Transport

Transport to przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Uczą się rozwiązywać problemy problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznają metody organizowania nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • organizacja transportu
 • transport drogowy, inżynieria
 • ruchu drogowego
 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • organizacja transportu
 • inżynieria ruchu drogowego
 • ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • eksploatacja środków transportu
 • inżynieria ruchu
 • transport szynowy
 • ekologia transportu
 • transport żywności
 • logistyka i technologia transportu
 • spedycja i obsługa celna
 • informatyka w transporcie,
 • logistyka i spedycja,
 • transport międzynarodowy,
 • automatyka w transporcie
 • technologie informatyczne w transporcie
 • infrastruktura transportu lądowego
 • organizacja i logistyka transportu

Absolwenci kierunku transport są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 36 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
40-019 Katowice , ul. Krasińskiego 8
+48 (032) 603 43 52, 603 43 60,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
08-521 Dęblin , ul. Dywizjonu 303 nr 35
+48 () 26 151 71 00,

Komentarze (0)

Brak komentarzy