Zarządzanie

Zarządzanie jest kierunkiem kształcącym specjalistów z zakresu planowania, kierowania, koordynowania i kontrolowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną służące wzmacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapoznają się z metodami i narzędziami pobudzającymi przedsiębiorczość oraz kształcą umiejętności umożliwiających zrozumienie mechanizmów rządzących gospodarką. Zostają wyposażeni w narzędzia pracy przyszłego menedżera, poznają koncepcje zarządzania, strategie gospodarowania, zdobywają wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i o zarządzaniu.

W zależności od typu wybranej uczelni absolwenci studiów I stopnia uzyskują dyplom licencjata lub inżyniera, następnie mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Zarządzanie to jeden z powszechniejszych kierunków - w każdym ośrodku akademickim przynajmniej kilka uczelni oferuje studia z tej dziedziny. Wybór zarządzania to dobra decyzja, jeśli myślisz w przyszłości o stanowiskach menedżerskich.

Dyplom zarządzania jest przepustką do dalszej edukacji: studiów podyplomowych, doktorskich czy MBA. Te ostatnie są często warunkiem wymaganym przy aplikowaniu na kierownicze stanowiska w strukturach korporacyjnych.

Przykładowe specjalności na kierunku zarządzanie:

 • marketing
 • zarządzanie w usługach
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • zarządzanie firmą
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • marketing i zarządzanie sprzedażą
 • zarządzanie bezpieczeństwem w biznesie i administracji
 • biznes międzynarodowy
 • ekonomia menedżerska
 • gospodarowanie nieruchomościami
 • international business
 • menedżer projektów IT
 • menedżer sportu
 • menedżer sprzedaży
 • kadry i płace w praktyce
 • menedżer jakości
 • rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • marketingowe zarządzanie e-biznesem
 • zarządzanie finansami
 • zarządzanie w mediach.

Dla kogo studia na kierunku Zarządzanie

Idealny kandydat na zarządzanie to osoba aktywna, dynamiczna, decyzyjna, która nie boi się podejmować odpowiedzialnych decyzji, o predyspozycjach przywódczych, odważny wizjoner.

Bezcenne są pewne predyspozycje i tzw. kompetencje miękkie, jak choćby komunikatywność, umiejętność współpracy, zarządzania czasem, radzenie sobie ze stresem, niezwykle przydatne w przyszłej pracy.

Chcecie dowiedzieć się więcej, co powinno cechować dobrego menedżera?

Opowiada o tym doradca biznesowy. PRZECZYTAJCIE


Program kształcenia studentów na kierunku Zarządzanie

Przykładowe przedmioty w programie studiów na zarządzaniu:

podstawy zarządzania, prawo, statystyka, rachunkowość, badania marketingowe, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością, informatyka w zarządzaniu, biznes plan, inwestycje i inwestowanie, logistyka.

W zależności od wybranej specjalności studenci zaliczają przedmioty z określonej zawężonej dziedziny.

Na kierunku przewidziane są obowiązkowe praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie

Przedmiotami najczęściej uwzględnianymi podczas rekrutacji na ekonomię są matematyka, języki obce, geografia, historia, wos, informatyka.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako jedyna uczelnia ekonomiczna oprócz przeliczenia wyników uzyskanych na maturze w procesie rekrutacji przewiduje także test z wiedzy o przedsiębiorczości.

Wybierając konkretną uczelnię należy sprawdzić szczegółowe warunki przyjęć.

Perspektywy pracy po kierunku Zarządzanie

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w charakterze specjalistów lub menedżerów w różnych działach przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych: działach planowania, zakupów, magazynowania, produkcji, marketingu, sprzedaży, dystrybucji, kadr. Są zatrudniani w instytucjach finansowych, publicznych, organizacjach pozarządowych czy firmach doradczych. Z powodzeniem mogą prowadzić własną działalności gospodarczą.

Przykładowe stanowiska, jakie może zajmować osoba po ukończeniu zarządzania:

 • specjalista ds. zarządzania jakością
 • specjalista ds. marketingu
 • specjalista ds. HR
 • doradca klienta
 • badacz opinii publicznej i rynku
 • kierownik działu
 • menedżer średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwie czy korporacji.

Absolwent kierunku z powodzeniem może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Opinie o kierunku Zarządzanie

Uczelnie w Polsce co roku wypuszczają na rynek pracy tysiące absolwentów kierunku zarządzanie.

Wystarczy przeanalizować oferowane przez uczelnie specjalności, żeby zobaczyć, że ukończenie konkretnych z nich przygotowuje specjalistów w bardzo różnorodnych dziedzinach: prawnych, finansowych, ubezpieczeniowych, zarządzania, gospodarki międzynarodowej, a nawet technicznych.

Ścieżek kariery zawodowej jest więc bardzo wiele. Niewątpliwie zarządzanie należy do najliczniej studiowanych kierunków. Świadczy o tym chociażby liczba uczelni, które oferują te studia.

Swoje refleksje na temat studiów na zarządzaniu prezentuje Kacper. Posłuchajcie, czego będziecie uczyć się w trakcie studiów i jak wiedza wyniesiona z sali wykładowej zostanie wykorzystana w przyszłej pracy:


Kierunki pokrewne do kierunku Zarządzanie

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie

Total 158 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Zarządzanie

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (1)

 • Po zarządzaniu można wszystko robić. Znam ludzi po tym kierunku, którzy pracują w totalnie dziwnych zawodach.
  9/18/19