Informatyka

Informatyka to nauka z dziedziny nauk ścisłych, zajmująca się przetwarzaniem informacji, technologiami przetwarzania informacji i technologiami systemów przetwarzających informacje. Studia informatyczne to obecnie jedne z najbardziej popularnych. Pozwalają wykształcić kadrę informatyków - specjalistów pożądanych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w specjalnych pracowniach komputerowych i laboratoriach. Profil kształcenia zakłada przekazanie wiedzy z zakresu matematycznych podstaw informatycznych oraz informatyki teoretycznej. Studia przygotowują do poszukiwania i znajdowania optymalnych rozwiązań dla szerokiego spektrum problemów informatycznych w sytuacjach wymagających myślenia algorytmicznego.

Program nauczania, składający się między innymi z: języków, metod i technik programowania, systemów operacyjnych, baz danych i systemów bazodanowych, sieci komputerowych oraz technik teleprzetwarzania, systemów informacyjnych, narzędzi informatyki, technologii internetowych oraz technik tworzenia aplikacji internetowych, grafiki komputerowej oraz technologii multimedialnych pozwala absolwentowi na trafny dobór rozwiązań informatycznych w zależności od bieżących potrzeb oraz istniejących ograniczeń.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • grafika komputerowa
 • projektowanie i multimedia
 • oprogramowanie i systemy sieciowe
 • arządzanie systemami sieciowymi
 • multimedia - programowanie gier
 • programowanie aplikacji biznesowych
 • grafika i inżynieria audiowizualna
 • inżynieria oprogramowania i baz danych
 • sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
 • technologie przetwarzania danych
 • systemy wbudowane i mobilne
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji
 • inżynieria oprogramowania
 • gospodarka elektroniczna
 • technologie informacyjne i internetowe
 • informatyka w procesach biznesowych
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone
 • komputerowe wspomaganie informatyki
 • nowoczesna grafika komputerowa
 • informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • algorytmika i inżynieria programowania informatyka stosowana
 • informatyka teoretyczna
 • matematyka komputerowa
 • informatyka w telekomunikacji
 • inżynieria programowo-sprzętowa
 • teleinformatyczne systemy multimedialne
 • inteligencja komputerowa
 • teoretyczne podstawy informatyki
 • sztuczna inteligencja i sterowanie w gospodarce i administracji
 • informatyka chemiczna
 • inżynieria systemów i oprogramowania
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • systemy informatyczne w medycynie i ekologii
 • bazy danych
 • inteligentne systemy przetwarzania danych
 • multimedia - animacja 3D
 • sieci urządzeń mobilnych
 • systemy rozproszone i równoległe
 • grafika komputerowa

Perspektywy pracy po ukończeniu informatyki

Absolwenci kierunku informatyka są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w branży informatycznej między innymi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych, tworzeniu i obsłudze stron www, administrowaniu bazami danych, zarządzaniu projektami IT obsłudze informatycznej przedsiębiorstw. Posiadają świadomość technologii oraz zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znają języki programowania i stosują wiedzę teoretyczną w praktyce.

Studia informatyczne przygotowują do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane oraz w szkolnictwie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 130 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
00-169 Warszawa , ul. Lewartowskiego 17
+48 (22) 489 64 00,
71-210 Szczecin , ul. Żołnierska 53
+48 (91) 81 49 401, 402, 404,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
73-110 Stargard Szczeciński , ul. Kazimierza Wielkiego 17
+48 (91) 577 83 60,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
04-704 Warszawa , ul. Hafciarska 11
+48 (22) 517 34 50,