Inżynieria kształtowania środowiska

Studia na kierunku inżynieria kształtowania środowiska obejmują zagadnienia z zakresu wentylacji, klimatyzacji, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Studenci poznają zasady gospodarowania odpadami, technologie ich przetwarzania i odzysku a także metody pozyskiwania, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii.

Uczą się prowadzenia pomiarów, sposobów ochrony atmosfery, oczyszczania powietrza ze szkodliwych gazów i płynów.

Na studiach II studia do wyboru są następujące specjalności:

 • inżynieria kształtowania środowiska
 • wentylacja i klimatyzacja przemysłowa
 • monitoring w inżynierii środowiska
 • projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii
 • zagospodarowanie surowców i odpadów.
Dla kogo studia na kierunku Inżynieria kształtowania środowiska

Kandydaci na kierunek inżynieria kształtowania środowiska powinni posiadać predyspozycje techniczne oraz uzdolnienia w zakresie poszerzania wiedzy przyrodniczej.

Przydatna będzie umiejętność syntetycznego myślenia, zainteresowania w zakresie zagadnień związanych ze środowiskiem.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria kształtowania środowiska

W programie studiów realizowane są m.in. takie przedmioty:

 • biologia i ekologia
 • podstawy ekonomii
 • podstawy geologii i mineralogii
 • biologia i ekologia
 • podstawy inżynierii i ochrony środowiska
 • prawo w ochronie środowiska
 • ochrona powietrza
 • gospodarka odpadami
 • hydrologia i gospodarka wodna
 • ogrzewnictwo i ciepłownictwo
 • technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria kształtowania środowiska

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria kształtowania środowiska

Potencjalne miejsca pracy przewidziane dla absolwentów kierunku to:

 • zakłady przemysłowe, w których stosowane technologie są źródłem różnorodnych zanieczyszczeń
 • zakłady zajmujące się produkcją urządzeń do wentylacji i klimatyzacji
 • zakłady górnicze (odkrywkowe, podziemne, otworowe)
 • firmy zajmujące się rekultywacją i rewitalizacją terenów przekształconych działalnością człowieka
 • firmy projektujące sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • firmy realizujące usługi w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami
 • organy administracyjne w zakresie ochrony środowiska i rozwoju regionalnego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem instalacji wytwarzających energię z OZE
 • stanowiska związane z doradztwem dotyczącym zagadnień energetyki
 • firmy wykonujące audyty energetyczne i udzielające świadectwa energetyczne
 • instytucje nadzoru środowiska
 • specjalistyczne laboratoria i instytucje naukowe
 • inspektoraty ochrony środowiska.
Opinie o kierunku Inżynieria kształtowania środowiska

Prowadzone badania pokazują, że ponad 90% absolwentów kierunku inżynieria kształtowania środowiska znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

Zdobyciu potrzebnych kompetencji pomagają praktyki zawodowe.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria kształtowania środowiska
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria kształtowania środowiska
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria kształtowania środowiska

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • Ala

  Czy to kierunek, który zastąpił inżynierię środowiska? To te same studia?
  1/12/20