Filologia szwedzka

Studiowanie filologii szwedzkiej pozwala na nabycie kompetencji językowych w zakresie języka szwedzkiego. Ponadto studenci kształcą się w zakresie kulturoznawstwa i literaturoznawstwa szwedzkiego oraz historii Szwecji, a także zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą pozostałych krajów nordyckich.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku filologia szwedzka:

  • praktyczna nauka języka szwedzkiego
  • praktyczna nauka języka niemieckiego
  • wstęp do literaturoznawstwa
  • wstęp do językoznawstwa
  • historia Szwecji
  • krajoznawstwo szwedzkie
  • wstęp do literatur skandynawskich
  • gramatyka opisowa języka szwedzkiego
  • historia literatury szwedzkiej

Absolwent filologii szwedzkiej jest przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza języka szwedzkiego i języka niemieckiego oraz podjęcia pracy w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych, instytucjach gospodarczych mających powiązania ze Szwecją lub innymi krajami skandynawskimi.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

No comments found