Matematyka

Matematyka, nazywana królową nauk, to dyscyplina dotycząca reguł rozumowania. Można ją studiować zarówno na politechnikach, jak i na uniwersytetach.

Studenci kierunku przyswajają wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Nabywają umiejętności przeprowadzania dowodów matematycznych, złożonych obliczeń matematycznych i przedstawiania treści matematycznych w mowie i piśmie. Uczą się wydobywania informacji jakościowych z danych ilościowych oraz formułowania problemów w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich analizę i rozwiązanie.

Specjalności oferowane na kierunku matematyka:

 • biomatematyka
 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka finansowa i komputerowa
 • matematyka i informatyka nauczycielska
 • matematyka komputerowa
 • matematyka nauczycielska
 • matematyka teoretyczna
 • matematyka w ekonomii i ubezpieczeniach
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • matematyka z fizyką nauczycielska
 • metody numeryczne i informatyka
 • metody statystyczne
 • modelowanie matematyczne
 • zastosowania matematyk

Absolwent studiów matematycznych przygotowany jest do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne oraz do nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (po ukończeniu kursu pedagogicznego bądź specjalności nauczycielskiej).

Branże, w jakich może szukać zatrudnienia, to: finanse, bankowość, branża komputerowa, doradztwo, przemysł.

Przykładowe stanowiska dla matematyków: analityk w departamencie zarządzania ryzykiem, specjalista do spraw integracji oprogramowania, pracownik działu sprzedaży agencyjnej, pracownik działu w sekcji informatycznej, koordynator ds. logistyki i produkcji.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 37 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found