Ocena uczelni

Komentarze (206)
Kliknij w obrazek by go odświeżyć…

 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Tom from date 7/30/20
  W przypadku leśnictwa perspektywy zawodowe to m.in.: praca w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przedsiębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych. W przypadku technologii drewna mogą to być m.in.: zakłady przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie), firmy i przedstawicielstwa handlowe (handel surowcem drzewnym, wyrobami drewna, narzędziami i maszynami do drewna), pracownie ochrony i konserwacji zabytków.
  8/5/20
 • Tom

  Czy leśnictwo i technologia drewna są w jakimś zakresie pokrewne. Chodzi mi o perspektywy pracy.
  7/30/20
 • Zuz2zuz

  Witam, czy jest dużo kandydatów na kierunek pedagogika? Jak to wyglądało w ubiegłych latach?
  7/29/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Kris from date 6/25/20
  Zachęcamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji (e-mail: bss@sggw.pl; rekrutacja@sggw.pl; tel. 22 593 10 20). Zespół chętnie szczegółowo odpowie na Państwa pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości. Poniżej także podajemy link do zakładki Rekrutacja na naszej uczelnianej stronie internetowej: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
  7/6/20
 • Kris

  Czy po roku zootechniki można przenieść się na weterynarię? Ewentualnie czy po pozytywnym przejściu ponownej rekrutacji jest szansa na studia od drugiego roku, ewentualnie uzupełniając jakieś przedmioty?
  6/25/20
 • AsieK

  Czy ciężko jest się dostać na dietetykę niestacjonarną? Czy jeśli posiadam certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu pomaga to w rekrutacji?
  6/21/20
 • Ada

  Ile miejsc jest w tym roku przewidzianych na weterynarię? Podobnie, jak w ubiegłych latach?
  6/4/20
 • Irek

  Czy posiadając tytuł laureata Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przyznawana jest maksymalna punktacja podczas rekrutacji na kierunek rolnictwa ?
  6/3/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Wiktoria from date 5/27/20
  Minimalne progi punktowe na weterynarię w pierwszej turze w roku akademickim 2019/2020 to 130. Wymagana jest biologia oraz chemia. Szczegóły zasad rekrutacji: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf Zapraszamy także do kontaktu z naszym Biurem Spraw Studenckich (Rekrutacji): rekrutacja@ sggw.pl; tel. 22 593 10 20.
  5/28/20
 • Julia

  Czy jest szansa dostać się na budownictwo z matura podstawową z matematyki napisaną na około 90%?
  5/27/20
 • Wiktoria

  Chciałabym się zapytać o progi w poprzeniich latach na WETERYNARIĘ? Jakie mniej więcej trzeba mieć wyniki z matur? I czy wymagana jest tylko chemia i biologia na poziomie rozszerzonym?
  5/27/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Lechu from date 5/24/20
  Przewidywany limit miejsc na leśnictwo w roku akademickim 2020/2021 to 120 na studia I stopnia stacjonarne i 75 na studia niestacjonarne. Liczba kandydatów na jedno miejsce w roku akademickim 2019/2020 to 1,79. Minimalna liczba punktów w pierwszej turze rekrutacji to 40,60. Więcej informacji: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf
  5/26/20
 • Wiktoria

  Jakiie były progi w poprzednich latach na weterynarię? Jakie mniej więcej trzeba mieć wyniki z matur? I czy wymagana jest tylko chemia i biologia na poziomie rozszerzonym?
  5/24/20
 • Lechu

  Czy leśnictwo cieszy się dużym zainteresowaniem? Trudno jest dostać się na ten kierunek?
  5/24/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Las 2020 from date 5/21/20
  To zależy czy mowa jest o studiach I czy II stopnia., stacjonarnych czy niestacjonarnych. Studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: hodowli lasu, ochrony lasu, organizacji gospodarstwa leśnego, przyrodniczych podstaw leśnictwa, użytkowania zasobów leśnych. Przykładowy plan zajęć z podziałem na specjalności na rok akademicki 2019/2020 poniżej: http://wl.sggw.pl/dziekanat/plany.zajec/latosl-20-03-11 Więcej informacji na temat rekrutacji: https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf
  5/22/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Agnieszka from date 5/21/20
  Na leśnictwo wymaganymi przedmiotami podczas rekrutacji są biologia albo matematyka. W przypadku kandydatów z jednakową punktacją kwalifikacyjną dodatkowo jest uwzględniania punktacja z języka polskiego. Szczegóły zasad rekrutacji i przeliczania punktów znajdują się w "Informatorze dla kandydatów na studia 2020/2021": https://www.sggw.pl/image/data/SGGW/rekrutacja/informator/informator_got_2020_mniejszy.pdf Istnieje możliwość zmiany kierunku studiów pod warunkiem nieprzekroczenia granicy dopuszczalnej rozbieżności programowej (30 ECTS); istnieje możliwość w określonych przypadkach uzupełnienia różnic programowych. Informacje te również znajdują się w powyższym informatorze. O szczegóły prosimy pytać w Biurze Spraw Studenckich (Rekrutacja), tel. 22 593 10 20, e-mail: rekrutacja@sggw.pl Więcej informacji: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja
  5/22/20
 • Las 2020

  Jakie specjalizacje oferuje uczelnia na kierunku Leśnictwo?
  5/21/20
 • Agnieszka

  Mam pytanie związane z liczeniem punktów. Czy przy przeliczaniu punktów na kierunek taki jakim jest leśnictwo uwzględnia się wynik maturalny z języka polskiego i podstawy z matematyki plus przedmiot z pośród? Czy tylko z wymaganych przedmiotów czyli w tym przypadku biologii albo matematyki. (Jest to dla mnie nie czytelne) Chciałam również zapytać o możliwość zmiany kierunku studiów czy np po inżynierze mogę przenieść się na Hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich ze specjalizacją zwierzęta dzikie?- tak jak było w latach ubiegłych. Czy ta możliwość została cofnięta?
  5/21/20
 • Karolina

  Do kiedy jest rekrutacja?
  5/20/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Jakub from date 5/17/20
  Na dietetykę wymagane przedmioty rekrutacyjne to biologia lub chemia - do wyboru. To jest wymóg na studia stacjonarne oraz niestacjonarne. W przypadku zarejestrowania się mniejszej liczby kandydatów niż planowany limit przyjęć, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia kandydatów, którzy dopełnili wszystkich wymogów związanych z rejestracją. Jednak to jest wyjątkowa sytuacja, dlatego radzimy aby zdać maturę z biologii lub chemii.
  5/18/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Paweł from date 5/13/20
  Na weterynarię wymagana jest biologia oraz chemia.
  5/18/20
 • Jakub

  Dzień dobry czy są szanse dostać się na dietetykę niestacjonarną bez matury z biologii i chemii?
  5/17/20
 • Paweł

  Witam, jakie przedmioty są wymagane na weterynarię na SGGW?
  5/13/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Anna from date 5/2/20
  W rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 limit przyjęć na logistykę wynosił 150 osób. Kandydatów na jedno miejsce było pięciu. Liczba punktów kwalifikacyjnych w poszczególnych etapach wynosiła od 59,50 do 61,04. Oczywiście zachęcamy do podjęcia próby i udziału w rekrutacji. Życzymy powodzenia!
  5/6/20
 • Anna

  Czy trudno się dostać na logistykę? Słyszałam różne opinie i zaczynam się powoli obawiać
  5/2/20
 • Dominika

  Jak przeliczyć punkty na fir lub ekonomię? Może jakieś opinie o tych kierunkach.
  4/8/20
 • SGGW_WULS

  Technologie energii odnawialnej to ciekawy kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku i gospodarki, a jego celem jest wyszkolenie specjalistów dla tworzącej się infrastruktury sektora energetyki odnawialnej i lokalnego rynku energii. Absolwenci tego kierunku są wszechstronnie przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących. Informacje o punktach progowych na tym kierunku w ubiegłym roku można znaleźć tutaj - http://sok.sggw.pl/progi.php. Warto odwiedzić również stronę Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW - http://wip.sggw.pl/pl/116. Zapraszamy!
  4/6/20
 • ja

  Cześć, myślę o kierunku technologie energii odnawialnej. Czy jest tu ktoś kto mógłby opowiedzieć coś więcej na ten temat i czy bardzo trudno jest się dostać.
  4/1/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich from date 3/30/20
  Jeśli marzysz o kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, to zapraszamy! Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich oraz szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. W programie studiów główny nacisk kładziemy na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu bioróżnorodności oraz problematyki odnawiania i ochrony gatunków ginących. W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe m.in. w ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i za granicą, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach hodowli zwierząt dzikich, parkach narodowych, prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących itp. Więcej informacji dotyczących tego kierunku można znaleźć na stronie wydziałowej: http://animal.sggw.pl/studia/kierunki/hioztid/. Miejscem, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, jest Biuro Spraw Studenckich SGGW (e-mail: bss@sggw.pl). Zapraszamy do kontaktu:)
  4/1/20
 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

  Jest ktoś w stanie coś powiedzieć o tym kierunku? Jak z poziomem? Dużo praktyki? Dużo teorii? Jak wykładowcy?
  3/30/20
 • Kaja

  Witam, chciałabym poznać opinie na temat kierunków; ekonomia, żywienie człowieka i ocena żywności oraz zarządzanie. Warto?
  3/29/20
 • Gość

  Reply for the comment of Lena from date 3/5/20
  Jak dla mnie wybór jest jasny, weterynaria. Lecznica weterynaryjna to mój cel. Myślę też o praktykach gdzieś za granicą, np. Afryka. Trzeba dużo się uczyć, to oczywiste. Zajęcia z chemii, anatomii, farmakologii, fizjologii, biologii. SGGW ma też własną Klinikę Małych Zwierząt. Każdy ma jakieś swoje zainteresowania. Na zootechnice też są ciekawe zajęcia, np. biochemia, genetyka, chów zwierząt czy biologia rozrodu. Kwestia zainteresowań i tego co chce się robić po studiach. Uczyć się trzeba wszędzie.
  3/9/20
 • Lena

  Hej. Myślę o weterynarii lub zootechnice. Podzielcie się opiniami z tej uczelni. Za i przeciw, atmosfera, prowadzący itp.
  3/5/20
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  Reply for the comment of logistyka from date 2/18/20
  Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW prowadzone są na poziomie licencjackim. Studia trwają trzy lata w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Po ich ukończeniu możliwe jest podjęcie 2-letnich studiów magisterskich, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, na trzech pozostałych kierunkach prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności Operator logistyczny oraz Logistyka w przedsiębiorstwie, na kierunku Zarządzanie. Informacje dotyczące zasad rekrutacji, opłat za studia zaoczne (niestacjonarne), regulamin studiów, plan roku akademickiego oraz wiele innych można znaleźć na stronie - http://www.wne.sggw.pl/student/studia-i-stopnia/. Studia na kierunku Logistyka na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW odbywają się na poziomie studiów I stopnia (tzw. licencjackich) zarówno w systemie stacjonarnym (tzw. studia dzienne), jak i niestacjonarnym (tzw. studia zaoczne). Po więcej informacji zapraszamy na stoisko SGGW podczas Salonu Edukacyjnego Perspektyw w dniach 6-7 marca 2020 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
  2/19/20
 • logistyka

  czy ktoś ma rozeznanie w studiach logistycznych w Warszawie? myślę w pierwszej kolejności o szkołach państwowych, czyli właśnie SGGW, czy Akademia Sztuki Wojennej. Ale nie wykluczam SAN, WSBankowej czy WWSBiznesu. Może jest jakieś zestawienie rankingowe, porównanie programów, badanie zatrudnienia absolwentów, informacje o zarobkach po tych uczelniach? gdzie na stronie SGGW znajde więcej info o Logistyce (nie chodzi mi o ten informator pdf, tylko coś więcej, program jakiś). Czy Politechnika Warszawska nie ma studiów logistycznych? naprawdę?
  2/18/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Gość from date 2/12/20
  Obszerne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce "Rekrutacja" na uczelnianej stronie internetowej: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja Kolejnym miejscem, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji jest Biuro Spraw Studenckich SGGW (tel. 22 593 10 20, e-mail: bss@sggw.pl). Zapraszamy do kontaktu.
  2/17/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Ciekawska from date 2/12/20
  Oczywiście. Biuro Spraw Studenckich jest do dyspozycji cały czas, nie tylko w okresie rekrutacji.
  2/17/20
 • Gość

  Opisał by ktoś jak to wygląda po kolei ze składaniem dokumentów ? Czy można te wszystkie formalności załatwić w czerwcu czy w lipcu też trzeba będzie jeździć na uczelnię skoro wyniki matur są w lipcu
  2/12/20
 • Ciekawska

  Czy z takimi pytaniami o dokumenty mogę dzwonić już teraz do biura spraw studenckich ?
  2/12/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Sylwia8989 from date 2/6/20
  Chętnych jest dużo, bo to jest bardzo dobry kierunek. Matura rozszerzona daje więcej punktów, więc i szanse są większe.
  2/7/20
 • gość

  Reply for the comment of Kaja from date 2/6/20
  To zależy jakie masz zainteresowania. Oba kierunki fajne, dają duże perspektywy pracy.
  2/7/20
 • Kaja

  Co bardziej polecacie? Żywienie człowieka, czy dietetykę?
  2/6/20
 • Sylwia8989

  Czy dużo jest chętnych na kierunek meblarstwo? :) I czy nie zdając rozszerzenia z matematyki, fizyki, chemii itd. można się dostać?
  2/6/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Ciekawska from date 1/27/20
  Sugerujemy kontakt z Biurem Spraw Studenckich. Tam dowiesz się wszelkich informacji związanych z rekrutacją na studia i samym podpisaniem dokumentów, tel. 225931020.
  2/3/20
 • O

  Ile trzeba mieć miej więcej punktów żeby dostać się na hodowlę i ochronę zwierząt?
  2/1/20
 • Kacperoo

  Czy jezeli ma sie tytul technika logistyka i aplikuje sie na logistyke to mozna liczyc na dodatkowe punkty podczas rekrutacji z tego tytułu
  1/29/20
 • Ciekawska

  Mam nieco bardziej złożone pytanie, wyjeżdżam na lipiec i na sierpień za granicę zarobić nieco pieniędzy na studia. Czy będzie mi to przeszkadzać w rekrutacji ? Czy w razie czego mogę podpisać papiery we wrześniu ?
  1/27/20
 • SGGW

  Zapraszamy na Dni Otwarte nie tylko w zorganizowanych grupach. Będą wykłady da uczniów szkół średnich oraz rodziców. Uczestnicy otrzymają informatory z zasadami przyjęć na poszczególne kierunki studiów w SGGW, a także dowiedzą się jakie przedmioty wybrać na maturze, żeby dostać się na wymarzony kierunek studiów. Podczas Dni Otwartych (24-25 stycznia, godz. 10.00-14.00, Centrum Wodne SGGW, ul. Ciszewskiego 6, bud. 49) zaprezentują się poszczególne wydziały - zapraszamy na stoiska.
  1/24/20
 • Gość

  Proszę o jakieś opinię na temat Turystyki
  1/23/20
 • Gość

  O super, na pewno przyjdę na dni otwarte 24 stycznia . Czy będzie tam ktoś kto oprowadzi mnie po szkole jeśli przyjdę prywatnie a nie zorganizowana grupą?
  1/6/20
 • Socjo-log

  Reply for the comment of Paweł from date 1/2/20
  Studia ciekawe, bardzo zaangażowani wykładowcy, a samo SGGW super - świetny kampus i warunki do studiowania.
  1/3/20
 • Paweł

  Jak oceniacie socjologie na sggw? Pozytywnie czy negatywnie i czemu?
  1/2/20
 • SGGW_WULS

  Reply for the comment of Gość from date 1/2/20
  Jeśli marzysz o dietetyce to koniecznie zdawaj... nigdy nie wolno rezygnować z marzeń. Szczegóły dotyczące rekrutacji będzie można poznać podczas Dni Otwartych SGGW, które odbędą się w dniach 24 - 25 stycznia br. Zapraszamy!!!
  1/2/20
 • Gość

  Czy ciężko jest się dostać na dietetykę ? Marzą mi się studia na tym kierunku ale nie wiem czy chemia pójdzie mi na tyle dobrze I czy fakt że mam już ukończonego technika żywienia i usług gastronomicznych coś zmienia w rekrutacji ?
  1/2/20
 • SGGW

  Reply for the comment of Tom from date 12/19/19
  Oczywiście, że tak! Nawet ostatnio odbył się Erasmus Day, na którym nasi studenci dzielili się swoimi przeżyciami z wyjazdów :) Zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/esn.sggw/ - tam można skontaktować się z osobami, które udzielą wszelkich informacji.
  12/20/19
 • Tom

  CZy uczelnia organizuje wyjazdy w programie Erasmus?
  12/19/19
 • SGGW

  Reply for the comment of Lena from date 12/5/19
  Ciężko to pojęcie względne ;) Tutaj znajdziesz progi punktowe jakie były na poszczególnych kierunkach, w tym na architekturę krajobrazu. W razie szczegółowych pytań zachęcamy do skontaktowania się z Biurem Spraw Studenckich pod nr. 22 59 310 20 lub mailem bss@sggw.pl. Pozdrawiamy
  12/9/19
 • Lena

  Czy na architekturę krajobrazu ciężko się dostać?
  12/5/19
 • Kaja

  Czy jakieś podyplomówki związane z zootechniką, weterynarią itp. polecacie na SGGW?
  11/27/19
 • SGGW

  Reply for the comment of Luk from date 11/7/19
  Zdecydowanie bardziej na aspekt techniczny, chociaż i osoby o zacięciu artystycznym znajdą coś dla siebie
  11/8/19
 • Luk

  Cześć. Czy na meblarstwie nacisk położony jest na aspekt technologiczny, czy artystyczny?
  11/7/19
 • Wojtek

  Wybieram się na weterynarię. Pod uwagę biorę dowolną uczelnię oferującą ten kierunek. Jakie macie opinie o wet. na SGGW? Zajęcia praktyczne, kadra, atmosfera itp.
  10/22/19
 • Julita

  Poproszę o opinie na temat kierunku pedagogika:)
  8/29/19
 • Ola

  Hej , wiecie coś może na temat kierunku projektowanie ogrodu z domem rodzinnym ?
  8/5/19
 • izka

  Ile mniej więcej punktów trzeba mieć na technologię żywności?
  7/8/19
 • Pff

  Kazali robić mojemu chłopakowi praktyki poza Warszawą, a my się tak kochamy, że nie wytrzymamy bez siebie miesiąca. Nie pozdrawiam i nie polecam, a na zajęciach to w kolorowanie się bawią, po czym na egzaminie rzeczy z kosmosu.
  7/7/19
 • bp

  Reply for the comment of seba from date 6/19/19
  warto!
  6/21/19
 • seba

  Ochrona środowiska na SGGW - warto? czy Politechnika?
  6/19/19
 • alicja

  Studenci weterynarii z różnych uczelni! Piszcie, co myślicie o swoich studiach? Rozważam Poznań i Wrocław, ale inne miasta też wchodzą w grę.
  6/13/19
 • Zrozpaczona studentka wnoz vol.2

  Jedyne o czym myślą koordynatorzy poszczególnych przedmiotów to to żeby zarobić, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy. Studenci na tym wydziale nie są traktowani poważnie, niektórzy mogą poprawiać dane kolokwia, niektórzy nie. Osoby które się uczą z dnia na dzień nie są doceniane. Osoby wykldające bądź prowadzące ćwiczenia mają wygórowane ambicje nie biorąc pod uwagę ogółu. Osoby typu dziekani są obojętni na losy swoich uczniów, nie potrafią bądź nie chcą odpowiedzieć na podstawowe pytania. Zdecydowanie nie polecam tego wydziału uczeni jesteśmy niepotrzebnych rzeczy, przedmiotów. Jest to chyba uczelnia która zarabia najwięcej. Nikt nie powinien być traktowany w ten sposób.
  5/28/19
 • Gdzietakasa

  Zarobki po SGGW to ponury żart. 3,5 roku studiów ogrodnictwa na WOBIAK i dostaje najniższą krajową.
  5/24/19
 • Zrozpaczony studentka wnoz

  Jeżeli chodzi o wydział nauk o zwierzętach to to jest jakiś żart po prostu. Idąc na studia myślałam, że będę mieć styczność z inspirującymi, wspaniałymi wykładowcami, ciekawymi zajęciami oraz że w końcu będę się uczyć tego co mnie interesuję. W programie są zajęcia, na których nie uczymy się rzeczy przydatnych do przyszłej pracy po tym kierunku. Sprawiedliwych i fajnych koordynatorów zliczę na palcach jednej ręki. Studenci są traktowani nierówno. Pracownicy wydziału widzą studentów jako szansa na zarobek. Uczniowie z niewiadomych przyczyn są nie dopuszczani do popraw, poprawy są robione jeżeli już, na absurdalnie trudnym poziomie z materiału, którego nie powinno nawet być. Wykładowcy potrafią być chamscy i nieprzyjemni. Pod koniec roku w wyniku tego wszystkiego zostaje 1/3 studentów, a tylko nieliczni zaliczyli wszystko bez warunku. Wydział obecnie nastawiony jest głównie na zarobek, a szkoda, bo oferta dydaktyczna uczelni wydaje się bardzo ciekawa i przyszłościowa. Ogólnie rzecz biorąc jest mi bardzo przykro, że jesteśmy jako studenci tak traktowani.
  5/22/19
 • Poszukujący

  Gastronomia i hotelarstwo? Jak oceniasz? Znasz kogoś kto mógłby ocenić? Jaki inny kierunek polecasz?
  5/12/19
 • Magda

  Cześć. Możecie powiedzieć coś na temat kierunku Finanse i rachunkowość w trybie zaocznym magisterka. Czy ciężko jest się utrzymać, czy jest dużo nauki? Jak jest z zajęciami w piątki, czy wykładowcy bardzo zwracają uwagę na obecność w tym dniu na zajęciach?
  5/6/19
 • nadziejaumieraostatnia

  siema, mam pytanie. mam szanse sie dostac na informatyke/informatyke i ekonometrie z wynikami: polski ~70%, matma podstawa ~60%, angol podstawa i rozszerzenie ~90? czy nawet nie myslec o tym kierunku z tak smiesznymi wynikami? nie mam nikogo znajomego na sggw i niestety nie mam jak podpytac :/ czekam z niecierpliwoscia na odpowiedz i z gory dziekuje! :)
  5/2/19
 • Logistyka

  Planuje wybrać się w tym roku na SGGW kierunek logistyka. Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek opinie o tym kierunku. Trudno się dostać?
  4/10/19
 • o informatyce

  musiałbyś porównać programy nauczania na Informatyce, zwłaszcza że jest taka masa specjalności, że w zależności od wyboru konkretnej masz określone zajęcia, Generalnie obszar IT to ogrom i prędzej czy później musisz się stać specjalistą w jakimś weższym zakresie, no nie ma innej opcji, nie znam Wydz. Informatycznego na SGGW, ale opinię uczelnia jako taka ma dobrą, chyba jedną z lepszych jeśli chodzi o państwowe w Wawie co do pozytywnej atmosfery na uczelni.
  2/6/19
 • informatyka na SGGW

  jak się ma Informatyka na SGGW do Informatyki na Politechnice Warszawskiej? macie jakieś rozeznanie w temacie? z jaką maturą dostaliście się na Informatykę? Jakieś porady?
  1/31/19
 • Magda

  Witam, szukam informacji na temat kierunku "Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich" lub kierunków podobnych. Bardzo bym chciała porozmawiać z kimś kto jest w stanie opowiedzieć coś o uczelni, czy warto tam studiować, jak wyglądają lekcje, praktyki, czy wykładowcy są dobrzy itd. Albo skierować mnie w jakieś miejsce gdzie mogę znaleźć takie informacje. Będę wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Kontakt: madzikes@vp.pl
  1/6/19
 • Filip

  Bardzo jestem zadowolony z kierunku informatyka. Dużo ciekawych wykładowców, praktyków. Uczelnia ma bardzo dobry dojazd ze względu na metro na Urysynowie.
  10/31/18
 • Polecam SGGW

  Polecam z całego serca! Dlaczego? Piekny budynek, bardzo bogata uczelnia, naprawdę SGGW jest chyba najbogatszą uczelnią w kraju. Ja studiuje weterynarie i jestem bardzo zadowolona. Sam Ursynów bardzo fajny blisko metro to najważniejsze.
  10/27/18
 • Weterynaria - pytanie o kierunek

  Witam. Mam pytanie do osób, które rekrutowały i studiują weterynarię niestacjonarną na SGGW. Pozim zapewne wysoki jak wnioskują inne opinie. Jednak czy trudno jest się dostać na uczelnię? Wyniki z matur mam takie: 15 % chemia rozszerzona i 33% biologia rozszerzona. Wiem, że nie są to wysokie noty, jednak czy miałabym szansę na dostanie się na studia? Zależy mi na zdobyciu jak największej wiedzy i umiejętności, dlatego decyduję się tylko na tę uczelnię. Czy warto jednak poprawić wynik matur? Rekrutował już ktoś z takim podobnym wynikiem na tę uczelnię na weterynarię i się dostał? Proszę o odpowiedź.
  9/3/18
 • Dietetyka

  Czy jest tu ktoś kto studiuje dietetykę na SGGW? Jeśli tak, to polecacie, czy lepiej wybrać Wum?
  8/19/18
 • Indeks w Kieszeni

  Z opinii kursantów, którzy rekrutowali mając już indeks w kieszeni, wiemy, że ma bardzo praktyczne podejście do studentów. Zapraszamy do powiększenia grona i naszej społeczności na https://indekswkieszeni.pl/
  8/17/18
 • Zagubiona

  Hej. Wiecie coś o studiach na kierunku meblarstwo na sggw? Czy potrzeba tam jest teczka z jakimiś pracami ?
  8/10/18
 • Eenie meenie miney mo

  Hejka. Czy ktoś wie jaki był próg punktowy w 2017 na technologię żywności i żywienia człowieka??? Chodzi mi o studia I stopnia stacjonarne. I ogólnie jak oceniacie uczelnie i ten kierunek na niej. Dzięki z góry :D
  7/6/18
 • Administrator

  Komentarz usunięty.
  7/2/18
 • finanse i rachunkowosc niestacjonarne

  Czy studiuje ktos niestacjonarnie na finansach i rachunkowosci?
  6/23/18
 • Kroppa

  Jeśli chodzi o leśnictwo na SGGW to mogę trochę o tym powiedzieć. Ogólnie studia fajne, ciekawe, dużo wyjazdów. Co do zajęć to różnie, jak to na studiach, zależy od przedmiotu i prowadzącego. Będą zajęcia, o których będziecie pamiętać do końca życia, a i takie co będziecie chcieli o nich zapomnieć po wyjściu z sali. Zdarzają się również różne cyrki, ale to chyba na każdej uczelni, jednym z największych moich cyrków był taki, że prowadzący podał wyniki z poprawy zaliczenia ćwiczeń, godzinę przed zaliczeniem wykładów, a bez zaliczenia ćwiczeń, nie można było przystąpić do pisania wykładów. Co do ludzi, to w sumie spoko. Zdarzają się orły, które są na prawdę zajarani lasem, ale i też tacy co nie wiedzą za bardzo co tu robią. Co do poziomu kształcenia, to jest ok, tylko potem ciężko ze znalezieniem pracy w zawodzie :/
  6/13/18
 • maturzystka

  Mógł by ktoś powiedzieć coś o budownictwie?
  5/16/18
 • Gosia

  Jakie macie opinie na temat kierunku informatyka i ekonometria na tej uczelni? Czy informatyka od samego początku jest na bardzo zaawansowanym poziomie? Proszę obecnych studentów i absolwentów o wyrażenie swojego zdania na ten temat. Warto wybrać ten kierunek?
  4/30/18
 • Olka

  Chciałam studiować logistykę w Warszawie, była to jedyna publiczna uczelnia mająca ten kierunek w swojej ofercie, więc długo się nie zastanawiałam nad wyborem. Nie żałuję, jestem bardzo zadowolona i polecam serdecznie! Zajęcia bardzo ciekawe, trzeba się trochę przyłożyć przy sesji oczywiście, ale jak to się mówi "dla chcącego nic trudnego".
  2/28/18
 • Administrator

  Komentarz usunięty.
  2/16/18
 • weterynaria

  Jak duża jest konkurencja na weterynarii? z jakimi maturami się dostaliście i ile jest dziewczyn na roku? Jakieś wskazówki i rady dla zainteresowanych tematem?
  2/11/18
 • alehandro

  zadna inna szkola w Polsce nie daje takich szans na miedzynarodowa kariere w najlepszych korporacjach jak sggw, przy tym niesamowity nacisk na wpajanie wartosci, sto lat dla dr Mossakowskiej oraz perelek z Wageningen
  1/22/18
 • milena

  Moglby Mi ktos napisac czy mam szanse na logistyke bez matury rozszerzonej z matematyki , ale rozszerzenie z angielskiego i geografi?
  1/15/18
 • matt92

  Świetna uczelnia! Szczerze polecam architekturę krajobrazu!!
  10/31/17
 • K

  Jest tu ktoś z leśnictwa, albo chociaż orientuje się jak te studia wyglądają? Na maturze zdaję biologię, geografię i rozszerzony angielski. Czy bez rozszerzenia z matmy w liceum dam sobie radę? Bo z dostaniem się nie powinno być problemów, ale nie wiem co potem. Pod uwagę biorę leśnictwo, albo górnictwo i geologię na AGH, ale tu też plany krzyżuje mi matma ;) Jaka jest atmosfera na studiach? Czy wykładowcy są w porządku w stosunku do studenta? I pytanie ogólne odnośnie uczelni - jak wyglądają lektoraty z języków? Jest tylko angielski, czy są też inne języki? I ile godzin w tygodniu? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź
  10/3/17
 • odp dla Natalia

  Nasza trójka z UM mieliśmy już podstawy opanowane i tam pogłębialiśmy wiedzę. Ale było na tych studiach z nami kilka osób zupełnie nowych i radziły sobie z materiałem. Myślę, że jeśli będziesz miała odpowiedni wkład własny w przyswajanie materiału to zdecydowanie poradzisz sobie na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Wykładowcy super liga i specjaliści więc na pewno mogą Cię sporo nauczyć. P.S. Myślę że dobrze wybrałaś i będziesz zadowolona. Dwaj nasi znajomi z UM wybrali się na identyczne studia do innej państwowej uczelni (która niby jest nr 1) ale byli mocno rozczarowani. Zapłacili 6500 zł (czyli 2500zł więcej niż na SGGW) ale poziom był marny. Kilku profesorów, którzy nie mieli pojęcia o zmówieniach powymądrzało się jaki to system SZP jest ważny i tyle. Przyszedł były Prezes UZP do nich który tam wykładał i który ponoć obejmował patronatem tylko te uczelnie gdzie prowadzi lub prowadził zajęcia. Rzucił parę haseł i bon motów i się zmył. I takie to były dla nich studia. 2 osoby były, które coś im sensownego wniosły - resztę marnie oceniali .
  10/2/17
 • Natalia

  Dla Marli: Ja prawdopodobnie rozpocznę od października Zamówienia Publiczne na SGGW. Czy masz może więcej informacji? Czy studia te będą wystarczające żeby rozpocząć samodzielnie pracę na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych?
  9/26/17
 • odp dla Marli

  Byłam wraz z dwójką znajomych z pracy "Urząd Miasta" na Studiach Podyplomowych Zamówienia Publiczne SGGW dwa lata temu. Ja i znajomi byliśmy bardzo zadowoleni. Warunki do studiowania ok, wykładowcy merytoryczni praktycy. Sporo nam pomogli rozwiązać naszych dylematów z pracy. Początkowo wybrałam się na te studia dla samego papierka i skuszona bardzo dobrą ceną w porównaniu do konkurencyjnych uczelni. Po ukończeniu studiów widzę że było mi potrzebne uporządkowanie mojej wiedzy pomimo, iż się zajmuje zamówieniami od 8 lat. Z czystym sumieniem mogę polecić te studia podyplomowe na SGGW.
  9/21/17
 • karko9

  Mam pytanie do osób, które w tym roku dostały się na weterynarie. Interesuje mnie jaki % uzyskaliscie na maturze z biologii i chemii a także jak poszły podstawy.
  9/12/17
 • Ciekawa

  Może mi ktoś napisać czy trudno się dostać na Hodowlę i ochronę zwierząt towarzyszących i dzikich? Jakie są opinie o tym nowym kierunku?
  8/28/17
 • do Ciekawa

  Już pewnie nie oczekujesz odpowiedzi ale dla przyszłych pytających - warto. Bardzo mi się podoba podejście do studenta, dobra infrastruktura uczelni, wiadomo - pedagogika to nie medycyna ale jak chcesz się opieprzać 3 lata to raczej szukaj innej uczelni ;)
  8/23/17
 • Marli

  Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat studiów podyplomowych na SGGW? Chodzi mi o zamówienia publiczne ? Jaki jest poziom trudności, jacy są wykładowcy ?
  7/27/17
 • marli

  Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat studiów podyplomowych? Chodzi mi o zamówienia publiczne ? Jaki jest poziom trudności, jacy są wykładowcy ?
  7/27/17
 • Ciekawa

  Czy warto studiować na SGGW pedagogike?
  7/5/17
 • WNE

  Czy mógłby mi ktoś powiedzieć jak jest na kierunku Zarządzanie na magisterce na SGGW? Czy trudno, czy łatwo, o co chodzi z tym podziałem na małe (chyba kilkuosobowe) grupy?
  6/29/17
 • kate

  Uczelnia bardzo dobra, na wysokim poziomie. Skończone mam tu 2 kierunki (zootechnika i rolnictwo) wykwalifikowana kadra akademicka, w dziekanacie również można uzyskać wszelkie niezbędne informacje.
  6/27/17
 • Tina

  cięszko się dostać na logistykę?
  6/27/17
 • Kandydatka

  czy ktoś może sie wypowiedzieć który lepszy kierunek ekonomia czy fir?bo raczej po komentarzach które tu przeczytałam nie biore pod uwagę zarządzania, moi znajomi też mi odradzają :(
  5/31/17
 • Weterynaria

  Chciałbym dowiedzieć się ile mniej więcej trzeba mieć procent z rozszerzeń z biologii i z chemii, żeby myśleć o weterynarii? Z biologią nie ma u mnie problemu, ale z chemią może być max jakieś 75%. Mam szanse się dostać?
  5/28/17
 • Technologia żywności

  Co sądzicie o technologii żywności i żywieniu człowieka na SGGW? Studiuje ktoś? Jaki klimat? Czy z maturą na ok. 40% z chemii lub biologii mam szansę się dostać?
  5/26/17
 • matma

  Jasne, to nie jest zły wynik, ja miałam niewiele wyższy ;)
  5/19/17
 • Maturzystka

  Czy mam szansę dostać się na finanse i rachunkowość zdając tylko z rozszerzeń matematykę na około 60%?
  5/10/17
 • Natalia

  Hej! Czy osoby, które nie zdają biologii ani chemii, tak naprawdę tylko podstawa z matmy, polskiego i angielskiego by była brana pod uwagę - maja szanse dostać się na gastronomię i hotelarstwo? Niestety zdaje tylko rozszerzona geografie, a chciałabym iść na ww kierunek :( czy opłaca się w ogóle rejestrować?
  5/7/17
 • okularnica

  hej :) mam pytanko dotyczące wydziału ekonomicznego, chce się przenieść w tym roku z innej uczelni na ten wydział, czy przepiszą mi oceny? jak atmosfera między ludźmi i kontakt student-wykładowca? polecacie sggw?
  4/29/17
 • do: Maturzystka2017

  Przedmioty rekrutacyjne na tym kierunku to: matematyka, język obcy nowożytny, język polski/geografia/wiedza o społeczeństwie/historia , więc jak najbardziej masz szansę! Powodzenia!
  4/28/17
 • Beata

  Może ktoś wypowiedzieć się o kierunku informatyka i ekonometria (mgr. zaoczne) ? Czy osoba, która ma licencjat z ekonomii da radę 'przejść' przez ten kierunek ?
  4/22/17
 • Maturzystka2017

  Czy mam szanse dostać się na Finanse i Rachunkowość zdając matme, polski, angielski na podstawie i polski angielski wos na rozszerzeniu ?
  4/18/17
 • hodowla i ochrona dzikich zwierząt

  Jak dla mnie: kierunek bardzo ciekawy skupiający się głównie na zoologii, oczywiście nie ominie się ekologii czy zoopsychologii. Studia ciekawe, praktyczne, jak porównywałam opinie z koleżankami z zootechniki, miałam wrażenie, że hodowla i ochrona jest zdecydowanie ciekawsza.
  2/21/17
 • Re22

  Co możecie powiedzieć na temat kierunku "hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich" na SGGW? ;)
  12/20/16
 • rozczarowana

  Robiłam magisterkę na WNE z zarządzania i powiem jedno: jestem mega zażenowana. Pierwszy rok a dokładnie II semestr jest najcięższy ze wszystkich, mnóstwo wiedzy teoretycznej kilka projektów naraz nawet 3 egzaminy w jednym dniu. Zero praktyki. Przedmioty specjalnościowe dopiero na 2gim roku mgr. W dodatku specjalność zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie absolutnie nie ma nic wspólnego z nazwą. Szukać przedmiotów związanych z marketingiem to jest jak szukanie igły w stogu siana. Na powyżej wymienionej specjalności są takie przedmioty jak: zarządzanie i finansowanie oświaty, konsument i innowacje, Zarządzanie gospodarstwem rolniczym TQM z elementami 6 sigma System HACCP w produkcji i dystrybucji żywności Prawo żywnościowe i znakowanie żywności Modele kompetencyjne w ZZL Kapitał ludzki w organizacjach przyszłości Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością wg ISO. Takie przedmioty są do wyboru na specjalności związanej z marketingiem. Żenada po prostu żenada. Jeśli będziecie chcieli wybrać się na magisterkę na WNE to stanowczo odradzam. Jest bardzo mała szansa pogodzenia studiów z pracą i wykładowcy mało łaskawie patrzą się na osoby pracujące. PS. na SGGW nie przepisują ocen z przedmiotów które zaliczyło się na poprzedniej uczelni!! Mój kolega skończył ekonomię mgr na sggw i poszedł dodatkowo na zarządzanie też na mgr , powtórzyły się 3 przedmioty z mgr, ten sam sylabus i podobni prowadzący i wiecie co? NIE PRZEPISALI MU OCEN i znów musiał się męczyć z tymi samymi przedmiotami.
  12/14/16
 • rozczarowana

  Robiłam magisterkę na WNE z zarządzania i powiem jedno: jestem mega zażenowana. Pierwszy rok a dokładnie II semestr jest najcięższy ze wszystkich, mnóstwo wiedzy teoretycznej kilka projektów naraz nawet 3 egzaminy w jednym dniu. Zero praktyki. Przedmioty specjalnościowe dopiero na 2gim roku mgr. W dodatku specjalność zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie absolutnie nie ma nic wspólnego z nazwą. Szukać przedmiotów związanych z marketingiem to jest jak szukanie igły w stogu siana. Na powyżej wymienionej specjalności są takie przedmioty jak: zarządzanie i finansowanie oświaty, konsument i innowacje, Zarządzanie gospodarstwem rolniczym TQM z elementami 6 sigma System HACCP w produkcji i dystrybucji żywności Prawo żywnościowe i znakowanie żywności Modele kompetencyjne w ZZL Kapitał ludzki w organizacjach przyszłości Inwestycje zagraniczne przedsiębiorstw Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością wg ISO. Takie przedmioty są do wyboru na specjalności związanej z marketingiem. Żenada po prostu żenada. Jeśli będziecie chcieli wybrać się na magisterkę na WNE to stanowczo odradzam. Jest bardzo mała szansa pogodzenia studiów z pracą i wykładowcy mało łaskawie patrzą się na osoby pracujące.
  12/14/16
 • Rozczarowana studentka I roku

  Jestem bardzo zawiedziona tą uczelnią i prawdopodobnie od października ją zmienię. Zacznę od tego ze na zajęciach często są podawane błędne informacje, przez co ciężko się czegoś nauczyć i przygotować do kolokwium czy sesji, kontakt z kimkolwiek jest możliwy tylko w tradycyjny sposób, spotykając się oko w oko z prowadzącym (pod warunkiem ze uda wam się go złapać). Ponadto prawie nikt nie odpowiada na maile, ehms to żart, nie ma tam kompletnie nic, obecności, punktów, nic. Prowadzący mylą pojęcia kolokwium i wejściówka co może nie jest jakimś szczególnym wykroczeniem ale mnie razi, bo na początku kompletnie nie było wiadomo czego się spodziewać. Budynki są zaprojektowane przesadnie symetrycznie i ciężko się w nich odnaleźć. Uczelnia funkcjonuje do godziny 20 co również jest ogromnym minusem bo uwierzcie mi, ciężko się skupić na przyswajaniu nowych informacji o godzinie 19 gdy jesteś na nogach od 6. Poza tym część przedmiotów jest robiona na "odwal się", informacje na tablicach bywają błędne i nie zgadzają się z rzeczywistym stanem rzeczy.
  12/12/16
 • życzliwy student SGGW

  Jeśli ktoś chce wybrać się na wydział ekonomiczny stanowczo odradza. Prowadzący poza nielicznymi wyjątkami bezczelni i w dodatku często bez wiedzy. Są tutaj prowadzący od wszystkiego którzy poprowadzą każde zajęcia jak i wielcy doktorzy ba nawet profesorowie który mówią ciągle o tym samym. Na pytanie z sali nie odpowiadają bo nie wiedzą. Nie mam pojęcia jak to się dzieje ale tak jest. O dziekanacie tego wydziału i osobach w ogóle nim zarządzającym nie wspomnę. Sami chcą uczyć zarządzania a nie mają o tym zielonego pojęcia. Tak jak licencjat był do przełknięcia pomimo powtórek z rozrywki tak magisterka to jakaś porażka. Nie ma tu żadnej kontynuacji a jedynie powtarzanie materiału. Ba prowadzący nie widzą nic złego w tym że wytłumaczą coś od początku dla osób które są z innego kierunku nijak nie współgrającego. Dla mnie żenujące. Radzę omijać tę uczelnię bo słyszę że i inne wydziały maja podobny burdel jak WNE. Szkoła szczyci się że jest taka nowoczesna i w ogóle a w rzeczywistości to głęboki PRL.
  12/7/16
 • luźne info

  moja znajoma przeniosłą się z PW na SGGW, właściwie to nie miała wyjścia bo nie zdobyła zaliczeń po I semestrze, wycisk mieli mega na polibudzie, był płacz i histeria. Zrobiła poł rou przerwy i poszła od nowego na SGGW. To typ raczej ambitej bestyjki, ale mówi że klimat jest nie do porównania lepszy, sympatyczniejszy, ludzie bardziej życzliwi, nie ma nagonki i presji, ogólnie jest zadowolona. Aha - nie wiem, jaki kierunek teraz wybrała mówiła mi, ale zapomniałąm. Na PW było to coś z matematyką.
  11/23/16
 • NIka

  Może ktoś napisać coś o dietetyce? Jak to wygląda na tej Uczelni czy lepiej celować w WUM?
  11/16/16
 • Pazii

  Pierwszy rok jest najtrudniejszy ale to chyba reguła na większości uczelni i kierunków. Najwięcej zajęć, dość obszerne egzaminy dlatego polecam się przyłożyć, potem będzie już z górki. Nie zostawiaj nauki na ostatnią chwilę bo zwyczajnie nie dasz rady. Przez pierwszy rok trzeba przebrnąć żeby na 2 było już łatwiej.
  10/30/16
 • kk006

  Cześć! Właśnie rozpoczynam swoją przygodę na kierunku Ochrona Środowiska na SGGW, czy ktoś mi może coś powiedzieć na temat pierwszego roku ? Jak to wygląda? Czy jest dużo nauki? Pytam ponieważ studiuje jeszcze jeden kierunek tylko że zaocznie.
  10/2/16
 • Radek

  Zdaje na maturze matme/fizyke/angielski ( z rozszerzen) i szukam jakis studiow dla siebie, na poczatku myslalem o politechnice wroclawskiej/warszawskiej, dokladnie o automatyce i robotyce na tych uczelniach, bo to dobry kierunek i jest po tym praca, ale pomyslalem troche i stwierdzilem,ze moja mocna strona nie jest mechanika/roboty/elektronika/informatyka, a matematyka i analityczne myslenie. Szukam studiow dla siebie, jesli ktos ma jakis pomysl to prosze o pomoc. Jak dotad myslalem o logistyce na UEW, lub WAT'cie,albo jakis finansach i rachunkowosci,czy czyms takim. Tylko nie wiem ktore uczelnie naleza do tych najlepszych w Polsce. Myslalem tez o SGH,ale mam niewielka szanse,ze sie dostane. Jesli ktos ma jakies pomysly to niech pisze tu,albo na email radoslaw.przybysz@onet.pl
  10/1/16
 • radomski

  w Bydgoszczy jest świetny kierunek ZOOFIZJOTERAPIA, czy ktoś wie czy coś takiego będzie na SGGW?
  8/27/16
 • buum

  Witam, czy mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat budownictwa? Czy jest ciężko? Lżej jest na zaocznych czy dziennych?
  7/9/16
 • Administrator

  Komentarz usunięty - naruszenie zasad regulaminu.
  7/6/16
 • Ola

  Myślę o wyborze kierunku Meblarstwo na SGGW. Czy ktoś mógłby podzielić się opinią o tym kierunku? Warto się na niego wybrać?
  7/2/16
 • Studentka zaoczne

  Jadą na opinii którą wyrobili sobie lata temu...studentami sie nie przejmują no bo po co wypłata będzie z warunków...załatwić coś w dziekanacie graniczy z cudem ( a dziekanat powinien być po to żeby można było załatwić wszystkie sprawy (no chyba ze sie mylę ) tak wcale nie jest). Języki są porażką...wymagają a nie nauczą...Dziekanat językowy...Panie tak miłe ze mówią do widzenia i rzucają słuchawką..... Dodam jeszcze ze sesja zaczyna sie w lipcu zazwyczaj wiec jest to najdłuższe nauczanie.
  6/29/16
 • Maturzystka

  Czy cięzko jest się dostać na ekonomie? jakie mniej wiecej trzeba miec wyniki? Jaki jest wybór zajęć w ramach wf?
  6/22/16
 • helmut43

  czy może się ktoś wypowiedzieć na temat pedagogiki na SGGW?
  6/7/16
 • Kandydatka

  Witam, stoje przed ważnym wyborem jakim są studia. Jaki kierunek polecacie na SGGW? (z naciskiem na matmę)
  6/6/16
 • Masha

  trudno jest dostać się na ogrodnictwo ewentualnie ewentualnie zootechnikę?
  5/12/16
 • maturzystka

  Mógłby ktoś się wypowiedzieć na temat budownictwa-zaoczne. Ciężko jest się dostać i ukończyć ten kierunek?
  4/12/16
 • (nie)Studentka

  Może jednak zbyt ostro wyraziłam się o kadrze, bo wszystko zależy, na kogo się trafi.
  4/11/16
 • (nie)Studentka

  No cóż, zaliczyłam wszystko i to z całkiem dobrą średnią [ponad 4], więc troszkę się mylisz. :)
  4/10/16
 • do (nie)studentka

  Czy przypadkiem nie pomyliłaś uczelni? Albo lepiej! Nie zaliczyłaś przez lenistwo jakiegoś przedmiotu i chcesz wyrzucić złe emocje obsmarowując naprawdę dobrą uczelnię? Studiuję na SGGW i nie zgadzam się z ani jednym Twoim słowem!
  4/9/16
 • (nie)Studentka

  Studia Technologia Żywności i Żywienie człowieka na SGGW to teoretycznie najlepsze studia żywnościowe w Polsce - teoretycznie ;) Z każdej strony represje, brak poszanowania dla studenta, wprowadzanie zamętu wśród studentów. Studenci również nie są lepsi - osoby, które nie umieją liczyć ani podstaw matematyki przechodzą na następne semestry. Jak to możliwe, by przy kierunku INŻYNIERSKIM mieć problemy z podstawowymi działaniami matematycznymi? Czysty wyzysk i zarabianie na warunkach, ale wszystko działa w obie strony w przypadku osób, które ciągną stypendia na oszukanych papierach.
  4/9/16
 • zaciekawiona

  Hej :) studiuje ktoś z Was na tej uczelni meblarstwo? Chętnie poznam Wasze opinie i opis tego kierunku od strony uczęszczających.
  3/18/16
 • paula

  Witam was. Chcialabym za rok od marca isc na podyplomowe z zarzadzania gastronomia. Czy jest w stanie sie ktos wypowiedziec?
  3/14/16
 • Magel

  Trudno się dostać na kierunki typu: zootechnika, ochrona środowiska, ogrodnictwo? pytanie kieruje to zeszłorocznych maturzystów ;)
  3/8/16
 • Agnes

  Studiuję ochronę środowiska i jestem zadowolona ze studiów. Aczkolwiek oprócz przyjemności jest też sporo nauki, ale wiadomo- po coś się na studia idzie... Część budynków jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale niestety nie wszystkie. Dużą zaletą tej uczelni jest fakt, że budynki są dość blisko siebie i w przypadku gdy studiujemy międzywydziałowy kierunek nie przeszkadza aż tak bardzo chodzenie z budynku do budynku jak to jest na niektórych innych uczelniach. Bardzo ciekawymi wydarzeniami na tej uczelni nie tylko dla studentów są Ursynalia i Dni otwarte SGGW, na które na prawdę warto pójść. Akademiki różnią się standardem- są takie które bardziej przypominają zwykłe mieszkania są i takie które są w nieco gorszym standardzie, ale ogólnie tragedii nie ma. Blisko jest przychodnia dla studentów oraz biblioteka, gdzie są miejsca ciszy a także miejsca gdzie ze znajomymi można omawiać projekty, rozmawiać. Na uczelni znajduje się sporo parkingów na ziemnych oraz jeden spory parking podziemny z zielonym dachem (nowość :) ). Ogólnie prowadzący są różni, ale jeśli się umie to się zda. Polecam, jeśli ktoś się zastanawia nad wyborem studiów to SGGW jest dobrym wyborem przynajmniej jeśli chodzi o nauki przyrodnicze.
  3/5/16
 • jenny07

  Właśnie rozpoczęłam studia podyplomowe na SGGW, jestem bardzo zadowolona. Długo rozważałam czy kontynuować naukę, ale prawdą jest, że ukończenie podyplomówki , tak jak powiedziała osoba wcześniej, daje nam większe perspektywy w znalezieniu lepszej i bardziej satysfakcjonującej pracy. Polecam portal http://studiapodyplomowe.net.pl/, który świetnie przybliży temat studiów podyplomowych.
  2/18/16
 • hans

  ja miałem taki plan ale jednak wybrałem podyplomówkę w lekko innym kierunku, o nieruchomościach trochę czytałem, ponoć zrobienie podyplomówki z tego jest bardzo pomoce w znalezieniu konkretnej pracy nie polegającej tylko na siedzeniu za biurkiem za najniższa krajową...
  1/2/16
 • 123456

  Hej czy ktoś wybiera się na studia podyplomowe z zarządzania nieruchomościami ?
  10/13/15
 • Samanta

  Jest ktos na kierunku architektura krajobrazu? Czy trudno jest, jaka jest ogólnie atmosfera?
  9/25/15
 • syl.92

  Studiuję bezpieczeństwo żywności i po 2 latach studiów muszę stwierdzić, że SGGW w Warszawie to szkoła prezentująca bardzo wysoki poziom. Nauki jest na prawdę sporo, tylko systematyczna praca gwarantuje sukces, gdyż nie da się tak obszernego materiału ogarnąć na 2 dni przed egzaminem... Wykładowcy w porządku, atmosfera na uczelni również, panie z dziekanatu też da się oswoić ;)
  8/3/15
 • Janek I. - Rusty Sparks

  Przychylam się do prośby Damiana. Co powiecie o NIESTACJONARNEJ, INŻYNIERSKIEJ INFORMATYCE? Opłaca się studiować? Dobry czy niski poziom? Ktoś studiował, ma doświadczenia z tym kierunkiem studiów na SGGW i mógłby opisać swoje doświadczenia? Z góry dziękuję.
  6/9/15
 • budownictwo

  kto jest na Budownictwie i może napisać więcej, jak się tu studiuje?
  6/1/15
 • gastronomia i hotelarstwo

  jakieś opinie o tym kierunku?
  3/22/15
 • drewno

  Studiuje ktoś na kierunku technologia drewna? Interesują mnie opinie, czy warto tam iść, czy gdzieś indziej?
  1/7/15
 • logistyka

  jak jest na kierunku Logistyka? interesuje mnie wszystko, wiec piszcie, jak trudne zajęcia, jacy wykladowcy, jaki odsiew po pierwszym roku, itd.
  5/13/14
 • bongo

  moja dziewczyna tu studiuje - ani ona, ani nikt z jej znajomych z sggw nie powiedzą niz złego na uczelnię, wiadomo ze zawsze cos sie znajdzie w sesji, co podniesie cisnienie, ale ogolnie mówią, że spox
  1/31/14
 • KoT

  MINUSY: rektor Szymański nie lubi studentów! - na kampusie skończyła się zabawa i grillowanie, kampus niestety umarł :( Oprócz tego robi krzywe numery i niestety nie zachowuje się na poziomie w relacjach pozamedialnych. Ma dwie twarze - jedną na pokaz, drugą prywatną... Na wydziałach jest różnie - na WMW niektórzy prowadzący bardzo skutecznie utrudniają życie studentom, nie próbują nawet zobaczyć "człowieka w człowieku" - i to najczęściej ci uczący najtrudniejszych przedmiotów. Co z tego, że akademiki ładne, jak nie ma tam studenckiego życia? Co z tego, że nowoczesne sale, jak się ich nie używa? Co z tego, że jest centrum wodne, jak nikt nie może tam wchodzić? Co z tego, że na WMW jest dużo ćwiczeń, jak większość jest prowadzona w formie seminariów? (W tym chirurgia!) Co z tego, że jest możliwość wyjazdów na zagraniczne praktyki, jak niektórzy prowadzący nie pozwolą na pisanie egzaminu w innym terminie przez wzgląd na taki wyjazd? (nawet wcześniej niż wszyscy! nawet nie można się umówić na odpowiedź ustną zamiast pisemnej ze wszystkimi). Jestem studentką, która jest w 1 kategorii stypendialnej, dla mnie bomba. Ale kolega nie trafił na tą listę, chociaż teoretycznie by się załapał - bo inni nie pooddawali indeksów (a liczy się 10% z tych co oddali) - i to nie z własnego lenistwa, tylko przez prowadzących, którzy potrafią wpisywać oceny 2 miesiące, a jeszcze w dodatku kilku osobom się nie podpisać. Ale tutaj oczywiście rektor dał termin ostateczny i kolega wylądował pod kreską. I podobno teraz są jakieś jaja z akademikami - nie liczą w ogóle kto ile zarabia, tylko kto pierwszy ten lepszy! A potem brakuje chętnych - i koleżanka w trójce mieszkała 2 miesiące sama. Musieli zwerbować ludzi spoza uczelni. Nie podoba mi się jak jest zarządzana uczelnia. Bardzo niefajnie. A ci którym uda się uczepić stołków tworzą sobie kółko wzajemnej adoracji i tak trwają bez sensu.
  1/31/14
 • lalamido

  dostalam sie na technologie zywnosci i zywienie czlowieka teraz dochodze do wniosku ze zle zrobilam,Nie mam zamilowania do zywnosci,raczej mi po drodze matematyka ,finanse,administracja.Zaluje ,no ale coz za gapowe sie placi.Zaczne studia ,zobacze moze polubie w co watpie.
  9/20/13
 • za Łódź dziękujemy

  ktoś oszalał z tymi wpisami o Łodzi, juz trzeci raz widzę ten sam wpis, jak ktoś szuka info o SGGW, to raczej mało prawdopodobne, by zainteresowala go szkola w Łodzi, nie wiem Bartek, co z tego masz, ale daruj sobie Stary, bo to przegięcie jest
  9/17/13
 • szymi

  znajoma teraz bedzie na II roku technologii żywienia bodajże, ona jest zadowolona, gorzej, ze gada tylko o studiach i o niczym wiecej z nia nie porozmawiasz, może tam hodują dziewczyny jak rosliny :-)
  9/11/13
 • kasiaabsolwentka

  Sesja letnia 21lipiec! pierwszy zjazd -ostatni weekend WRZEŚNIA, wykłady w piątki od 8 rano. NA ZAOCZNYCH. Jedna możliwa nieobecność na zajęciach. dziekanat czynny tylko w tygodniu do godziny 15 tylko w tygodniu. ZERO CHODZENIA NA RĘKĘ STUDENTOM. Tylko dajcie kasę i mamy was gdzieś. Studiowałam tam również dziennie było super, ale zaocznie to POMYŁKA. Pani Rektor niech się Pani ogarnie bo to jest absolutny brak szacunku dla ludzi, którzy PRACUJĄ i chcą się kształcić.
  8/29/13
 • absolwent biotechnologii

  Widząc, co się dzieje z SGGW (włączenie biotechnologii do wydziału ogrodniczego), odradzam naukę tutaj. Równia pochyła.
  8/8/13
 • metiu

  Dostałem się na żywienie człowieka i ocenę żywności-dzienne. słyszałem że pierwszy semestr najtrudniejszy, sama chemia i matma. Może wiecie coś więcej na temat tego kierunku???
  7/21/13
 • nowa

  dostałam się na żywienie człowieka i ocenę żywności (zaoczne), czy mógłby mi ktoś powiedzieć coś o tym kierunku ? czy jest ciężko się utrzymać ?
  7/11/13
 • dada

  Możecie powiedzieć coś na temat kierunku finanse i rachunkowość w trybie zaocznym? Czy ciężko jest się utrzymać, czy jest dużo nauki? A no i jak z matematyką, bo słyszałam że z tym jest ciężko...
  7/7/13
 • chemik

  szukam studiów związanych z chemią, wpadł mi w oko kierunek technologia żywności i żywienie człowieka, czy ktoś udzieli mi informacji jak te studia wyglądają, jacy są wykładowcy, czy to w ogóle kierunek warty polecenia? zauważyłam też że na ten kierunek są bardzo niskie progi, czy to znaczy że poziom też taki niski?
  6/23/13
 • Technik

  Czy trudno jest się dostać na budownictwo ?
  5/4/13
 • Basia

  Bardzo chciałam dostać się na finanse i rachunkowość do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale mimo niezłych wyników z matury nie udało się w pierwszej, drugiej, trzeciej rekrutacji... Żałuję i nadal mnie tu ciągnie dlatego będę próbować dalej, może w tym roku mi się uda :)
  4/18/13
 • Biolog

  Kierunek wiodący, przynajmniej taki powinien byc... Jednak atmosfera tej uczelni pada, prestiż i wyposażenie także. Nikt nie zastanawia się nad programem studiów, który jest przestarzały i przepełniony. Wydział uczy zgodnie z zasadą - nauczymy was wszystkiego, czyli niczego. Dla ludzi wybierających się na mgr, specjalnośc mikro - nie tutaj. Nie ma czasu na robienie badań, nie ma czasu na rozwijanie umiejętności czy pogłębianie zainteresowań. O pracy i zdobywaniu doświadczenia można pomarzyc.
  4/2/13
 • Pani Biolog

  Prestiż, zdecydowanie wyższa poprzeczka niż na UW. Jednak od wielu znajomych (i sama) stwierdzam, że coś złego dzieje się z tą uczelnią. Jest ciężko, wymagająca kadra. Jednak co można powiedzieć o uczelni, która nie ma pieniędzy na badania w ramach pracy mgr?
  3/18/13
 • Dzikus20

  Szkoła przyjazna, otwarta, wykładowcy gotowi pomóc. Kierunki interesujące i odpowiednie na panujące zapotrzebowanie. Ogromna biblioteka, WiFi wszędzie, swobodny dostęp do komputerów, duży kampus i eleganckie akademiki! Polecam! :)
  2/22/13
 • maturzystka

  zastanawiam sie nad SGGW zdaje dodatkowo rozszerzony polski i geografie. mysle na zarzadzaniem z matmy ucze sie na dobre 3 dam rade? druga opcja jest pedagogika. NAJWAZNIEJSZE CZY DOSĆ ŁATWO SIE DOSTAĆ?
  2/9/13
 • aleks

  Czy ktoś tu może skończył Inżynierię Środowiska, jak z pracą po SGGW? czy zwracają uwagę na to że to nie politechnika?
  11/15/12
 • TAK

  Nazwa nic nie znaczy :) wcale nie jest dużo kierunków związanych z rolnictwem. Można studiować na SGGW coś, co zupełnie mija się z gospodarstwem wiejskim :) dlatego nie ma co się przejmować nazwą. A szkoła jest naprawdę bardzo dobra. Trudno jest się dostać, progi są bardzo wysokie więc samo to już świadczy o poziomie. Znam wiele osób, które wiele by dało, żeby studiować właśnie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie :)
  11/5/12
 • liwia

  Ogólnie to szkoła główna gospodarstwa wiejskiego w warszawie troche mnie odpycha nazwą, ale z drugiej strony wiem że oferowane przez nią kierunki sa bardzo na czasie, kiedy właśnie duży nacisk kładzie się na rolnictwo, wspierane często przez fundusze europejskie. z tego względu zastanawiam się nad tą uczelnią. jaki jest tutaj najbardziej przyszlosciowy kierunek?
  9/1/12
 • policjant

  Zawsze interesowałam się naukami przyrodniczymi, już w podstawówce przyroda była moim ulubionym przedmiotem. Dlatego wybrałam się na studia na kierunku leśnictwo. Nikt z mojego otoczenia nawet się nie dziwił. Studia są super, szczególnie lubię zajęcia w terenie! Nie ma to jak uczyć się czegoś co się lubi!
  8/6/12
 • adarr

  Studiuje na SGGW, ogólnie to najbogatsza uczelnia w Polsce więc sprzęty, aule, sale zajęć są bardzo ładne i na wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje też duży, ładny kampus na którym można się integrować ze studentami;) Wykładowcy różni, czasem są totalnie na luzie, a czasem się trafi ktoś u kogo trzeba się ostro wziąć za naukę bo ciężko zaliczyć, ogólnie do przejścia;) Poziom nauczania w miarę wysoki, choć niektóre przedmioty nie potrzebne,Ilość nauki zależna od kierunku, ja studiuje Ogrodnictwo i Architekturę Krajobrazu więc nauki dużo, na socjologii czy pedagogice bardzo mało:)
  8/6/12
 • anna

  spoko staż właśnie skończyłam, właśnie dzięki tej uczelni się na niego dostałam, bardzo fajnie że coś takiego ofarują. Samej byloby mi ciężko coś znaleźć, ale otrzymałam pomoc od uczelni i było naprawdę super! ;)
  8/1/12
 • nina

  studiowałam tutaj ochronę środowiska, mogę powiedzieć tyle: nauka nauka nauka nauka, bez końca, wykładowcy wymagają... uczysz sie zdajesz nie uczysz sie nie zdajesz przynajmniej na moim wydziale, co do ludzi to panuje nieustająca rywalizacja o oceny (przynajmniej w mojej grupie)
  8/1/12
 • weterynaria

  @bardzook: jak tu jeszcze kiedyś zajdziesz i to przeczytasz to daj znać jakie miałaś wyniki. ja też chcę dostać się na weterynarię bo zawsze twierdziłam że wolę leczyć zwierzęta niż ludzi, w domu mieliśmy kilka psów i kotow i miałam do nich dobrą rękę. niestety boję się matury z biologii, że może nie pójść mi wystarczająco dobrze i zrujnować wszelkie nadzieje na studia, dlatego w tym roku chcę wykuć cały materiał!
  7/20/12
 • weterynaria

  @bardzook: jak tu jeszcze kiedyś zajdziesz i to przeczytasz to daj znać jakie miałaś wyniki. ja też chcę dostać się na weterynarię bo zawsze twierdziłam że wolę leczyć zwierzęta niż ludzi, w domu mieliśmy kilka psów i kotow i miałam do nich dobrą rękę. niestety boję się matury z biologii, że może nie pójść mi wystarczająco dobrze i zrujnować wszelkie nadzieje na studia, dlatego w tym roku chcę wykuć cały materiał!
  7/20/12
 • bardzook

  Ja jestem studentką na kierunku weterynaria.Było ciężko się dostać, ciężko jest też się utrzymać. Ale warto, bo jednak weterynarz to zawód ktory zawsze będzie potrzebny, choć czasem żałuję że nie wybrałam stomatologii. Jednak ogólnie to niestety to czego uczymy się w szkołach nie stanowi prawie żadnej podstawy dla wiedzy przyswajanej podczas studiów, jest duży przeskok z materiałem i na to trzeba się przygotować Ale jak już się wpadnie w rytm to jest dobrze.
  7/11/12
 • marta

  wydaje mi się, ze jak szkoła jest tak znana to nie będzie problemu z liczbą chętnych. Ja złożyłam papiery na towaroznawstwo, i mam nadizeję że będzie wystarczająca ilość osób żeby go otworzyć ale też nie aż tak dużo, żebym się nie dostała :))
  7/6/12
 • frage

  w ogóle popularna jest ta szkoła, otwierają wszystkie kierunki? bo ja jestem zainteresowana architekturą krajobrazu, ale nie mam pojęcia jaka tu jest tendencja. jest tutaj poza tym jakiś egzamin wstępny?
  6/29/12
 • tyga

  swietne jest to, ze stworzyli cała witryne dla kandydatow, wszystko przejrzyste i proste do ogarniecia, naprawdę zachęcające. chciałabym studiować technologię drewna, bo mój tata też ukończył ten kierunek, tylko obawiam się, że nie podołam... :(
  5/17/12
 • fałnd

  bardzo dobra uczelnia, co potrafi się ustawić. załatwia nam płatne staże na wakacje, która inna szkoła tak robi ? Z tego co się orientuj, to jest ich naprawdę mało. Polska trochę kuleje jeśli chodzi o te staże i praktyki. naprawdę warto tutaj studiować, jeśli ktoś ma zainteresowane zbliżone do profilu kształcenia, bo w innym wypadku nic tutaj dla siebie ciekawego nie znajdzie i na samej uczelni też się nie odnajdzie
  5/17/12
 • sggwww?

  A mnie znowu, to się wydaje, że ta szkoła, to ewidentnie pod jakąś agroturystykę lub hodowlę krów. Z całym szacunkiem dla hodowców itp, ale tak trochę na siłę dorzucone są niektóre kierunki i nie pasują mi do nazwy uczelni, co też koliduje trochę z wiarygodnością prezentowanej w danym zakresie wiedzy i nauczania
  4/1/12
 • easy

  Z tą fajnoością bym nie przesadzał, bo można się grubo przejchać, aczkolwiek jak będziesz się uczył to nie będzie problemu - tak mi się przynajmniej wydaje :)
  3/21/12
 • Dzz

  Podoba mi się ta szkoła. Akademik jest gites, a podobno nauka nie taka trudna bo profesorowie fajni :)
  2/29/12
 • tofastinf

  Już jutro dzień otwarty ! Nie przeocz - przyjdź i dowiedz się więcej sam !
  2/24/12
 • ponadto

  Ponadto chciałem zauważyć, że skoro jesteś dobrym maturzystą, to na pewno odnajdziesz wiele informacji na temat szkoły, która Cię interesuje, chociażby na jej własnym www. Weterynaria jest wdzięczna, ale często zabija ambicję. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Nie ma co się jednak zniechęcać, jeśli robi się coś, co się wybrało świadomie, czuje się misję do spełnienia, to na pewno wszystko się ułoży jak trzeba
  2/12/12
 • do Michala

  o uczelnie sie nie martw, jest spoko, poziom dosc wysoki, za nazwe i papier sie wstydzic nie bedziesz, pozostaje tylko pytanie, czy masz swiadomosc jaki kierunke wybierasz? sory, jelsi urazam ambitnego maturzyste, bo jesli jestes dobry, to nie ma sprawy, natomiast musisz wiedziec, ze weterynaria zwyczajnie nie jest kierunkiem latwym i co gorsza, wcale nie jest po niej latwo o prace
  2/11/12
 • Michał

  w tym roku piszę maturę i zastanawiam się nad dalszą nauką na SGGW na weterynarii, ale nie mam żadnych informacji na temat tej uczelni, ktoś pomoże?
  2/10/12
 • gospodarz

  Bardzo dobra szkoła, jeśli chcesz się kształcić w kierunkach gospodarczych. Serdecznie polecam, zwłaszcza, że kadra jest przyjazna i bardzo dobrze uczy - zero problemów ( chyba, że ktoś jest kompletnym gamoniem)
  1/30/12
 • Remik (dzieki PSL)

  Bardzo ciekawy artykul podrzucony nizej, w sumie zadna mnowosc, zawsze byly, sa i beda uklady i ukladziki, jak ktos ma chodzy u profesora, to ma luzik i zaliczenie w kieszeni,
  1/27/12
 • quiz

  Wbrew pozorom uczelnie tego typu są coraz bardziej popularne.
  1/23/12
 • Yeti

  ekh... nie wiedziałem że to jeszcze istnieje? przydatne?
  1/18/12
 • zych2

  Uczelnia ma wysoki poziom i cieszy się dobrą opinią. Ale jak trafi sie element szkodliwy nieprzystosowany społecznie w szeregach studentów, to i SGGW nie pomoże.
  12/28/11
 • krystek

  Och Karolu 2 - jesteś tak samo żenujący, jak ten film. Pzdr!
  12/13/11
 • Och Karol 2

  to na SGGW nie kształcą wysoko wyspecjalizowanych gospodyń wiejskich dla okolicznych podwarszawskich wiosek?
  12/12/11
 • krystek

  Jako absolwent i obecny student tej szkoły, mogę powiedzieć, że to bardzo fajne miejsce, z którym mocno się identyfikuję. Kampus jest ogromny - liczy kilkadziesiąt budynków, z których każdy jest wyspecjalizowany w innych dziedzinach nauki. Kadra profesorska, to najwyższa klasa światowa. Wielu wykładowców bierze udział w europejskich i światowych sympozjach, konferencjach naukowych. Atmosfera jest bardzo przyjazna. Wszystko jest jak najbardziej ok! :)
  12/6/11
 • Zbig

  Bardzo dobra uczelnia. Kierunki techniczne prowadzone przez specjalistow, profesorow, swietnych doktorow, zangazowanych magistrow. Nie wiem jak rolnicze, ale ogolnie poziom na calej uczelni jest bardzo wysoki. Na inzynierii srodowiska po pierwszym roku odpadli ci, ktorzy mieli zwis i raczyli przyswoic minimum. Przewaga facetow. Ale jest co wyhaczyc na innych wydzualach. Ja jestem zadowolony. wybralem SGGW dla rangi dyplomu, wiem ze z takim papierem nie powinienem miec problemow na rynku pracy.
  6/1/11