Historia sztuki

Historia sztuki to nauka humanistyczna, której przedmiotem są dzieła malarskie, rzeźba i architektura powstałe od paleolitu do współczesności. Studia na tym kierunku są stworzone dla osób które mają wysoko rozwinięte poczucie estetyki oraz wrażliwość na sztukę.

Prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych, studenci odbywają liczne zajęcia wyjazdowe, wizyty w galeriach oraz biorą udział w wystawach. Zajęcia mają jednak zawsze charakter teoretyczny, co oznacza, że w programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających talent plastyczny studentów.

Student historii sztuki ma możliwość zapoznania się z terminologią oraz technologią i rozwojem poszczególnych dziedzin rzemiosła artystycznego: meblarstwa, złotnictwa, tkanin artystycznych, szkła i ceramiki. Poznaje również ekonomiczne uwarunkowania tworzenia dzieł sztuki. Przykładowymi przedmiotami są: historia technik plastycznych, historia sztuki starożytnej, dzieje doktryn artystycznych, ikonografia, ochrona zabytków.

Specjalności oferowane na historii sztuki:

  • ochrona zabytków
  • krytyka sztuki
  • konserwatorstwo i ochrona dóbr kultury
  • sztuka w przestrzeni publicznej
  • ochrona dziedzictwa kulturowego
  • pedagogika
  • rynek sztuki
  • muzealnictwo

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Historia sztuki to kierunek umożliwiający studentom zatrudnienie na stanowiskach związanych z dokumentacją zabytków, przygotowywaniem wystaw dzieł sztuki, organizowaniem aukcji dzieł sztuki, obrotem dziełami sztuki.

Absolwent historii sztuki jest przygotowany do pracy w firmach konserwatorkich, muzeach, urzędach konserwatorskich, galeriach, archiwach, czasopismach związanych z krytyką artystyczną, placówkach popularyzujących sztukę.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 11 items.

Komentarze (0)

No comments found