Inżynieria produkcji i jakości

Inżynieria produkcji i jakości jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia specjalistów, posiadających wiedzę o materiałach i technologiach ich wytwarzania i przetwarzania, logistyce i kosztach wytwarzania, jakości i systemach monitorowania produkcji, specyfice i rynku metali, potrzebach poszczególnych gałęzi przemysłu.

Studenci uczą się zasad projektowania wyrobów oraz procesów ich wytwarzania.

Studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia:

 • inżynieria produkcji i logistyka
 • zarządzanie jakością.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria produkcji i jakości

Kandydat na studia na kierunek inżynieria produkcji i jakości powinien interesować się systemami zarządzania, zarówno kadrą pracowniczą jak i procesami produkcyjnymi.

Przydatne będą na pewno predyspozycje techniczne, umiejętność pracy zespołowej, zaradność, kreatywność.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria produkcji i jakości

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • rynek metali
 • komputerowe wspomaganie projektowania
 • technologie wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych
 • wstęp do nauki i materiałach i technologie materiałowe
 • podstawy inżynierii produkcji i logistyki
 • podstawy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
 • metody badań materiałów
 • podstawy projektowania systemów produkcyjnych
 • podstawy zarządzania firmą
 • polityka personalna w firmie
 • produkcja i usługi w firmie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria produkcji i jakości

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości przygotowuje do pracy przykładowo w:

 • zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych
 • laboratoriach zakładów przemysłowych
 • instytutach badawczych
 • działach R&D
 • jednostkach naukowo-dydaktycznych.

Opinie o kierunku Inżynieria produkcji i jakości

Kierunek inżynieria produkcji i jakości realizowany jest na Wydziale Nieżelaznych. To determinuje charakter studiów.

Ich unikatowość pozwala uzyskanie wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów inżynierii produkcyjnej i inżynierii jakości w zakładach branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych.

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria produkcji i jakości

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria produkcji i jakości

Total 1 item.

W których miastach można studiować Inżynieria produkcji i jakości

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 492

Komentarze (1)

 • Adi

  Czy rekrutacja odbywa się na specjalność, czy jest ona wybierana w toku studiów?
  1/11/20