Matematyka

Matematyka, nazywana królową nauk, to dyscyplina dotycząca reguł rozumowania. Można ją studiować zarówno na politechnikach, jak i na uniwersytetach.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Nabywają umiejętności przeprowadzania dowodów matematycznych, złożonych obliczeń matematycznych i przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie. Uczą się wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych oraz formułowania problemów w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

Specjalności oferowane na kierunku matematyka:

 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka finansowa i komputerowa
 • matematyka i informatyka nauczycielska
 • matematyka komputerowa
 • matematyka nauczycielska
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyka z fizyką nauczycielska
 • metody numeryczne i informatyka
 • metody statystyczne
 • modelowanie matematyczne
 • zastosowania matematyk

Absolwent studiów matematycznych przygotowany jest do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu kursu pedagogicznego bądź specjalności nauczycielskiej).

Branże, w jakich może szukać zatrudnienia, to: finanse, bankowość, branża komputerowa, doradztwo, przemysł.

Przykładowe stanowiska dla matematyków: analityk w departamencie zarządzania ryzykiem, specjalista do spraw integracji oprogramowania, pracownik działu sprzedaży agencyjnej, pracownik działu w sekcji informatycznej, koordynator ds. logistyki i produkcji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 40 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 180
+48 (75) 755 35 43,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy