Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa jest nauką o strukturze, własnościach i technologii wytwarzania materiałów. Stanowi podstawę nowoczesnego przemysłu. Jest kierunkiem studiów kształcącym w zakresie świadomego projektowania materiałów w celu nadania im właściwości jakie są potrzebne w danym zastosowaniu.

Jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki. Spowodowane jest to tym, że rozwój cywilizacji technicznej zależy w coraz większym stopniu od rozwoju materiałów. Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku inżynieria materiałowa: mechanika z wytrzymałością materiałów, podstawy nauki o materiałach, metody i techniki określania właściwości jakości materiałów, technologie wytwarzania materiałów, materiały i tworzywa, termodynamika, podstawy projektowania.

Specjalności oferowane na inżynierii materiałowej:

 • inżynieria powierzchni
 • materiały metaliczne i ceramiczne
 • materiały konstrukcyjne
 • wspomaganie komputerowe w inżynierii materiałowej
 • projektowanie materiałów
 • plazmowe technologie inżynierii powierzchni
 • inżynieria materiałów funkcjonalnych
 • materiały i handel
 • inżynieria materiałów polimerowych
 • technologia materiałów
 • materiały funkcjonalne
 • wirtotechnologia
 • inżynieria korozyjna
 • biomateriały
 • systemy optoelektroniczne
 • inżynieria spajania materiałów
 • inżynieria biomateriałów
 • inżynieria biomateriałów włókienniczych
 • technologie kształtowania właściwości nadstopów
 • materiały i techniki dentystyczne

Absolwenci inżynierii materiałowej mogą iść kilkoma ścieżkami kariery. Po ukończeniu studiów mogą szukać zatrudnienia w małych i dużych firmach produkcyjnych oraz w firmach innowacyjnych, wdrażających nowoczesne technologie z zakresu inżynierii powierzchni, tworzyw sztucznych, metalurgii proszków i elektroniki. Inną możliwością jest podjęcie pracy naukowej w instytutach badawczych bądź na uczelniach.

Prócz tego można pracować w firmach doradczych, usługowych, finansowych, gdyż absolwenci wynoszą ze studiów także ogólną wiedzę inżynierską i umiejętność wyszukiwania informacji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 23 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy