Fizjoterapia

Kierunek fizjoterapia ma charakter medyczny i związany jest z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Idealny kandydat na fizjoterapeutę odznacza się dobrym zdrowiem, co jest szczególnie ważne podczas indywidualnych zabiegów z pacjentami, które wymagają użycia siły. Jest życzliwy, cierpliwy, opanowany, komunikatywny, odporny emocjonalnie, nie podlega nagłym zmiennym nastrojom.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty nauczania:

 • anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, zaopatrzenie ortopedyczne, genetyka, farmakologia, metodologia badań, historia rehabilitacji, filozofia, bioetyka, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacja, dydaktyka fizjoterapii, demografia i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, zarządzanie i marketing, metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, protetyka i ortotyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych.

Specjalności oferowane na fizjoterapii:

 • rehabilitacja medyczna
 • kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody
 • rehabilitacja ruchowa
 • hipoterapia
 • sport niepełnosprawnych
 • fizjoterapia gerontologiczna
 • fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej
 • fizjoterapia w sporcie i odnowie biologicznej
 • rehabilitacja psychomedyczna
 • arteterapia
 • badania czynnościowe
 • balneologia
 • masaż limfatyczny
 • masaż relaksacyjny
 • metody specjalistyczne rehabilitacji
 • podstawy muzykoterapii
 • podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki
 • promocja zdrowia
 • terapia zajęciowa
 • turystyka i sport niepełnosprawnych
 • terapia manualna

Perspektywy pracy po fizjoterapii

Absolwenci kierunku fizjoterapia najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowe, szkoły wyższe, placówki sportowe, hospicja, domy opieki. Bardzo często fizjoterapeuci prowadzą własną praktykę rehabilitacyjną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 79 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy