​Informatyka w Lublinie

Ze względu na ciągły, dynamiczny rozwój branży IT, absolwenci kierunku Informatyka nie powinni obawiać się problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Idealny kandydat na studia informatyczne to osoba posiadające wyobraźnię techniczną, zaradna, dociekliwa, o ścisłym umyśle i umiejętności logicznego myślenia.


Gdzie praca po informatyce?


Różnorodność proponowanych specjalności pokazuje, jak wiele obszarów obejmuje informatyka.

Absolwenci są zatrudniani jako programiści, administratorzy systemów, sieci, baz danych, projektanci sieci, analitycy, konsultanci w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowcy i integratorzy systemów informatycznych, graficy komputerowi, projektanci gier i aplikacji, testerzy oprogramowania, specjaliści ds. bezpieczeństwa w sieci.


Jak przebiegają studia na informatyce?


Pierwszy etap kształcenia trwa 3 lata lub 3,5 roku, kończy się - w zależności od uczelni – dyplomem licencjata lub inżyniera. Większość lubelskich uczelni umożliwia kontynuację nauki na informatyce na magisterskich studiach II stopnia.


Gdzie informatyka w Lublinie?


Do wyboru jest kilka uczelni. Zwróćcie uwagę na różnorodność i bardzo bogatą ofertę specjalności:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, tylko studia stacjonarne, specjalności na studiach II stopnia:

 • inżynieria danych
 • deweloperska (programistyczna)
 • testowanie/analizy/wdrożenia.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przynajmniej jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności na studiach inżynierskich:

 • grafika i multimedia
 • bazy danych i business intelligence
 • programowanie i technologie web
 • sieci i bezpieczeństwo informacji.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 3745 zł, niestacjonarnych – 3525 zł.

Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, specjalności na studiach II stopnia:

 • elektrotechnologie odnawialnych źródeł energii
 • inteligentne technologie w elektrotechnice
 • systemy optoelektroniczne
 • zrównoważona energetyka
 • elektroenergetyka
 • projektowanie urządzeń elektrycznych
 • napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
 • elektrotechnologie w medycynie
 • inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
 • elektrotechnika w pojazdach samochodowych.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, studia prowadzone są również w języku angielskim.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, specjalności:

 • analiza i projektowanie systemów IT
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • bazy, hurtownie i analiza danych
 • systemy internetowe
 • systemy mobilne
 • informatyka zarządcza
 • grafika komputerowa i projektowanie gier
 • cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
 • sieci komputerowe.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 3900 zł, niestacjonarnych – 4200 zł.

Jakimi drogami mogą podążać osoby, marzące o karierze informatyka?

Niekiedy humorystycznie i nieco karykaturalnie, ale wnikliwie analizuje swoje obserwacje były student informatyki. Jego doświadczenia mogą być pomocne dla tych, którzy rozważają ten kierunek studiów.

Przeczytajcie: