Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Inżynieria mechaniczna i materiałowa to międzykierunkowe studia łączące zagadnienia z obszaru mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii materiałowej.

Studenci poznają zasady budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, mechaniki i projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Zdobywają wiedzę na temat materiałów inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych.

Uczą się grafiki inżynierskiej, mechaniki, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów czy wytrzymałości elementów maszyn.

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Kierunek inżynieria mechaniczna i materiałowa przewidziane są dla osób o zamiłowaniu do techniki, posiadających analityczne umysły, kreatywnych, umiejących znajdować niestandardowe rozwiązania problemów, posiadać umiejętność logicznego myślenia.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • chemia organiczna
 • podstawy nauki o materiałach
 • zapis konstrukcji
 • elektrotechnika i elektronika
 • technologie wytwarzania
 • grafika inżynierska
 • termodynamika
 • podstawy wytrzymałości materiałów
 • napędy maszyn
 • podstawy projektowania materiałów
 • materiały kompozytowe
 • metrologia i systemy pomiarowe
 • metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Uzyskane w trakcie studiów wykształcenie pozwala na podjęcie pracy przykładowo w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych
 • jednostkach badawczo-rozwojowe przemysłu
 • jednostkach doradczych
 • przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania
 • firmach konsultingowych
 • jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów
 • jednostkach akredytacyjnych i atestujących
 • jednostkach naukowo−badawczych.
Opinie o kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Kierunek inżynier mechaniczna i materiałowa jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy.

Obecnie przemysł oczekuje od mechaników szerokiej wiedzy z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów.

Studenci kierunku uzyskują kompetencje gwarantujące dobry start w karierze zawodowej.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria mechaniczna i materiałowa

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • Nick

  Czy to studia I czy również II stopnia?
  1/13/20