Historia

Historia jest nauką zajmującą się badaniem przeszłości. Trzonem studiów historycznych są zajęcia prezentujące epoki historyczne.

Pozostałe przedmioty to między innymi: filozofia, logika, historia sztuki, problemy współczesnego świata, historia wojskowości, historia gospodarcza Polski i świata, języki obce. Studenci historii nabywają umiejętność analizowania, krytycznego czytania tekstów, wyszukiwania informacji, publicznego wypowiadania się i dyskusji.

Jednym z głównych celów kształcenia się na kierunku historycznym jest orientowanie się w zjawiskach we współczesnym świecie, które mają swoje źródło w przeszłości.

Specjalności oferowane na kierunku historia:

 • historia stosunków międzynarodowych
 • dzieje imperiów
 • regiony świata
 • dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski Środkowej
 • dokumentalistyka konserwatorska
 • regionalistyka
 • specjalność śląskoznawcza
 • historia ustroju i parlamentaryzmu
 • turystyka w ochroną dziedzictwa kulturowego
 • archiwistyka i zarządzanie współczesną dokumentacją
 • historia sztuki z dokumentacją muzealno-biblioteczną
 • archeologia
 • specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu historii

Studia historyczne dają wszechstronne umiejętności i wiedzę w zakresie wykształcenia humanistycznego, a także warsztatowych badań historycznych. Absolwent studiów posiada wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

Dzięki kierunkowi można ubiegać się o zatrudnienie w archiwach, bibliotekach, placówkach kulturalno-oświatowych (muzea, domy kultury), na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, w partiach politycznych, szkolnictwie, fundacjach, stowarzyszeniach, służbach dyplomatycznych, ośrodkach analitycznych, firmach i instytucjach związanych z kulturą Polski.

Po ukończeniu historii absolwent może poszerzać swoje kwalifikacje np. poprzez uczestniczenie w kursie na przewodnika.

Jakie uczelnie oferują kierunek Historia

Total 28 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

W których miastach można studiować Historia

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found