Ze względu na ciągły, dynamiczny rozwój branży IT, absolwenci kierunku Informatyka nie powinni obawiać się problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Idealny kandydat na studia informatyczne to osoba posiadające wyobraźnię techniczną, zaradna, dociekliwa, o ścisłym umyśle i umiejętności logicznego myślenia.

Gdzie praca po informatyce?

Różnorodność proponowanych specjalności pokazuje, jak wiele obszarów obejmuje informatyka.

Absolwenci są zatrudniani jako programiści, administratorzy systemów, sieci, baz danych, projektanci sieci, analitycy, konsultanci w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw, wdrożeniowcy i integratorzy systemów informatycznych, graficy komputerowi, projektanci gier i aplikacji, testerzy oprogramowania, specjaliści ds. bezpieczeństwa w sieci.

Jak przebiegają studia na informatyce?

Pierwszy etap kształcenia trwa 3 lata lub 3,5 roku, kończy się - w zależności od uczelni – dyplomem licencjata lub inżyniera. Większość lubelskich uczelni umożliwia kontynuację nauki na informatyce na magisterskich studiach II stopnia.

Gdzie w Lublinie można studiować informatykę?

Do wyboru jest kilka uczelni. Zwróćcie uwagę na różnorodność i bardzo bogatą ofertę specjalności:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, tylko studia stacjonarne, specjalności na studiach II stopnia:

 • inżynieria danych
 • deweloperska (programistyczna)
 • testowanie/analizy/wdrożenia.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przynajmniej jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności na studiach inżynierskich:

 • grafika i multimedia
 • bazy danych i business intelligence
 • programowanie i technologie web
 • sieci i bezpieczeństwo informacji.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 3745 zł, niestacjonarnych – 3525 zł.

Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, specjalności na studiach II stopnia:

 • elektrotechnologie odnawialnych źródeł energii
 • inteligentne technologie w elektrotechnice
 • systemy optoelektroniczne
 • zrównoważona energetyka
 • elektroenergetyka
 • projektowanie urządzeń elektrycznych
 • napędy elektryczne w automatyce przemysłowej
 • elektrotechnologie w medycynie
 • inżynieria komputerowa w diagnostyce medycznej
 • elektrotechnika w pojazdach samochodowych.

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka.

Semestr studiów niestacjonarnych kosztuje 2300 zł.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu, studia prowadzone są również w języku angielskim.

Rekrutacja na podstawie wyników uzyskanych na maturze z jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, informatyka, fizyka.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, specjalności:

 • analiza i projektowanie systemów IT
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych
 • bazy, hurtownie i analiza danych
 • systemy internetowe
 • systemy mobilne
 • informatyka zarządcza
 • grafika komputerowa i projektowanie gier
 • cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
 • sieci komputerowe.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 3900 zł, niestacjonarnych – 4200 zł.

Jakimi drogami mogą podążać osoby, marzące o karierze informatyka?

Niekiedy humorystycznie i nieco karykaturalnie, ale wnikliwie analizuje swoje obserwacje były student informatyki. Jego doświadczenia mogą być pomocne dla tych, którzy rozważają ten kierunek studiów.

Przeczytajcie: