Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest całokształtem działań, prowadzących do jak najlepszego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska naturalnego, dzięki czemu następuje zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza.

Podstawowym celem kierunku ochrona środowiska jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Studia przekazują wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą i odpadami. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności posługiwania się technikami pomiarowymi i analitycznymi oraz sprzętem doświadczalno-pomiarowym. Uczą się metod zarządzania systemami środowiska i ich wykorzystania.

Poznają prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Zaznajamiają się ze stosowanymi działaniami i technologiami w ochronie środowiska, a w szczególności w zakresie oczyszczania zanieczyszczonej wody i uzdatniania wody. Kierunek ochrona środowiska to również możliwość nauczenia się jak przygotowywać plany zagospodarowania, dokonywać oceny poprawy gospodarki odpadami oraz oceny oddziaływania obiektów gospodarczych na środowisko.

Specjalności oferowane na kierunku ochrona środowiska:

 • handel emisjami
 • ochrona wód i zagospodarowanie odpadami
 • odnawialne źródła energii
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • ochrona środowiska przyrodniczego

Absolwent kierunku ochrona środowiska może być zatrudniony w takich placówkach, jak: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska bądź działy gospodarki komunalnej w urzędach gminy. Może pracować w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, instytucjach naukowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach planistyczno-urbanistycznych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych.

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska można aplikować na takie stanowiska jak: planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego, specjalista ds. ochrony środowiska i rekultywacji terenu, asystent przy badaniach laboratoryjnych, inspektor ochrony środowiska.

Jakie uczelnie oferują kierunek Ochrona środowiska
Total 35 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Ochrona środowiska

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 100

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213

Gniezno

Gniezno
Uczelnie: 3
Kierunki: 16

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 515

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 326

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 260

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 86

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 343

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 190

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 68
Komentarze (1)
 • gosc

  Teraz można studiować ochronę środowiska ze specjalnością OZE na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to nowosć
  8/29/15