Zarządzanie

Zarządzanie jest kierunkiem kształcącym specjalistów z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną służące wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznają się z metodami i narzędziami pobudzającymi przedsiębiorczość oraz kształcą umiejętności umożliwiających zrozumienie mechanizmów rządzących gospodarką.

Pozostałe zagadnienia składające się na program nauczania: reguły funkcjonowania podmiotów gospodarczych, problemy związane z zasobami ludzkimi, majątkowymi, finansowymi i informacyjnymi, przygotowywanie strategii biznesowych i biznes planów, negocjacje.

Specjalności oferowane na kierunku zarządzanie:

 • controlling i zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • finanse w zarządzaniu
 • funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw
 • informatyka w zarządzaniu
 • komunikacja marketingowa
 • procesy i projekty logistyczne
 • psychologia biznesu
 • rachunkowość
 • zarządzanie firmą
 • zarządzanie organizacjami publicznymi
 • zarządzanie personelem
 • zarządzanie produktem
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 • zarządzanie turystyką i hotelarstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwent zarządzania może znaleźć zatrudnienie w każdym przedsiębiorstwie jako specjalista lub menedżer dowolnego szczebla. Potencjalne miejsca zatrudnienia to: agencje reklamowe, działy marketingu i public relations, działy HR, agencje konsultingowe, biura doradztwa podatkowego i finansowego, działy analiz, instytucje finansowe, banki, domy maklerskie, agencje ubezpieczeniowe, międzynarodowe koncerny produkcyjne i usługowe, przedsiębiorstwa handlowe lub turystyczno-usługowe.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 161 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found