Studia w Białymstoku

Studia w Białymstoku to doskonała propozycja dla osób, które chciałyby zamieszkać na czas nauki w mieście przesiąkniętym wielokulturową tradycją. Miasto jest stolicą Podlasia, największym ośrodkiem w regionie. Jego atmosfera powstaje dzięki ludziom kilku narodowości (Polacy, Żydzi, Białorusini, Niemcy, Rosjanie, Ukraińcy, Litwini, Tatarzy) i wyznań (katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, judaizm, islam). Od początku powstania miasta, czyli XVIII wieku wszystkie te kultury wspólnie egzystują na jednym obszarze i tworzą jego niepowtarzany charakter.

Białystok, jako główny ośrodek naukowy edukacyjny i kulturowy północno-wschodniej Polski, oferuje naukę w kilku uczelniach wyższych (publicznych i niepublicznych). Kandydaci na studia mają do wyboru kilkadziesiąt kierunków i jeszcze więcej specjalności.

Kierunki studiów w Białymstoku to:

administracja, analityka medyczna, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, biologia, biotechnologia, budownictwo, chemia, dietetyka, edukacja techniczno – informatyczna, ekonomia, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektroradiologia, elektrotechnika, europeistyka, farmacja, filologia angielska, filologia białoruska, filologia polska, filologia rosyjska, filozofia, fizjoterapia, fizyka, gospodarka przestrzenna, grafika, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kosmetologia, kulturoznawstwo, logistyka, logopedia z fonoaudiologią, matematyka, mechanika i budowa maszyn, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ochrona środowiska, pedagogika, pielęgniarstwo, politologia, położnictwo, praca socjalna, prawo, psychologia, ratownictwo medyczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, telekomunikacja, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne.

Kandydaci muszą dokonać także wyboru spośród białostockich uczelni. Te publiczne to:

  • Uniwersytet w Białymstoku - uczelnia powstała w 1997 roku, obecnie kształci na 27 kierunkach.
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - nowoczesna placówka, która dostosowuje swoje programy do zmieniającego się rynku pracy. W ofercie znajduje się14 kierunków, na których obecnie kształci się 4600 studentów, z tego część w języku angielskim. Czasopisma wydawane przez UMB znajdują się na Liście Filadelfijskiej.
  • Politechnika Białostocka - największą uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski, która posiada 65-letnią tradycję. Uczelnia to 7 wydziałów, na których uczy się prawie 12 tysięcy studentów.

Uczelnie niepubliczne w Białymstoku również posiadają bogatą ofertę edukacyjną, a są to:

Studia w Białymstoku warto wybrać nie tylko ze względu na wymiar kulturowy tego miasta, ale także jego walory przyrodnicze. Około jedna trzecia miasta to tereny zielone w tym parki i rezerwaty. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zespół parkowo-pałacowy Branickich zwany „Wersalem Podlasia”. Zarówno budynki jak i część parku utrzymane są w stylu barkowym. Rosną tam liczne stare drzewa, które stanowią tło dla wielu pomników i kilku fontann. Budynek pałacowy jest obecnie siedzibą rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W przeciągu około godziny można dojechać transportem publicznym do Białowieży, aby obejrzeć żubry w Rezerwacie Pokazowym.

Białystok, jako ośrodek akademicki będzie dobrym wyborem dla osób, które chciałyby w przyszłości pracować w środowisku międzynarodowym. Ze względu na swoje położenie miasto współpracuje na wielu płaszczyznach z partnerami zagranicznymi. Miasta partnerskie Białegostoku to Eindhoven (Holandia), Kaliningrad, Psków (Federacja Rosyjska), Kowno (Litwa), Grodno (Białoruś) i Jełgawa (Łotwa).

Białostockie uczelnie również stawiają na współpracę zagraniczną w ramach różnych programów wymiany studentów i pracowników naukowych. Niewątpliwe znaczenie ma też międzynarodowa linia kolejowa Warszawa - Suwałki - Kowno - Ryga - Tallin przebiegająca przez Białystok. Miasto posiada tez niezłą komunikację publiczną.

Po zajęciach studenci mogą poimprezować w klubach na koncertach, dyskotekach, karaoke. Można pójść do któregoś z kilku kin lub Teatru Dramatycznego albo Białostockiego Teatru Lalek, który oferuje repertuar dla dorosłych. Można także pograć w kręgle lub popływać w nowoczesnym basenie.

Studia w Białymstoku to przygoda zdobywania nowoczesnej wiedzy w atmosferze tradycji wielokulturowej współpracy.

Zapraszamy na serwis: https://opinieouczelniach.pl/studia-bialystok