Mechatronika

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych narzędzi.

Kształcenie na kierunku mechatronicznym obejmuje pracę przy pomocy programowalnych urządzeń i systemów elektromechanicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Przyszli inżynierowie pozyskują umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne.

Jedną z predyspozycji, które powinien posiadać kandydat na studia jest ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki. Należy też posiadać uzdolnienia matematyczne oraz być kreatywnym technicznie, otwartym na wiedzę interdyscyplinarną - znać się na wielu dziedzinach: mechanice, elektronice, sterowaniu, oprogramowaniu.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • mechatroniczne układy jezdne i napędowe,
  • modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych,
  • budowa i eksploatacja systemów i układów inteligentnych,
  • mechatroniczne systemy wytwórcze,
  • mechatroniczne systemy odlewnicze

Absolwenci mechatroniki są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, i innych gałęziach przemysłu eksploatujących maszyny i urządzenia mechatroniczne. Mogą też pracować w biurach projektowych, firmach produkcyjnych, centrach badawczo - rozwojowych i w eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 34 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy