Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest całokształtem działań, prowadzących do jak najlepszego wykorzystania i odnawiania zasobów środowiska naturalnego, dzięki czemu następuje zmniejszenie zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza.

Podstawowym celem kierunku ochrona środowiska jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów do planowania, organizowania i kontrolowania działalności w zakresie kształtowania i ochrony środowiska zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Studia przekazują wiedzę z zakresu ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, oddziaływania człowieka na glebę, powietrze i wodę, gospodarowania wodą i odpadami. W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności posługiwania się technikami pomiarowymi i analitycznymi oraz sprzętem doświadczalno-pomiarowym. Uczą się metod zarządzania systemami środowiska i ich wykorzystania.

Poznają prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Zaznajamiają się ze stosowanymi działaniami i technologiami w ochronie środowiska, a w szczególności w zakresie oczyszczania zanieczyszczonej wody i uzdatniania wody. Kierunek ochrona środowiska to również możliwość nauczenia się jak przygotowywać plany zagospodarowania, dokonywać oceny poprawy gospodarki odpadami oraz oceny oddziaływania obiektów gospodarczych na środowisko.

Specjalności oferowane na kierunku ochrona środowiska:

 • handel emisjami
 • ochrona wód i zagospodarowanie odpadami
 • odnawialne źródła energii
 • ochrona przyrody i krajobrazu
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • ochrona środowiska przyrodniczego

Absolwent kierunku ochrona środowiska może być zatrudniony w takich placówkach, jak: wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska bądź działy gospodarki komunalnej w urzędach gminy. Może pracować w komórkach zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych, instytucjach naukowych, laboratoriach lub stacjach prowadzących monitoring stanu środowiska naturalnego, parkach narodowych i krajobrazowych, biurach planistyczno-urbanistycznych, biurach planowania przestrzennego, biurach projektowych i instytucjach konsultingowych.

Po ukończeniu kierunku ochrona środowiska można aplikować na takie stanowiska jak: planista, urbanista, specjalista ds. gospodarki gruntami i rozwoju regionalnego, specjalista ds. ochrony środowiska i rekultywacji terenu, asystent przy badaniach laboratoryjnych, inspektor ochrony środowiska.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 52 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
84-200 Wejherowo , ul. Dworcowa 7
+48 (58) 672 25 50,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (1)

 • gosc

  Teraz można studiować ochronę środowiska ze specjalnością OZE na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu to nowosć
  29.08.2015