Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to działalność mająca doprowadzić do racjonalnego wykorzystania przestrzeni w sposób zgodny z potrzebami społeczeństwa. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcenie menedżera w dziedzinie planowania i zarządzania przestrzenią w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej.

Studenci przygotowywani są do posługiwania się procedurami i systemami tworzenia opracowań planistycznych, wykorzystywania procedur finansowania celów gospodarki przestrzennej, kształtowania konkretnych właściwości środowiska przyrodniczego i społeczno - gospodarczego, promowania i prezentowania idei rozwoju przestrzeni, stosowania odpowiednich narzędzi badawczych. Posiadają wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego, ekonomicznego, przyrodniczego, technicznego.

Specjalności oferowane na gospodarce przestrzennej:

 • doradztwo na rynku nieruchomości
 • gospodarka publiczna
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim w organizacji
 • gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościami
 • integracja europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • inwestycje i szacowanie nieruchomości
 • modelowanie i prognozowanie regionalne
 • planowanie i inżynieria przestrzenna
 • planowanie przestrzenne
 • planowanie przestrzenne i urbanistyka
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • rozwój regionalny
 • strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie
 • szacowanie nieruchomości
 • zarządzanie miastem i regionem
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zarządzanie przestrzenne
 • ubezpieczenia

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku gospodarka przestrzenna

Absolwent gospodarki przestrzennej sprawnie posługuje się procedurami w przygotowywaniu dokumentów planistycznych oraz opracowywaniu analiz przestrzennych celów gospodarczych i społecznych. Potrafi podejmować inicjatywy rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów, opracowywać programy mające na celu podwyższenie konkurencyjności miast, gmin lub regionów. Jest w stanie zaplanować rozwój infrastruktury technicznej z uwzględnieniem ochrony środowiska przyrodniczego.

Kierunek gospodarka przestrzenna przygotowuje do pracy w administracji państwowej i samorządowej w wydziałach: planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, architektury, gospodarki terenami oraz w prywatnych firmach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych i doradczych biurach nieruchomości, instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 45 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
53-345 Wrocław , ul. Komandorska 118/120
+48 (71) 36 80 982,
02-554 Warszawa , al. Niepodległości 162
+48 (22) 564 98 58,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
26-600 Radom , ul. Zubrzyckiego 2
+48 (48) 344 13 97,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy