Analityka medyczna

Analityka medyczna łączy dziedziny nauki związane ze światem medycyny, farmacji i biotechnologii. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów, analityków medycznych, wykonujących badania diagnostycznych zlecone przez lekarzy. Miejscem pracy analityka medycznego są laboratoria diagnostyczne, w skład których najczęściej wchodzą pracownie hematologii, biochemii, analityki, bakteriologii oraz pracownia patomorfologii, serologii i pracownia sterydowa.

Studiując analitykę medyczną słuchacze realizują następujące przedmioty nauczania: anatomia, farmakologia, fizjologia, histologia, immunologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, historia medycyny i farmacji, biologia i genetyka, biochemia, analiza instrumentalna, chemia biofizyka, immunopatologia, patofizjologia, patomorfologia, toksykologia, mikrobiologia, hematologia laboratoryjna, diagnostyka laboratoryjna, biologia molekularna, cytologia kliniczna, genetyka medyczna, serologia grup krwi i transfuzjologii, analityka ogólna i techniki pobierania materiału, diagnostyka izotopowa, statystyka, psychologia, socjologia, prawo medyczne.

Analitycy medyczni muszą posługiwać się drobnym sprzętem laboratoryjnym (pipety), obsługiwać wirówki oraz pracować na analizatorach hematologicznych, czyli skomputeryzowanej aparaturze służącej do wykonywania morfologii krwi i uzyskiwania wszystkich wymienionych wyżej jej parametrów.

Absolwenci analityki medycznej znajdują zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny biologii i genetyki medycznej, higieny ogólnej, kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska, urzędach i instytucjach państwowych oraz samorządowych działających w dziedzinie biologii medycznej i ochrony zdrowia, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 14 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,

Komentarze (2)

 • Alya

  A co z patologią ciąży? Bo tego typu usługi z tego co wiem są jenadk płatne. Jak nie mogąc pracować mam opłacić codziennie kroplf3wkę i pobyt w szpitalu?
  24.05.2015
 • Joelso

  Bardzo ważne jest odżywianie i nie wolno tłumaczyć się tempem życia w djzyiezsisch czasach, bo jest to tylko ucieczka przed własną słabością. A najbardziej denerwują mnie rodzice, ktf3rzy w tak nieodpowiedni sposf3b uczą jeść swoje dzieci.Nie trzeba zabierać im wszystkich możliwości sprf3bowania słodyczy, ale czy przy każdej wizycie w sklepie musi być lizak? A wspf3lne spędzenie weekendu musi się kończyć pizzą z napojami gazowanymi?I jak mamy mieć zdrowe społeczeństwo?Anna ostatnio opublikował..
  19.05.2015