Wychowanie fizyczne

Kierunek wychowanie fizyczne jest stworzony dla osób, które chcą pracować w szkołach bądź w instytucjach promujących zdrowie i aktywność fizyczną. Idealnym kandydatem na studia jest osoba, która potrafi przekazywać wiedzę, posiada zdolności organizacyjne i potrafi współpracować z osobami w różnym wieku.

Studenci wychowania fizycznego zdobywają podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych, przyrodniczych oraz nauk o kulturze fizycznej, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju związanego z uczestnictwem w kulturze fizycznej. Program nauczania kładzie największy nacisk na teorię i metodykę różnych dyscyplin sportowych, a także na elementy socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • instruktor rekreacji ruchowej
 • instruktor odnowy biologicznej
 • instruktor sportu
 • szkolne wychowanie fizyczne
 • edukacja fizyczna w późnej starości
 • promocja zdrowia
 • menedżer sportu
 • wychowanie fizyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • rekreacja i turystyka szkolna
 • fitness
 • specjalność trenerska

Absolwent kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do: pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie.

Może podjąć pracę w szkołach każdego szczebla po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 42 rekordy.
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
51-612 Wrocław , al. I. J. Paderewskiego 35
+48 (71) 347 31 98,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
78-600 Wałcz , ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4
+48 (67) 259 91 62,
25-435 Kielce , ul. E. Orzeszkowej 15
+48 (41) 331 12 44,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy