Technologia chemiczna

Technologia chemiczna to dyscyplina łącząca nauki techniczne i chemiczne zajmująca się metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty. Dotyczy wytwarzania produktów związanych z codziennością: nawozów sztucznych, tworzyw polimerowych, kosmetyków, barwników, detergentów oraz przetwarzania surowców kopalnych i surowców wtórnych - odnawialnych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat podstawowych problemów ochrony środowiska oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Poznają surowce i materiały stosowane w technologii chemicznej, surowce poużytkowe, metody kontroli procesu w skali technologicznej, podstawowe materiały polimerowe, metaliczne i ceramiczne, tworzywa sztuczne, materiały metaliczne i ceramiczne.

Na program nauczania składają się również przyjazne środowisku sposoby postępowania z odpadami, podstawowe obliczenia projektowe, maszyny w aparatach i urządzeniach przemysłowych, pomiary technologiczne, zagrożenia i ryzyka w przemyśle chemicznym, zapobieganie wypadkom i awariom.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • gospodarka odpadami
 • technologia chemiczna organiczna
 • technologie biomedyczne
 • technologia polimerów
 • technologia barwników i środków chemii gospodarczej
 • kataliza przemysłowa
 • chemia i technologia kosmetyków
 • analityka przemysłowa i środowiskowa
 • lekka technologia organiczna
 • technologie środowiska i gospodarka odpadami
 • materiały polimerowe
 • biotechnologia przemysłowa
 • zielona chemia i czyste technologie
 • technologia nieorganiczna i organiczna.
Dla kogo studia na kierunku Technologia chemiczna

Jeśli już teraz wiesz, co to są polimery, interesuje Cię inżynieria biomateriałowa, chemia organiczna lub nieorganiczna, to technologia chemiczna jest kierunkiem dla Ciebie.

Kandydaci powinni mieć zacięcie do badań laboratoryjnych, zmysł techniczny, potrzebę ciągłego dokształcania się.

Program kształcenia studentów na kierunku Technologia chemiczna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • matematyka
 • ekologia i etyka środowiska
 • podstawy nanotechnologii
 • historia chemii i przemysłu chemicznego
 • chemia organicza
 • chemia fizyczna
 • chemia analityczna
 • aparatura przemysłu chemicznego
 • analiza instrumentalna
 • ochrona środowiska
 • korozja i degradacja materiałów
 • podstawy technologii chemicznej
 • inżynieria chemiczna
 • spektroskopia
 • podstawy technologii polimerów
 • podstawy technologii radiacyjnych
 • podstawy technologii barwników i środków chemii gospodarczej
 • automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych
 • ciekłe kryształy
 • fotochemia
 • polimery odnawialnych surowców
 • zielona chemia
 • biotechnologia
 • materiały kosmetyczne.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Technologia chemiczna

Przedmioty najczęściej uwzględniane podczas rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • geografia
 • informatyka.

Sprawdzajcie, które z nich konkretnie wymagane są na wybrane przez Was uczelni.

Wyżej punktowane są przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku Technologia chemiczna

Absolwenci przygotowani są do pracy w:

 • przemyśle
 • laboratoriach
 • administracji
Opinie o kierunku Technologia chemiczna

Jeśli chemia jest Twoją pasją, ale ciągle wahasz się, jakie studia wybrać - może ta rozmowa będzie Wam pomocna:


Kierunki pokrewne do kierunku Technologia chemiczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia chemiczna
Total 17 items.
W których miastach można studiować Technologia chemiczna

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Płock

Płock
Uczelnie: 3
Kierunki: 19

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 56

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 35

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (1)
 • Leo

  Kierunek bardzo popularny, dostępny w każdym ośrodku akademickim.
  5/6/20