Inżynieria metali nieżelaznych

Inżynieria metali nieżelaznych mieści się w dyscyplinie naukowej inżynierii materiałowej.

Kształcenie obejmuje projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych materiałów, półwyrobów i wyrobów oraz wielomateriałowych kompozytów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem różnych technik syntezy.

Studenci uzyskują wiedzę z zakresu podstaw mechaniki i struktury materiałów metalicznych uzyskanych na bazie metali nieżelaznych oraz tradycyjnych i innowacyjnych metod ich przetwarzania i badania.

Kandydaci mają do wyboru ścieżki kształcenia:

 • inżynieria materiałów metalicznych
 • przetwórstwo metali nieżelaznych.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria metali nieżelaznych

Kierunek inżynieria metali nieżelaznych przewidziany jest dla osób o zamiłowaniu do nauki przedmiotów ścisłych.

Kształcenie bazuje na takich przedmiotach ja matematyka, fizyka i chemia.

Przydatne będą predyspozycje techniczne, umiejętność projektowania, swobodnego posługiwania się technologiami informatycznymi.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria metali nieżelaznych

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
 • matematyka
 • historia inżynierii metalurgicznej
 • podstawy krystalografii
 • mechanika i wytrzymałość materiałów
 • metody badań materiałów
 • metody i techniki pomiarowe
 • podstawy sprężystości materiałów
 • podstawy teorii przemian fazowych
 • obróbka cieplna.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria metali nieżelaznych

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria metali nieżelaznych

Absolwent kierunku inżynieria metali nieżelaznych jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w

 • krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych
 • laboratoriach i instytutach badawczych
 • działach R&D
 • jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Opinie o kierunku Inżynieria metali nieżelaznych

Kierunek inżynieria metali nieżelaznych jest unikatowy w skali kraju.

Studenci zdobywają unikatowe kompetencje uczestnicząc m.in w praktykach zawodowych, realizowanych w zakładach przemysłowych branży metali nieżelaznych (m.in. KGHM Polska Miedź S.A., Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen S.A. Aluminium Konin S.A. Tele-Fonika Kable S.A., polskich i zagranicznych zakładach przetwórstwa metali nieżelaznych).

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria metali nieżelaznych
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria metali nieżelaznych
Total 1 item.
W których miastach można studiować Inżynieria metali nieżelaznych

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515
Komentarze (1)
 • Irek

  Czy to jest nowość w ofercie AGH?
  1/11/20