Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to działalność mająca doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w sposób zgodny z potrzebami społeczeństwa. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej.

Studenci przygotowywani są do posługiwania się procedurami i systemami tworzenia opracowań planistycznych, wykorzystywania procedur finansowania celów gospodarki przestrzennej, kształtowania konkretnych właściwości środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego, promowania i prezentowania idei rozwoju przestrzeni, stosowania odpowiednich narzędzi badawczych. Posiadają wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego, ekonomicznego, przyrodniczego, technicznego.

Specjalności oferowane na gospodarce przestrzennej:

 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarka publiczna
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • integracja europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • inwestycje i szacowanie nieruchomości
 • modelowanie i prognozowanie regionalne
 • planowanie i inżynieria przestrzenna
 • planowanie przestrzenne
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rozwój regionalny
 • strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
 • szacowanie nieruchomości
 • zarządzanie miastem i regionem
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie przestrzenne
 • ubezpieczenia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku gospodarka przestrzenna

Absolwent gospodarki przestrzennej sprawnie posługuje się procedurami w przygotowywaniu dokumentów planistycznych oraz opracowywaniu analiz przestrzennych celów gospodarczych i społecznych. Potrafi podejmować inicjatywy rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów, opracowywać programy mające na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin lub regionów. Jest w stanie zaplanować rozwój infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

Kierunek gospodarka przestrzenna przygotowuje do pracy w administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami oraz w prywatnych firmach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych biurach nieruchomości, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Gospodarka przestrzenna

Total 42 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Gospodarka przestrzenna

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found