Geografia

Studenci geografii kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. Zajęcia realizowane w ramach kierunku geografia związane są w szczególności z środowiskiem geograficznym oraz działalnością człowieka w tym środowisku. Ćwiczenia terenowe uzupełniają zajęcia dydaktycznie w okresie letnim.

Program umożliwia studentom poznanie podstawowych procesów zachodzących w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce w skali lokalnej i globalnej. Celem kształcenia na kierunku geografia jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności wykorzystywania wyników analiz i informacji o naturalnych i antropogenicznych zjawiskach i procesach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią geograficzną.

Specjalności oferowane na geografii:

 • geoekologia
 • geografia fizyczna
 • geografia kształtowania obrazu
 • geografia osadnictwa
 • geografia społeczno-ekonomiczna
 • geoinformacja
 • geologia
 • gleboznawstwo i geografia gleb
 • gospodarka przestrzenna
 • hydrologia, meteorologia i klimatologia
 • kształtowanie środowiska przyrodniczego
 • kartografia i topografia
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • organizacją działalności społeczno-gospodarczej
 • systemy informacji geograficznej
 • teledetekcja
 • turystyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku geografia

Absolwent posiada wiedzę ogólnogeograficzną, która umożliwia samodzielne analizowanie relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyrody i człowieka. Jego umiejętności pozwalają na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów, zjawisk fizycznych i społecznych zachodzących w środowisku, rozkładu przestrzennego form działalności człowieka i ich wpływu na zmiany w naturze.

Po ukończeniu kierunku geografia można pracować w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektów, przedsiębiorstwach turystycznych, organach administracji państwowej i gospodarczej zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska, a także w służbach meteorologicznych i hydrologicznych oraz geologicznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geografia

Total 14 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Geografia

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found