Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Absolwenci będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć zatrudnienie na własny rachunek.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 8 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy