Informatyka

Informatyka to nauka z dziedziny nauk ścisłych, zajmująca się przetwarzaniem informacji, technologiami przetwarzania informacji i technologiami systemów przetwarzających informacje. Studia informatyczne to obecnie jedne z najbardziej popularnych. Pozwalają wykształcić kadrę informatyków - specjalistów pożądanych na rynku pracy.

Zajęcia prowadzone są w specjalnych pracowniach komputerowych i laboratoriach. Profil kształcenia zakłada przekazanie wiedzy z zakresu matematycznych podstaw informatycznych oraz informatyki teoretycznej. Studia przygotowują do poszukiwania i znajdowania optymalnych rozwiązań dla szerokiego spektrum problemów informatycznych w sytuacjach wymagających myślenia algorytmicznego.

Program nauczania, składający się między innymi z: języków, metod i technik programowania, systemów operacyjnych, baz danych i systemów bazodanowych, sieci komputerowych oraz technik teleprzetwarzania, systemów informacyjnych, narzędzi informatyki, technologii internetowych oraz technik tworzenia aplikacji internetowych, grafiki komputerowej oraz technologii multimedialnych pozwala absolwentowi na trafny dobór rozwiązań informatycznych w zależności od bieżących potrzeb oraz istniejących ograniczeń.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • grafika komputerowa
 • projektowanie i multimedia
 • oprogramowanie i systemy sieciowe
 • arządzanie systemami sieciowymi
 • multimedia - programowanie gier
 • programowanie aplikacji biznesowych
 • grafika i inżynieria audiowizualna
 • inżynieria oprogramowania i baz danych
 • sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
 • technologie przetwarzania danych
 • systemy wbudowane i mobilne
 • inteligentne systemy wspomagania decyzji
 • inżynieria oprogramowania
 • gospodarka elektroniczna
 • technologie informacyjne i internetowe
 • informatyka w procesach biznesowych
 • sieci komputerowe i systemy rozproszone
 • komputerowe wspomaganie informatyki
 • nowoczesna grafika komputerowa
 • informatyka w medycynie i systemach multimedialnych
 • algorytmika i inżynieria programowania informatyka stosowana
 • informatyka teoretyczna
 • matematyka komputerowa
 • informatyka w telekomunikacji
 • inżynieria programowo-sprzętowa
 • teleinformatyczne systemy multimedialne
 • inteligencja komputerowa
 • teoretyczne podstawy informatyki
 • sztuczna inteligencja i sterowanie w gospodarce i administracji
 • informatyka chemiczna
 • inżynieria systemów i oprogramowania
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
 • systemy informatyczne w medycynie i ekologii
 • bazy danych
 • inteligentne systemy przetwarzania danych
 • multimedia - animacja 3D
 • sieci urządzeń mobilnych
 • systemy rozproszone i równoległe
 • grafika komputerowa

Perspektywy pracy po ukończeniu informatyki

Absolwenci kierunku informatyka są najbardziej poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Mogą podjąć zatrudnienie w branży informatycznej między innymi przy projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów informatycznych, tworzeniu i obsłudze stron www, administrowaniu bazami danych, zarządzaniu projektami IT obsłudze informatycznej przedsiębiorstw. Posiadają świadomość technologii oraz zasad tworzenia urządzeń i tworzenia oprogramowania, znają języki programowania i stosują wiedzę teoretyczną w praktyce.

Studia informatyczne przygotowują do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych, w firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane oraz w szkolnictwie.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 130 rekordów.

Komentarze (1)

 • informatyk z marzeń

  jakie szanse na studia informatyczne ma ktoś, komu słabo poszła matura z matmy? skladac papiery czy sobie darowac od razu? czy jest sens myslec o politechnice? moze jakis PWSZ? szukam szkoly bezplatnej, bo na prywatna to zawsze zdaze, podpowiedzcie
  07.05.2014