Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek studiów dedykowany dla tych osób, które są zainteresowane pracą w charakterze nauczyciela w przedszkolu i w klasach niższych szkoły podstawowej.

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pozwalają zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rozwijania potencjału dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Student ma do wyboru kilka modułów kształcenia:

  • Pedagogika przedszkolna: wybór tego modułu pogłębi kompetencje do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych w różnych typach placówek przedszkolnych. Cechą charakterystyczną tego modułu jest naprzemienność kształcenia teoretycznego i praktycznego. Absolwenci uzyskają specjalistyczne kwalifikacje praktyczne w zakresie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych niezbędnych w pracy nauczyciela przedszkola. Moduł Pedagogika przedszkolna pokaże, jak dbać o wszechstronny rozwój dziecka i ciągłe wzbogacanie jego osobowości.
  • Innowacyjna edukacja muzyczna: studia na tym module są atrakcyjną formą rozwijania kompetencji kreatywnych przyszłego nauczyciela wczesnej edukacji. Moduł ten jest jedyną w Polsce propozycją akademickiego kształcenia specjalistów wczesnej edukacji, którzy są przygotowywani do wdrażania innowacyjnej strategii rozwoju myślenia muzycznego dziecka. Absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela wczesnej edukacji. Będą oni jednocześnie wyposażeni w kompetencje do prowadzenia kreatywnych zajęć muzyczno-rozwojowych z dziećmi w żłobku, przedszkolu i klasach niższych szkoły podstawowej. Rozwijamy specjalistyczne umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć w oparciu o innowacyjną metodykę nauczania muzyki.
  • Terapia pedagogiczna: wybór tego modułu umożliwi nabycie umiejętności organizowania pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program modułu skupia się głównie na nabyciu kompetencji do udzielania pomocy dzieciom wykazującym różnego rodzaju specyficzne trudności w uczeniu się. Pozwoli uzyskać umiejętności stymulowania rozwoju dziecka i nadawania mu społecznie pożądanego kierunku. Moduł ten jest chętnie wybierany przez studentów, którzy chcą być tutorami i interesują się udzielaniem pomocy terapeutycznej dzieciom przedszkolnym i uczniom klas niższych.

Gdzie i jaka praca po pedagogice wczesnoszkolnej?

Absolwenci kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskują kwalifikacje nauczycielskie do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych. Mają też możliwość założenia własnej placówki oświatowo-wychowawczej po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Kierunki pokrewne do kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie uczelnie oferują kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Total 36 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

W których miastach można studiować Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (1)

  • Powiem szczerze, że już się gubię w tych pedagogikach. Bo czym się różni "zwykła" pedagogika od opisywanej tutaj wczesnoszkolnej i przedszkolnej? Czy tym, że tam były specjalności, i np. była wczesnoszkolna? POradźcie, co wybrać i dlaczego?
    9/20/19