Kierunek lekarski

Kierunek lekarski, inaczej medycyna, kształci przyszłych lekarzy.

Studia trwają sześć lat. Na pierwsze lata składają się zajęcia czysto teoretyczne. Następnie studenci poznają swój przyszły zawód od strony praktycznej. Do umiejętności zdobywanych podczas studiów należą profilaktyka, leczenie i rehabilitacja.

Na przedmiotach ogólnych, prócz poszerzania wiedzy z takich dziedzin jak biologia, chemia, mikrobiologia czy biofizyka, uczą się przeprowadzania wywiadu i badania chorego, stawiania diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.

Inną grupą są przedmioty kierunkowe, związane z wybraną specjalnością. Składają się na nie między innymi następujące zagadnienia: rozpoznawanie schorzeń dziecięcych, przeprowadzanie badania ginekologiczno-położniczego, przeprowadzanie badania neurologicznego, rozpoznawanie i leczenie zaburzeń psychicznych, prowadzenie praktyki lekarza rodzinnego i wiele innych. Obowiązkowym przedmiotem jest również język łaciński.

Specjalności oferowane na kierunku lekarskim:

 • anestezjologia i intensywna terapia
 • chirurgia dziecięca
 • chirurgia ogólna
 • chirurgia szczękowo-twarzowa
 • choroby wewnętrzne
 • choroby zakaźne
 • dermatologia i wenerologia
 • diagnostyka laboratoryjna
 • genetyka kliniczna
 • higiena i epidemiologia
 • medycyna pracy
 • medycyna ratunkowa
 • medycyna rodzinna
 • medycyna sądowa
 • medycyna transportu
 • mikrobiologia lekarska
 • neurochirurgia
 • neurologia
 • okulistyka
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • otorynolaryngologia
 • patomorfologia
 • pediatria
 • położnictwo i ginekologia
 • psychiatria
 • radiologia i diagnostyka obrazowa
 • radioterapia onkologiczna
 • rehabilitacja medyczna
 • urologia
 • zdrowie publiczne

Absolwent kierunku lekarskiego jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 22 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (1)

 • medycyna na Ukrainie

  Czy ktos ma osobiste doświadczenia w zakresie studiowania medycyny na Ukrainie? ile jest prawdy w plotkach o niskim poziomie nauczania, o łapówkach, o przenosinach potem na polskie uczelnie na studia niestacjonarne, itd.? Proszę o info z pierwszej ręki, potwierdzone.
  3/9/17