach oferowanych na podstawie umów o współpracy międzynarodowej oraz dyskusjach ze studentami z różnych stron świata, którzy studiują na prowadzonych przez Instytut studiach transatlantyckich (TransAtlantic Studies)
 • studenckich kołach naukowych
 • innych imprezach okolicznościowych promujących kulturę i obyczaje latynoamerykańskie (Dni Latynoamerykańskie, tradycyjne święta latynoamerykańskie, Dni poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej).

Kierunki pokrewne do kierunku Latynoamerykanistyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Latynoamerykanistyka
Total 1 item.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,
W których miastach można studiować Latynoamerykanistyka

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512
Komentarze (1)
 • Ewa

  To chyba bardzo "kolorowe" studia. Ciekawy region, fantastyczny język!
  5/5/20