Transport

Transport to przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Uczą się rozwiązywać problemy problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznają metody organizowania nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • automatyka w transporcie
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • ekologia transportu
 • eksploatacja środków transportu
 • informatyka w transporcie
 • infrastruktura transportu lądowego
 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • inżynieria ruchu
 • inżynieria ruchu drogowego
 • logistyka i spedycja
 • logistyka i technologia transportu
 • organizacja i logistyka transportu
 • organizacja transportu
 • organizacja transportu specjalnego
 • rzeczoznawstwo i likwidacja szkód
 • spedycja i obsługa celna
 • spedycja i ubezpieczenia transportowe
 • technologie informatyczne w transporcie
 • transport drogowy
 • transport międzynarodowy
 • transport szynowy
 • transport żywności
 • ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 • zarządzanie firmą transportową
 • zarządzanie w transporcie kolejowym.


Dla kogo studia na kierunku Transport

Inżynierskie studia to propozycja dla osób o predyspozycjach technicznych, umysłach ścisłych.

Przed Wami wiele zajęć laboratoryjnych, samodzielnych projektów.

Kierunek transport wybierają osoby zainteresowane w przyszłości pracą w tej branży.

Program kształcenia studentów na kierunku Transport

Wybrane przedmioty w programie studiów na transporcie:

 • nauka o materiałach
 • mechanika techniczna
 • grafika inżynierska
 • historia i rozwój transportu
 • matematyka
 • fizyka
 • systemy transportowe
 • metrologia
 • mechanika techniczna
 • podstawy tworzenia dokumentacji technicznej w CAD
 • wstęp do budowy pojazdów
 • ekonomika transportu
 • infrastruktura transportu
 • logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • maszyny elektryczne w transporcie
 • inżynieria ruchu
 • planowanie usługi przewozowej
 • spedycja
 • budowa pojazdów
 • technologie wytwarzania i materiały w pojazdach
 • teleinformatyka w transporcie
 • silniki spalinowe
 • sterowanie ruchem drogowym.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Transport

W procesie rekrutacji punktowane są przedmioty zdawane na maturze.

Są to najczęściej:

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka.

Sprawdzajcie szczegółowo, które z nich obowiązują w wybranej przez Was uczelni.

Szkoły niepubliczne przeważnie przyjmują studentów według kolejności zgłoszeń, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku Transport

Absolwenci kierunku transport są przygotowani do pracy w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego
 • zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego
 • zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych
 • instytutach badawczych
 • firmach projektowo-konstrukcyjnych.
Opinie o kierunku Transport

Transport to bardzo ważny sektor gospodarki narodowej. Wzrost handlu, rozwój turystyki, mobilność ludzi sprawiają, że transport to ogromy obszar, w którym poszukuje się rozwiązań poprawiających jakość usług, zwiększających zyskowność operacji z uwzględnieniem czynników ekologicznych.

Jak wygląda przykładowo praca spedytora?

Zobaczcie:


Kierunki pokrewne do kierunku Transport
Jakie uczelnie oferują kierunek Transport
Total 33 items.
W których miastach można studiować Transport

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Piła

Piła
Uczelnie: 1
Kierunki: 12

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Suwałki

Suwałki
Uczelnie: 1
Kierunki: 13

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291
Komentarze (1)
 • Lila

  Transport jest wg mnie bardzo techniczny. Logistyka zawiera więcej elemetnów ekonomii.
  5/7/20