Mechatronika

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych narzędzi.

Kształcenie na kierunku mechatronicznym obejmuje pracę przy pomocy programowalnych urządzeń i systemów elektromechanicznych z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujących z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Przyszli inżynierowie pozyskują umiejętność konstruowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych maszyn i pojazdów, których działanie wspierane jest przez układy mechatroniczne.

Jedną z predyspozycji, które powinien posiadać kandydat na studia jest ciekawość zasady działania wszelkich urządzeń technicznych, szczególnie z zakresu automatyki. Należy też posiadać uzdolnienia matematyczne oraz być kreatywnym technicznie, otwartym na wiedzę interdyscyplinarną - znać się na wielu dziedzinach: mechanice, elektronice, sterowaniu, oprogramowaniu.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
  • mechatroniczne układy jezdne i napędowe,
  • modelowanie i symulacja systemów mechatronicznych,
  • budowa i eksploatacja systemów i układów inteligentnych,
  • mechatroniczne systemy wytwórcze,
  • mechatroniczne systemy odlewnicze

Absolwenci mechatroniki są przygotowani do pracy w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, i innych gałęziach przemysłu eksploatujących maszyny i urządzenia mechatroniczne. Mogą też pracować w biurach projektowych, firmach produkcyjnych, centrach badawczo - rozwojowych i w eksploatacji nowoczesnych urządzeń.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 33 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,

Komentarze (0)

Brak komentarzy