Transport

Transport to przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków. Podstawą kształcenia jest nauka o systemach transportowych w ujęciu logistycznym, integrującym technologię przewozów, techniczne środki transportu, infrastrukturę oraz systemy zarządzania.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Uczą się rozwiązywać problemy problemów w zakresie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem. Poznają metody organizowania nadzorowania i zarządzania procesami transportowymi.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • organizacja transportu
 • transport drogowy, inżynieria
 • ruchu drogowego
 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • organizacja transportu
 • inżynieria ruchu drogowego
 • ubezpieczenia komunikacyjne i transportowe
 • inżynieria powypadkowa w transporcie
 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • eksploatacja środków transportu
 • inżynieria ruchu
 • transport szynowy
 • ekologia transportu
 • transport żywności
 • logistyka i technologia transportu
 • spedycja i obsługa celna
 • informatyka w transporcie,
 • logistyka i spedycja,
 • transport międzynarodowy,
 • automatyka w transporcie
 • technologie informatyczne w transporcie
 • infrastruktura transportu lądowego
 • organizacja i logistyka transportu

Absolwenci kierunku transport są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego, zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 35 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Komentarze (0)

No comments found