Technologia chemiczna

Technologia chemiczna to dyscyplina łącząca nauki techniczne i chemiczne zajmująca się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Dotyczy wytwarzania produktów związanych z codziennością: nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, kosmetyków, barwników, detergentów oraz przetwarzania surowców kopalnych i surowców wtórnych - odnawialnych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat podstawowych problemów ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Poznają surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej, surowce poużytkowe, metody kontroli procesu w skali technologicznej, podstawowe materiały polimerowe, metaliczne i ceramiczne, tworzywa sztuczne, materiały metaliczne i ceramiczne.

Na program nauczania składają się również przyjazne środowisku sposoby postępowania z odpadami, podstawowe obliczenia projektowe, maszyny w aparatach i urządzeniach przemysłowych, pomiary technologiczne, zagrożenia i ryzyka w przemyśle chemicznym, zapobieganie wypadkom i awariom.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • chemia i technologia kosmetyków
  • analityka przemysłowa i środowiskowa
  • lekka technologia organiczna
  • proekologiczne technologie nieorganiczne
  • technologia ropy i gazu
  • technologia tworzyw sztucznych
  • proekologiczne technologie chemiczne
  • biotechnologia przemysłowa
  • technologia procesów chemicznych
  • analityka chemiczna i spożywcza

Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją oraz prowadzeniem procesów produkcyjnych i badań analitycznych. Mogą szukać zatrudnienia w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 15 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy