Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu.

Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku inżynieria materiałowa: mechanika z wytrzymałością materiałów, podstawy nauki o materiałach, metody i techniki określania właściwości jakości materiałów, technologie wytwarzania materiałów, materiały i tworzywa, termodynamika, podstawy projektowania.

Specjalności oferowane na inżynierii materiałowej:

 • inżynieria powierzchni
 • materiały metaliczne i ceramiczne
 • materiały konstrukcyjne
 • wspomaganie komputerowe w inżynierii materiałowej
 • projektowanie materiałów
 • plazmowe technologie inżynierii powierzchni
 • inżynieria materiałów funkcjonalnych
 • materiały i handel
 • inżynieria materiałów polimerowych
 • technologia materiałów
 • materiały funkcjonalne
 • wirtotechnologia
 • inżynieria korozyjna
 • biomateriały
 • systemy optoelektroniczne
 • inżynieria spajania materiałów
 • inżynieria biomateriałów
 • inżynieria biomateriałów włókienniczych
 • technologie kształtowania właściwości nadstopów
 • materiały i techniki dentystyczne

Absolwenci inżynierii materiałowej mogą iść kilkoma ścieżkami kariery. Po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia w małych i dużych firmach produkcyjnych oraz w firmach innowacyjnych, wdrażających nowoczesne technologie z zakresu inżynierii powierzchni, tworzyw sztucznych, metalurgii proszków i elektroniki. Inną możliwością jest podjęcie pracy naukowej w instytutach badawczych bądź na uczelniach.

Prócz tego można pracować w firmach doradczych, usługowych, finansowych, gdyż absolwenci wynoszą ze studiów także ogólną wiedzę inżynierską i umiejętność wyszukiwania informacji.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria materiałowa

Total 24 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Inżynieria materiałowa

Białystok

Białystok
Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Kraków
Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 200

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 72
Kierunki: 591

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found