​Zarządzanie w Gdańsku

Kierunek zarządzanie to z założenia kuźnia menedżerów. Jaki zatem powinien być kandydat na takie studia? Przede wszystkim odpowiedzialny – to on będzie w przyszłości podejmował kluczowe dla przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji decyzje. Podejmowanie decyzji to z kolei odwaga – za nimi bowiem idą konsekwencje. Menedżer to wizjoner i jednocześnie strateg, potrafiący zmierzyć się z problemami, umiejący zapanować nad stresem, otwarty na doskonalenie swoich kompetencji, potrafiący współpracować i łatwo komunikować się z otoczeniem.


Praca po zarządzaniu


Absolwenci zarządzania znajdują zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach, korporacjach, agencjach wspierania przedsiębiorczości, jednostkach samorządu terytorialnego albo prowadzą własną działalność gospodarczą. Przykładowe stanowiska przewidziane dla osób z wykształceniem w zakresie zarządzania: specjalista ds. organizacji i zarządzania, menedżer projektu, specjalista ds. rekrutacji, handlowiec, kierownik działu, analityk, office manager i oczywiście wiele innych.

Bogaty wybór specjalności na kierunku zarządzanie pozwala na zdobycie wykształcenie w najbardziej interesującej dziedzinie.


Jak wyglądają studia na zarządzaniu?


Dla tego kierunku przewidziane jest kształcenie dwustopniowe. Absolwenci 3- lub 3,5-letnich studiów otrzymują - w zależności od ukończonej uczelni - dyplom licencjata lub inżyniera. Na wybranych uczelniach można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na zarządzaniu, ewentualnie kierunkach pokrewnych.


Gdzie w Gdańsku można studiować zarządzanie?


Kilka uczelni oferuje ten kierunek studiów. Przyjrzeliśmy się proponowanym specjalnościom, a także przeanalizowaliśmy koszty w poszczególnych szkołach wyższych. Studia na zarządzaniu można rozpocząć na następujących uczelniach:

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, specjalności:

 • inwestycje i nieruchomości
 • marketing
 • menedżer
 • menedżer personalny
 • zarządzanie jakością i środowiskiem
 • zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • zarządzanie w turystyce.

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wynik uzyskany na maturze z trzech przedmiotów wybranych spośród: język polski, matematyka, język obcy, geografia, historia, WOS, informatyka.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4350 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, specjalności:

 • e-biznes
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • International Business- w języku angielskim
 • marketing i e-commerce
 • marketing i nowe media
 • marketing i social media
 • menadżer bhp
 • menadżer sprzedaży
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie przedsiębiorstwem – również studia on-line
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.

W zależności od wybranej specjalności, roczny koszt studiów to kwota 4300 zł – 4600 zł.

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, zarządzanie – kierunek w języku angielskim, bez podziału na specjalności. Studia II stopnia (magisterskie) prowadzone są w języku polskim, specjalności do wyboru:

 • zarządzanie organizacją
 • nowoczesne zarządzanie w bankowości i finansach
 • przedsiębiorczość i marketing
 • zarządzanie jakością i projektami innowacyjnymi.

Rekrutacja na studia licencjackie odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z matematyki.

Licencjackie studia stacjonarne (w języku angielskim) są płatne, semestr kosztuje 1000 zł.

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, specjalności:

 • informatyka w zarządzaniu
 • marketing
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie w sporcie
 • zarządzanie startupem.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 1900 zł, niestacjonarnych – 1200 zł.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, specjalności:

 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i e-biznes
 • international business – studia w języku angielskim
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie turystyką i sportem
 • prawo w biznesie.

Rok studiów kosztuje 3350 zł, w przypadku specjalności International Business – 4600 zł.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, specjalności:

 • zarządzanie transportem i logistyką z elementami spedycji
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie organizacjami sportowymi
 • zarządzanie organizacjami pozarządowymi
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • zarządzanie państwem
 • zarządzanie strategią rolniczą
 • organizacja i zarządzanie oświatą.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1900 zł, niestacjonarnych 1700 zł.