Technologia chemiczna

Technologia chemiczna to dyscyplina łącząca nauki techniczne i chemiczne zajmująca się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Dotyczy wytwarzania produktów związanych z codziennością: nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, kosmetyków, barwników, detergentów oraz przetwarzania surowców kopalnych i surowców wtórnych - odnawialnych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat podstawowych problemów ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Poznają surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej, surowce poużytkowe, metody kontroli procesu w skali technologicznej, podstawowe materiały polimerowe, metaliczne i ceramiczne, tworzywa sztuczne, materiały metaliczne i ceramiczne.

Na program nauczania składają się również przyjazne środowisku sposoby postępowania z odpadami, podstawowe obliczenia projektowe, maszyny w aparatach i urządzeniach przemysłowych, pomiary technologiczne, zagrożenia i ryzyka w przemyśle chemicznym, zapobieganie wypadkom i awariom.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • chemia i technologia kosmetyków
  • analityka przemysłowa i środowiskowa
  • lekka technologia organiczna
  • proekologiczne technologie nieorganiczne
  • technologia ropy i gazu
  • technologia tworzyw sztucznych
  • proekologiczne technologie chemiczne
  • biotechnologia przemysłowa
  • technologia procesów chemicznych
  • analityka chemiczna i spożywcza

Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją oraz prowadzeniem procesów produkcyjnych i badań analitycznych. Mogą szukać zatrudnienia w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz w firmach produkujących nowoczesne materiały.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia chemiczna

Total 16 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Technologia chemiczna

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 196

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found