Fizjoterapia

Kierunek fizjoterapia ma charakter medyczny i związany jest z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Idealny kandydat na fizjoterapeutę odznacza się dobrym zdrowiem, co jest szczególnie ważne podczas indywidualnych zabiegów z pacjentami, które wymagają użycia siły. Jest życzliwy, cierpliwy, opanowany, komunikatywny, odporny emocjonalnie, nie podlega nagłym zmiennym nastrojom.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty nauczania:

 • anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, zaopatrzenie ortopedyczne, genetyka, farmakologia, metodologia badań, historia rehabilitacji, filozofia, bioetyka, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacja, dydaktyka fizjoterapii, demografia i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, zarządzanie i marketing, metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, protetyka i ortotyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych.

Specjalności oferowane na fizjoterapii:

 • rehabilitacja medyczna
 • kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody
 • rehabilitacja ruchowa
 • hipoterapia
 • sport niepełnosprawnych
 • fizjoterapia gerontologiczna
 • fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej
 • fizjoterapia w sporcie i odnowie biologicznej
 • rehabilitacja psychomedyczna
 • arteterapia
 • badania czynnościowe
 • balneologia
 • masaż limfatyczny
 • masaż relaksacyjny
 • metody specjalistyczne rehabilitacji
 • podstawy muzykoterapii
 • podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki
 • promocja zdrowia
 • terapia zajęciowa
 • turystyka i sport niepełnosprawnych
 • terapia manualna

Perspektywy pracy po fizjoterapii

Absolwenci kierunku fizjoterapia najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowe, szkoły wyższe, placówki sportowe, hospicja, domy opieki. Bardzo często fizjoterapeuci prowadzą własną praktykę rehabilitacyjną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 79 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
25-709 Kielce , ul. Mielczarskiego 51
+48 (41) 362 30 18, 332 74 51,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
51-612 Wrocław , al. I. J. Paderewskiego 35
+48 (71) 347 31 98,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
57-300 Kłodzko , ul. Jana Pawła II 4 (pok. 211)/ Plac Jagiełły 6
+48 (74) 867 13 02 ,
26-600 Radom , ul. Zubrzyckiego 2
+48 (48) 344 13 97,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
25-435 Kielce , ul. E. Orzeszkowej 15
+48 (41) 331 12 44,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,
43-300 Bielsko-Biała , ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
+48 (33) 815 11 07,

Komentarze (0)

Brak komentarzy