Administracja

Studia na kierunku administracja mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Studenci zgłębiają problematykę ściśle związaną ze sferą działalności administracji publicznej oraz poznają podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej.

Studenci administracji poznają na zajęciach: prawo administracyjne, administrację publiczną, politykę administracyjną, prawo administracyjne i gospodarcze, postępowanie administracyjne i sądownictwo administracyjne, prawo finansowe, prawo pracy, organizację i zarządzanie.

Specjalności w ramach kierunku:

 • administracja publiczna
 • administracja ochrony środowiska
 • administracja gospodarcza
 • administracja samorządowa
 • zarządzanie kadrami administracji
 • administracja europejska
 • administracja międzynarodowa
 • administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego
 • zarządzanie w administracji
 • prawo i administracja UE
 • administracja gospodarką turystyczną
 • zarządzanie informacją w administracji publicznej
 • administracja podatkowa
 • administracja elektroniczna
 • integracja europejska
 • działalność organizacji pozarządowych
 • administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
 • administracja celna
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • administrowanie firmą
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • organizacja pracy socjalnej
 • samorząd terytorialny
 • studia europejskie
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • administracja należności publicznych
 • administracja obszaru ochrony prawnej
 • E-administracja
 • finanse obszaru publicznego
 • finanse publiczne
 • ochrona środowiska - środowisko regulacyjne
 • polityka administracyjna
 • prawo i ochrona pracy
 • procesy międzynarodowe
 • zabezpieczenie - gwarancje społeczne
 • zarządzanie w administracji
 • administrowanie instytucjami Unii Europejskiej
 • nowoczesna dyplomacja i służby zagraniczne
 • odpowiedzialność administracji publicznej za ochronę środowiska
 • administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe
 • administracja i organizacja sektora publicznego
 • doradztwo podatkowe
 • procedury sądowo-administracyjne
 • specjalizacja europejska
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury
 • administrowanie firmą
 • finanse i rachunkowość w procesie administrowania i gospodarowania
 • organizacja pracy socjalnej
 • resocjalizacja
 • samorząd terytorialny
 • studia europejskie
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci kierunku administracja znajdują najczęściej zatrudnienie w zawodach: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 124 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
35-310 Rzeszów , ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana)
+48 (16) 867 04 80 ,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
90-139 Łódź , ul. Narutowicza 86
+48 (42) 642 30 50, kom 791 42 42 42,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
42-200 Częstochowa , ul. Pułaskiego 4/6
+48 (34) 368 42 00,
90-515 Łódź , ul. Wólczańska 81
+48 (42) 636 33 66,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
66-100 Zielona Góra , Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
+48 (68) 352 83 80,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,
83-200 Starogard Gdański , ul. Kościuszki 112/114
+48 (58) 563 00 90,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
04-894 Warszawa , ul. Szachowa 1
+48 (22) 512 84 44,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
43-300 Bielsko-Biała , ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
+48 (33) 815 11 07,