Matematyka

Matematyka, nazywana królową nauk, to dyscyplina dotycząca reguł rozumowania. Można ją studiować zarówno na politechnikach, jak i na uniwersytetach.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Nabywają umiejętności przeprowadzania dowodów matematycznych, złożonych obliczeń matematycznych i przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie. Uczą się wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych oraz formułowania problemów w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

Specjalności oferowane na kierunku matematyka:

 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka finansowa i komputerowa
 • matematyka i informatyka nauczycielska
 • matematyka komputerowa
 • matematyka nauczycielska
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyka z fizyką nauczycielska
 • metody numeryczne i informatyka
 • metody statystyczne
 • modelowanie matematyczne
 • zastosowania matematyk

Absolwent studiów matematycznych przygotowany jest do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu kursu pedagogicznego bądź specjalności nauczycielskiej).

Branże, w jakich może szukać zatrudnienia, to: finanse, bankowość, branża komputerowa, doradztwo, przemysł.

Przykładowe stanowiska dla matematyków: analityk w departamencie zarządzania ryzykiem, specjalista do spraw integracji oprogramowania, pracownik działu sprzedaży agencyjnej, pracownik działu w sekcji informatycznej, koordynator ds. logistyki i produkcji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 40 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy