Mechanika i budowa maszyn

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn rozszerzają wiedzę w zakresie technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów, metod informatycznych wspomagających prace inżynierskie, projektowania i eksploatacji maszyn oraz doboru materiałów inżynierskich.

W czasie studiów studenci nabywają umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz zaznajamiają się z zasadami mechaniki z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Uczą się procesu realizacji wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, prac wspomagających projektowanie i dobór materiałów inżynierskich. W programie znajdują się również treści dotyczące zarządzania pracami w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników.

Przedmioty dzielą się na podstawowe (np. fizyka, matematyka) oraz kierunkowe, do których należą między innymi: konstrukcja i eksploatacja maszyn, grafika inżynierska, nauka o materiałach, termodynamika, elektrotechnika i elektronika, automatyka i robotyka, systemy pomiarowe, zarządzanie środowiskiem i ekologią.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • automatyzacja i informatyzacja produkcji,
 • ekologiczne technologie spalania,
 • energetyka cieplna i chłodnictwo,
 • inżynieria energii,
 • inżynierskie zastosowania komputerów,
 • komputerowe projektowanie maszyn,
 • logistyka przemysłowa,
 • maszyny robocze,
 • mechanika komputerowa konstrukcji,
 • programowanie obrabiarek i urządzeń technologicznych,
 • przetwórstwo tworzyw polimerowych,
 • samochody,
 • spawalnictwo,
 • technologie i urządzenia mobilne

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, a także w innych, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów, jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 44 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found