Fizjoterapia

Kierunek fizjoterapia ma charakter medyczny i związany jest z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Idealny kandydat na fizjoterapeutę odznacza się dobrym zdrowiem, co jest szczególnie ważne podczas indywidualnych zabiegów z pacjentami, które wymagają użycia siły. Jest życzliwy, cierpliwy, opanowany, komunikatywny, odporny emocjonalnie, nie podlega nagłym zmiennym nastrojom.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty nauczania:

 • anatomia prawidłowa człowieka, biologia medyczna, fizjologia, biochemia, biofizyka, biomechanika, kinezjologia, psychologia, patologia ogólna, pedagogika, kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu, fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych, zaopatrzenie ortopedyczne, genetyka, farmakologia, metodologia badań, historia rehabilitacji, filozofia, bioetyka, psychologia kliniczna i psychoterapia, pedagogika specjalna, socjologia niepełnosprawności i rehabilitacja, dydaktyka fizjoterapii, demografia i epidemiologia, zdrowie publiczne, prawo, ekonomia i systemy ochrony zdrowia, zarządzanie i marketing, metody specjalne fizjoterapii, medycyna fizykalna i balneoklimatologia, diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji, protetyka i ortotyka, aktywność ruchowa adaptacyjna, sport osób niepełnosprawnych.

Specjalności oferowane na fizjoterapii:

 • rehabilitacja medyczna
 • kosmetyka, pielęgnacja zdrowia i urody
 • rehabilitacja ruchowa
 • hipoterapia
 • sport niepełnosprawnych
 • fizjoterapia gerontologiczna
 • fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej
 • fizjoterapia w sporcie i odnowie biologicznej
 • rehabilitacja psychomedyczna
 • arteterapia
 • badania czynnościowe
 • balneologia
 • masaż limfatyczny
 • masaż relaksacyjny
 • metody specjalistyczne rehabilitacji
 • podstawy muzykoterapii
 • podstawy żywienia człowiek z elementami dietetyki
 • promocja zdrowia
 • terapia zajęciowa
 • turystyka i sport niepełnosprawnych
 • terapia manualna

Perspektywy pracy po fizjoterapii

Absolwenci kierunku fizjoterapia najczęściej znajdują pracę w takich instytucjach, jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia, placówki oświatowe, zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowe, szkoły wyższe, placówki sportowe, hospicja, domy opieki. Bardzo często fizjoterapeuci prowadzą własną praktykę rehabilitacyjną.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 76 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Komentarze (0)

No comments found